Steenkoolmijn in Wyoming, USA (Beyond Coal & Gas Image Library)

Republikeinen draaien klok terug, willen afschaffing klimaatbeleid

Het Republikeinse Platform, de visietekst van de partij die op de conventie is goedgekeurd, maakt brandhout van het Amerikaanse milieu- en klimaatbeleid. De partij pleit onomwonden voor fossiele brandstoffen en tegen milieuregels of klimaatinspanningen.

vrijdag 22 juli 2016 11:09
Spread the love

Naast de officiële benoeming van Donald Trump als presidentiële Republikeinse kandidaat doet ook het Republikeinse Platform, de visietekst van de partij voor de komende jaren, heel wat stof opwaaien. De tekst bevat niet alleen extreme standpunten over migratie, religie en familiewaarden, maar ook over de bescherming van het milieu of de strijd tegen de klimaatverandering.

Clean Power Plan

De Republikeinen hebben het in eerste plaats gemunt op het Clean Power Plan, het hart van het Amerikaanse klimaatbeleid. Met dat plan probeert de huidige president Barack Obama strengere regels op te leggen voor energiecentrales, en vooral de erg vervuilende steenkoolcentrales zijn daar het slachtoffer van.

Voor de Republikeinen is het plan niet meer of minder dan een “oorlog tegen steenkool”. “We zullen het hele plan afvoeren”, stelt de visietekst. “De Democraten begrijpen niet dat steenkool een overvloedige, schone, betaalbare en betrouwbare bron van binnenlandse energie is. De mijnwerkers en hun gezinnen moeten beschermd worden tegen de anti-steenkoolagenda van de Democratische Partij.”

Fossiele brandstoffen

Niet enkel steenkool, ook andere fossiele brandstoffen verdienen het om weer volop steun van de regering te krijgen, stelt de tekst. Zo blijven de Republikeinen voorstander van de beruchte Keystone XL-pijpleiding, die door Obama is afgevoerd omdat de bijzonder vervuilende teerzandolie uit Canada een te grote klimaatimpact heeft.

“Keystone XL is een symbool geworden van alles wat verkeerd is met de huidige ideologische aanpak van de regering”, stelt de tekst. “Na jaren talmen heeft de president het project afgevoerd om milieu-extremisten te paaien. Wij willen de pijpleiding zo snel mogelijk afwerken”. De tekst pleit ook voor het afschaffen van de regels voor schaliegaswinning en kant zich tegen een CO2-taks in welke vorm dan ook.

Milieuagentschap

Republikeinse politici vechten al jaren een verbeten strijd tegen het Amerikaanse milieuagentschap, het Environmental Protection Agency (EPA), in 1970 opgericht door Republikeins president Richard Nixon, en het hoeft dan ook niet te verwonderen dat ook het platform ook het agentschap op de korrel neemt. Zo pleit de tekst ervoor om het EPA te verbieden om nog CO2-regels op te leggen.

Maar de tekst gaat nog veel verder: de Republikeinen willen het Amerikaanse milieuagentschap EPA in zijn huidige vorm gewoon afschaffen. In de plaats moet een “onafhankelijke tweepartijencommissie” komen, terwijl de verantwoordelijkheid voor milieuwetgeving overgelaten wordt aan de staten.

Het einde van natuurparken

Ook het Amerikaanse systeem van federale natuurparken vormt vooral een belemmering voor de economische ontwikkeling, stelt de tekst. “Het Congres moet de staten de macht geven om energiebronnen op federale gronden te beheren.”

Om diezelfde redenen willen de Republikeinen ook de president de macht ontnemen om nationale monumenten aan te duiden. Daarvoor moet in de toekomst toestemming van het Congres en van de betreffende staat nodig zijn, klinkt het. Een Democratische president zou dan niet meer zomaar kwetsbare of historisch belangrijke gebieden kunnen beschermen

VN

Tot slot willen de Republikeinen alle fondsen voor de VN-raamconventie over de Klimaatverandering (UNFCCC) bevriezen. Die conventie vormt de basis voor alle internationale klimaatonderhandelingen tussen 195 landen. Een bevriezing van de fondsen zou het Klimaatakkoord van Parijs kunnen ontwrichten. Dat dit ook precies de bedoeling is, wordt nauwelijks verholen: “We verwerpen zowel de agenda van het Kyotoprotocol als het Klimaatverdrag van Parijs”, stelt de tekst expliciet.

take down
the paywall
steun ons nu!