Ongeveer de helft van al het voedsel wordt verspild (Stephen Rees)

Helft van alle voedsel in de VS wordt verspild

Enkel perfecte groente en fruit zijn gewild in supermarkten, maar ook op het bord van de gezinnen. Veel afgedankt voedsel wordt dus gewoon weggegooid. Een beetje tegenstrijdig lijkt het, wanneer er wereldwijd een strijd wordt gevoerd om honger, armoede en klimaatverandering tegen te gaan. Niet alleen in de VS wordt zo enorm veel voedsel verspild.

woensdag 13 juli 2016 12:06
Spread the love

De eis naar perfectie van groente en fruit zorgt ervoor dat er in de VS bijna evenveel voedsel weggegooid wordt als er gegeten wordt.

Niet alleen in de VS is voedselverspilling een probleem, globaal wordt ongeveer een derde van alle geproduceerde voedsel verspild. Uit cijfers van de Vlaamse overheid blijkt dat de Vlaamse consument gemiddeld tussen de 15 en de 23 kilogram voedsel per jaar verspilt. De verspilling van alle huishoudens in Vlaanderen samen komt overeen met een totale verspilling van 94.000 tot 142.000 ton voedsel.

Gewoon achtergelaten op het veld

Het begint al bij de grootschalige, machinale oogst. Grote hoeveelheden verse producten worden gewoon achtergelaten in het veld om te rotten, worden aan het vee gevoerd of gestort. Hoogwaardig en voedzaam eten wordt dus verspild omdat het niet voldoet aan de te hoge eisen van de handelaars. “Groente en fruit moeten perfect zijn, of ze worden geweigerd,” vertelt Jay Johnson, een transporteur van fruit en groente.

Voedsel gaat verloren op verschillende plaatsen: op het veld, in de opslagplaatsen, bij de verpakking en de distributie, maar ook in de supermarkten, de restaurants en de koelkasten van de gezinnen. Boeren laten vaak groente en fruit op het veld liggen, om zo te besparen op de kosten om te oogsten. Soms laat men verse producten rotten in opslagplaatsen, omdat ze bijvoorbeeld kleine vlekjes hebben, wat eigenlijk de kwaliteit van de producten helemaal niet vermindert.

60 miljoen voedsel ter waarde van 145 miljard euro

Wanneer men dit optelt bij de verspilling door de handelaars, dan wordt ongeveer de helft wat geproduceerd wordt, gewoon verspild. Ongeveer 60 miljoen ton voedsel ter waarde van 145 miljard euro wordt elk jaar verkwist door handelaars en consumenten. Dat is ongeveer een derde van het totaal aantal geproduceerde levensmiddelen.

Zo wordt donker getinte bloemkool gewoon omgeploegd in het veld. Druiven waarvan de vorm niet voldoet aan de verwachting worden gedumpt. Hele kratten met sinaasappelen worden naar de stortplaats gestuurd. Een groot deel van de watermeloenen wordt aan de koeien gevoederd.

Imperfect Produce is een leverancier van ‘lelijk’ voedsel in San Francisco. Zij schatten dat ongeveer een vijfde van alle groente en fruit gedumpt wordt, omdat ze niet voldoen aan de hoge standaard van handelaars en consumenten. De verspilling van groente en fruit wordt door boeren zelfs nog hoger ingeschat.

Niet enkel gaat verspilling van voedsel in tegen de strijd die gevoerd wordt tegen klimaatverandering, honger en armoede, ook vormt het een grote last op de inkomens van gezinnen. In de VS komt dit overeen met een last van 1450 euro per jaar voor een gezin van vier.

Internationale aandacht vereist

De regering van president Obama en de VN eisen dat de vermijdbare verspilling van voedsel tegen 2030 gehalveerd wordt. Bij overheden groeit het bewustzijn ook dat honger of klimaatverandering niet effectief bestreden kunnen worden zonder ook voedselverspilling te reduceren.

Voedselverspilling telt immers voor 8 procent van globale klimaatverontreiniging. Ook honger kan niet effectief bestreden worden, wanneer er zoveel voedsel verspild wordt. Volgens cijfers van het World Food Programme lijdt ongeveer 5 tot 10 procent van de wereldbevolking honger, 15 procent van de bevolking is ondervoed.

Volgens de Amerikaanse overheidsdienst Environmental Protection Agency is afgedankt voedsel in de VS de belangrijkste component van vervuiling en de komst van verbrandingsinstallaties. Voedsel dumpen doet de hoeveelheid methaan stijgen, dat een sterker broeikasgas is dan CO2.

Toch is het niet zo eenvoudig om voedselverspilling de wereld uit te helpen. Dit heeft te maken met de macht van de supermarkten. Als de verspilling daalt met 50 procent dan daalt de winstmarge van supermarkten van 1,5 procent naar 0,7 procent. Als de consumentenverspilling daalt met 50 procent, dan zou 225 miljard euro aan economische activiteit in de VS verloren gaan. De supermarkten oefenen dan ook grote druk uit om de vraag naar minder voedselverspilling tegen te houden.

Bron: Half of all US food produce is thrown away, new research suggests

take down
the paywall
steun ons nu!