Open brief aan Torfs: De jongeren zijn niet degene die u denkt dat ze zijn

Open brief aan Torfs: De jongeren zijn niet degene die u denkt dat ze zijn

dinsdag 12 juli 2016 12:31
Spread the love

Beste Torfs

Nadat we Bourgeois op typische N-VA wijze Vlamingen en Walen zagen verdelen, besloot u gisteren in L’Avenir de jongeren en ouderen te verdelen, maar ook de vakbonden en de klimaatbeweging. Een valse tegenstelling die u probeert te projecteren op de sociaal-economische en politieke malaise in dit land. Deze verdeling is even problematisch en gevaarlijk als de communautaire opsplitsing.

De onbestaande generatiekloof

U wilt de oudere generatie ervan beschuldigen de jongere generatie in de dieperik te duwen om de eigen privileges te behouden. Privileges die eigenlijk niets anders zijn dan verworven rechten, bekomen door de generaties voor mijn generatie. U gebruikt de hinder tijdens de stakingen als argument dat de jongeren tegen de stakingen zijn gekant. Ook ik vond de staking soms ambetant, maar ik steunde wel de strijd van het spoorwegpersoneel. U probeert van de sociale strijd een onbestaande generatiestrijd  te maken waarin de jongeren de juiste beslissingen maken en de ouderen een verkeerde. In die context haalt u dan ook het voorbeeld van de Brexit aan. Op die manier maakt u zich er gemakkelijk vanaf om het volledige prentje niet te tonen. Het prentje waarin alle lagen van de bevolking de strijd voeren tegen het afbraakbeleid van de regionale, Belgische en Europese elite.

Een brede strijd voor een rechtvaardige toekomst

Vandaag voerde ik strijd tegen het TTIP, een vrijhandelsverdrag tussen de VS en Europa, dat op ontransparante wijze het leven van miljoenen burgers op nefaste wijze gaat veranderen ten voordele van de winst. Hier waren veel jongeren aanwezig, maar zeker ook ouderen. Eind vorig jaar was ik aanwezig in Parijs waar jong en oud streden voor een daadkrachtig klimaatplan en waar verschillende generaties opstonden tegen een systeem dat ons klimaat vernietigt. Of de Coalitie tegen de Wet Peeters die bestaat uit verschillende jongerenorganisaties en  op straat komen samen met de vakbonden. Deze bewegingen leven tevens ook niet langs elkaar, maar verenigen zich vaak om samen de strijd te voeren. De vakbonden waren ook aanwezig op de COP21 en strijden mee tegen het TTIP. En binnen al die bewegingen bevinden zich jong en oud, meneer Torfs, maar dat gegeven negeert u blijkbaar maar al te graag.

De jonge generatie is er één die pessismistisch naar de toekomst kijkt en die weinig gelooft heeft in politici. Ze weigeren de burn-outgeneratie te worden en willen zoeken achter alternatieven zoals de 30-urenwerkweek. Ze willen vooruitgaan en afstappen van de conservatieve koers die onze regeringen varen. De verschillende generaties hebben veel meer gemeen dan u wilt voorstellen. Samen staan ze sterk en samen kunnen ze aan een andere toekomst bouwen. Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons en daarom zal ik blijven strijden met iedereen ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of sociale klasse. In zou u dan ook willen vragen om ook te praten en contact te zoeken met de jongeren en studenten die zich inzetten samen met de vakbonden, de klimaatbeweging voor een betere wereld voor onze generatie en de generaties die na ons zullen komen.

Groeten

Een verontwaardigde student

take down
the paywall
steun ons nu!