Op 7 oktober l.l. hielden de syndicale delegatie van BBTK Bond Moyson, het personeel en directie van Bond Moyson West-Vlaanderen een ballonnenactie.
Opinie - Bond Moyson West-Vlaanderen

We zijn er niet gerust in!

Tegen halfweg oktober moet de federale regering haar begroting voorleggen aan Europa. Intussen is gebleken dat het oorspronkelijk tekort van 2,4 miljard euro in feite moet omgekeerd worden tot 4,2 miljard. Niet meteen een geruststellend bedrag. Als ziekenfonds en belangenverdediger maken wij ons zorgen dat nieuwe besparingsmiddelen de solidariteit en de sociale bescherming, waar ieder van ons recht op heeft, nog meer gaan ondermijnen.

vrijdag 7 oktober 2016 22:58
Spread the love

Volgens minister van Financiën Johan Van Overtvelt ‘moet het kunnen om nog maatschappelijk verantwoorde besparingen te doen.’ En dat zonder taboes. Zo moet ook de sociale zekerheid ter sprake kunnen komen. Hierover maken we ons zorgen. 

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) moet in principe nog bijna 700 miljoen euro besparen om haar begrotingsdoelstelling te halen. Ze heeft bovendien beslist om meer controles uit te voeren bij langdurig zieken. Over de sancties is nog geen duidelijkheid. Dat baart ons zorgen … 

Minder zuurstof

In elk geval krijgt de gezondheidszorg steeds minder zuurstof. Zelfs de magere groeinorm van 1,5% wordt niet gerespecteerd! Onrustwekkend… Het klopt dat gezondheidszorg niet altijd en overal op de meest kosteneffectieve manier uitgevoerd wordt. Daar kunnen we ook enkele voorbeelden van geven hier in West-Vlaanderen, een verhaal dat we de voorbije jaren en maanden al enkele keren verteld hebben en dat we willen blijven herhalen:

  • 1) Plaatsing heupprothesen met preventieve radiotherapie (bestraling) om botvergroeiingen te voorkomen: in West-Vlaanderen heb je 1 ziekenhuis waar deze preventieve bestraling tot nu toe in drie kwart van de heupoperaties toegepast werd. In België zijn er nog wel enkele ziekenhuizen waar deze behandeling voorkomt, maar dan wel in minder dan 5 % van de gevallen. We stelden al in 2006 vast dat in dit West-Vlaamse ziekenhuis heupoperaties door deze behandeling het duurst waren voor de ziekteverzekering van heel West-Vlaanderen (gemiddeld zo’n € 1.000 duurder dan het West-Vlaamse gemiddelde).  
  • 2) Nierdialyse thuis: voor sommige nierdialysepatiënten kan geopteerd worden voor dialyse thuis (zeker niet voor iedereen mogelijk) en bij het gebruik van een bepaalde techniek kan dat tot € 100 per dag voor de ziekteverzekering besparen, 3 dagen per week, 52 weken per jaar.
  • 3) Negatieve druktherapie (met zuigende pomp) is een techniek die gebruikt wordt voor wondverzorging en die voor sommige patiënten echt aangewezen is (bv. bij een diabetesvoet) en die kan leiden tot meer comfort voor de patiënt en een kortere behandelingsduur. Omdat er in de thuisverpleging vandaag geen tegemoetkoming is voorzien voor de kosten van het gebruikte verbandmateriaal, worden sommige patiënten (wel een klein aantal) enkel voor wondverzorging met NDT in het (dag)hospitaal behandeld, wat aan de ziekteverzekering per behandeling duizenden euro’s extra kost, terwijl de thuisverpleging technisch wel in staat is om de verzorging over te nemen.

Kosteneffectief werken 

Geneeskunde is echter geen exacte wetenschap en in België hebben we in de gezondheidszorg een cultuur van overleg tussen de verschillende stakeholders. Dat zorgt ervoor dat er niet zo snel ingegrepen wordt als we zouden willen. Voor de heupprothesen is er bv. nu pas een reactie van de overheid die er, hopen we, zal toe leiden dat de preventieve radiotherapie niet meer zo systematisch zal toegepast worden in het betrokken ziekenhuis. Kosteneffectiever werken in de gezondheidszorg is zeker mogelijk en wij willen daar zeker bij helpen, maar vlug-vlug enkele miljarden bij elkaar schrapen op een verstandige manier, zit er niet in.

Recentelijk kwam een team van experts tot de conclusie dat het optrekken van de pensioenleeftijd een onberedeneerde beslissing is. Door het optrekken van de leeftijd naar 67 jaar zullen 300.000 banen bezet blijven die anders zouden vrijkomen. Ook vragen ze zich af of het voor iedereen haalbaar is om zo lang te werken. Op 65 jaar kampt 40 procent van de bevolking met gezondheidsproblemen. Volgens hun bevindingen gaan veel meer mensen in andere stelsels belanden zoals de werkloosheid of de ziekteverzekering. Ook dat vinden wij zorgwekkend …

En aan de ziekenfondsen wordt een besparing opgelegd van meer dan 10% op hun administratiekosten en dat in 4 jaar tijd! Hoe zal het verder gaan? …

We zijn er niet gerust in …

Het personeel en de directie van Bond Moyson West-Vlaanderen

take down
the paywall
steun ons nu!