“Bij een pesticidespuit een busje RoundUp meegeven, is dat niet even frappant als een pakje sigaretten geven aan iemand die een aansteker komt kopen?" (Velt)

Tuincentra adviseren niets anders dan “spuit herbiciden”

‘Onkruid in je tuin? Spuit het plat met herbiciden.’ Velt trok op onderzoek in de tuincentra en stelde vast dat die meestal maar één advies hebben voor het bestrijden en voorkomen van onkruid.

donderdag 14 juli 2016 12:19
Spread the love

Velt, de vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, lanceerde half mei 2016 de campagne 2020pesticidevrij. Met deze campagne wil Velt tegen 2020 alle pesticiden uit de winkelrekken halen. Niet alleen wil men de consument bewustmaken van de gevaren van pesticiden, maar ook wil Velt alternatieven voor het gebruik van pesticiden aanbieden.

Één van de acties van Velt was het onderzoeken van 30 tuincentra. Mysteryshoppers werden op pad gestuurd om te kijken of de verkopers van pesticiden op de hoogte zijn van de gevaren van deze producten, maar ook of deze verkopers advies geven over het gebruik ervan.

Wettelijke verplichting

Verkopers van herbiciden zijn eigenlijk wettelijk verplicht om de klant te informeren over minder schadelijke alternatieven. Elk tuincentrum met een fytolicentie (een certificaat van de federale overheid dat aangeeft dat u als professionele gebruiker, distributeur of voorlichter op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen kunt omgaan) moet daarbovenop ook een adviseur hebben die de klanten informeert over de veiligheidsvoorschriften.

In november 2015 verschenen enkele richtlijnen in het Belgisch Staatsblad voor verkopers van pesticiden. Deze richtlijnen schrijven voor dat verkopers informaties moeten geven over de risico’s van het gebruik van pesticiden voor de gezondheid en het milieu. Het gaat bijvoorbeeld over kinderen die al dan niet mogen spelen op een pas bespoten oprit, maar ook over het aantrekken van handschoenen als je pesticide gebruikt in je tuin.

Daarnaast wordt ook voorgeschreven dat verkopers alternatieven met minder risico’s moeten aanbieden. In de winkel moet deze informatie zichtbaar en leesbaar gecommuniceerd worden met de consument in de rek of dicht bij de rek waar de pesticiden staan.

Het is echter niet genoeg om gewoon een papier op te hangen aan de rek, de informatie moet op een actieve manier gegeven worden.

In de praktijk – één advies: spuiten

Met dit onderzoek ging Velt na hoe deze wetgeving in de praktijk omgezet wordt. Er werden 30 tuincentra in Vlaanderen en Brussel onderzocht, waaronder Aveve, Intratuin, Horta, Hubo, Gamma en Brico, maar ook enkele onafhankelijke tuincentra.

De resultaten van het onderzoek zijn niet echt positief. Overal was het advies hetzelfde: spuiten. De mysteryshoppers kregen overal een herbicide op basis van glysofaat aangeboden.

Als er gevraagd werd naar alternatieven, zoals branden of manueel verwijderen van onkruid, dan raden de verkopers dit niet aan. Er blijkt maar één effectieve manier te zijn volgens deze verkopers en dat is spuiten met schadelijke herbiciden. Ook om onkruid te voorkomen adviseren voorkopers gewoon spuiten met een herbicide.

Of je handschoenen moet aandoen bij het spuiten van herbicide, of je kinderen mogen spelen op de oprit die pas bespoten is, zijn zaken die niet tot de parate kennis behoren van de verkopers. De verkopers moesten bijna altijd de verpakking raadplegen als er gevraagd werd naar de veiligheidsvoorschriften.

Geen enkele verkoper vermeldde spontaan welke de veiligheidsvoorschriften zijn. Dat deze schadelijke producten in het afwateringsputje terecht komen lijkt ook niet zo een probleem voor 80 procent van de verkopers.

Alternatieven

Toch zijn er alternatieven voor het gebruik van herbiciden om onkruid te bestrijden en voorkomen. Velt toont al meer dan 40 jaar dat pesticidevrij tuinieren een vanzelfsprekendheid moet zijn.

Ecologisch leven en tuinieren wordt door hen via vormingen, publicaties en het tijdschrift Seizoenen toegankelijk gemaakt voor het grote publiek. Wil je meer weten over pesticidevrij tuinieren, kijk dan zeker op de website van Velt.

Bron: Vlaamse tuincentra adviseren te vaak schadelijke herbiciden

Het volledige dossier is te vinden op de website van Velt.

take down
the paywall
steun ons nu!