Spoedbehandeling van de terreurmaatregelen zetten het parlement buiten spel (Amnesty International)

‘Spoedbehandeling terreurmaatregelen zet democratie buiten spel’

Amnesty International en de Ligue des Droits de l’Homme zijn niet tevreden met de spoedbehandeling van terreurmaatregelen door het parlement. Het parlement krijgt onvoldoende tijd om grondig te debatteren. De procedure die de democratie voorziet met uitgebreid parlementair debat wordt hierdoor omzeild.

woensdag 13 juli 2016 18:16
Spread the love

De mensenrechtenorganisaties Amnesty International en de Ligue des Droits de l’Homme zijn niet tevreden met de spoedbehandeling van terreurmaatregelen door het Parlement. De regering wil dat het parlement in minder dan twee weken tijd een complex en technisch dossier van bijna 300 pagina’s doorneemt, waar de regering maanden aan gewerkt heeft.

De spoedbehandeling van de terreurmaatregelen gaat over drie wetsontwerpen die de regering aan het parlement voorlegt. Door deze spoedbehandeling moet het parlement op hele korte tijd een beslissing nemen over een complex dossier, waardoor het debat minimaal zal zijn.

Amnesty International en de Ligue des Droits de l’Homme zijn niet tevreden. Het gaat om fundamentele keuzes over het Belgische straf- en strafprocesrecht die niet zomaar zonder debat gemaakt mogen worden, klinkt het.

Maandenlang werkte de regering aan de ontwerpen en zet nu het parlement buiten spel door deze spoedbehandeling, waarbij het parlement moet stemmen in amper twee weken tijd. De mensenrechtenorganisaties eisen dan ook dat het parlement zijn rol opneemt en het debat opent over deze wetsontwerpen.

Wat houden deze maatregelen in?

Een van de terreurmaatregelen gaat over een uitbreiding van het toepassingsveld van het bestaande terroristische misdrijf ‘openbare aanzetting tot het plegen van terroristische misdrijven’. Door dit ontwerp zal het niet meer nodig zijn om te bewijzen dat mensen die een boodschap verspreiden dat onrechtstreeks of rechtstreeks aanzet tot terrorisme, ook wel echt een risico inhouden.

Deze beslissing is zelfs in tegenspraak met een Europees Kaderbesluit dat zegt dat een risico op het plegen van een terroristische daad moet bewezen worden. De vrijheid van meningsuiting wordt op deze manier ook ingeperkt. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zegt immers dat de vrijheid van meningsuiting vereist dat het aanzetten tot terrorisme een risico in zich moet dragen.

Het ontwerp schakelt vervolgens het strafrecht in als een preventief instrument, wat ingaat tegen Europese rechtspraak. Door de maatregelen die de regering voorstelt wordt voorlopige hechtenis van verdachten van terroristische misdrijven makkelijker.

Ook het preventief gebruik van het strafrecht staat ter discussie. Dit wil zeggen dat men het strafrecht kan aanwenden om te voorkomen dat een misdrijf gepleegd zou worden. Over deze fundamentele wijziging aan het strafrecht moet grondig gedebatteerd worden in het parlement. Het risico bestaat immers dat meer onschuldige mensen onderworpen worden aan onderzoeksmaatregelen en voorlopige hechtenis.

De veel besproken wetgeving over de bijzondere opsporingsmethoden wordt ook hervormt en gemoderniseerd. De uitbreiding van de zogenaamde BOM-wet (Wet betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden) houdt in dat er meer mogelijkheden bestaan om heimelijk en niet-heimelijk toezicht te houden in informaticaomgevingen.

De Privacycommissie wijst er echter wel op dat het parlement goed moet over debatteren over deze uitbreiding. Deze maatregelen kunnen immers in gedrang komen met het recht op privacy.

Bron: België: laakbare spoedbehandeling van terreurmaatregelen door Parlement

take down
the paywall
steun ons nu!