(Big Jump België)

Zwemmen in Vlaamse wateren? Probeer het dit weekend op de Big Jump

Tijdens het weekend van 9 en 10 juli wordt de Big Jump, of ook wel de European River Swimming Day, georganiseerd. Mensen springen tijdens deze Big Jump overal in Europa in een rivier om te eisen voor proper water. Ook in België wordt dit op verschillende plaatsen door GoodPlanet Belgium georganiseerd.

vrijdag 8 juli 2016 14:33
Spread the love

Elke tweede zondag van juli springen over heel Europa mensen in rivieren om te tonen hoe belangrijk proper water is. Big Jump is een initiatief van European Rivers Network (ERN). Het initiatief werd op poten gezet door Roberto Epple, die het evenement coördineert op Europees vlak.

Mensen verzoenen met rivieren

Het idee achter Big Jump is opkomen voor propere rivieren, die in de 20ste eeuw vaak dienden als dumpplaats voor afval, waardoor ze vervuild werden. Daardoor werd de toegang tot de rivieren verboden. Ze werden enkel nog gebruikt voor navigatie en de productie van energie. Gelukkig worden er sinds de jaren 1990 initiatieven georganiseerd om de rivieren terug schoon te maken.

“Belangrijk is dat we de rivieren respecteren en de waterkwaliteit terug verbeteren. Het groeiende bewustzijn uit zich dan ook in de wederopbloei van activiteiten in en langs rivieren, zoals fietspaden langs rivieren, kayak-tours, sportvissen en zelfs zwemmen,” zo verklaart de organisatie van Big Jump.

Big jump heeft dan ook als doel mensen weer te verzoenen met rivieren. Het initiatief wil burgers aanzetten om rivieren en meren weer te heroveren en weer te doen leven. Door tijdens deze Big Jump in het water te springen, vragen mensen op een symbolische manier aandacht voor de waterlopen.

Een Europees initiatief

Met de Europese Kaderrichtlijn Water (EKW) wou de EU tegen 2015 zorgen voor een goede status van alle rivieren en meren in Europa. Om dit wetgevend instrument kracht bij te zetten, moet er steun zijn van de mensen en daarom wordt dan ook elk jaar deze Big Jump georganiseerd.

Deze Europese doelstelling werd echter niet gehaald in 2015. De nieuwe vooropgestelde termijn is 2021, waardoor GoodPlanet en haar partners beslisten om de Big Jump nog zeker 6 jaar te organiseren in België.

Op 17 juli 2005 werd voor het eerst de Europese Big Jump georganiseerd. Er werd toen in 31 rivieren gesprongen, in 22 landen, met 216 officiële actie en 240 spontane niet-officiële acties, met een totaal van 250.000 participanten. Ook België doet sinds 2005 mee met dit initiatief. GoodPlanet Belgium staat in voor de organisatie van de Big Jump in België.

In 2016 beperkt men zich niet tot één dag, maar maakt men er een heel weekend van. Op zaterdag 9 juli kan je al terecht in Gent aan de Watersportbaan waar ook GoodPlanet-ambassadrice Roos Van Acker mee zal springen. Op zondag 10 juli zal GoodPlanet met zijn partners een leerrijke en feestelijke namiddag organiseren op het domein van de Grotten van Han. Ook op andere plaatsen in heel België zal er gesprongen worden. Voor meer informatie van waar je overal kan deelnemen aan de Big Jump, zie de website van Big Jump België.

Bron: Big Jump op 9 en 10 juli 2016 op verschillende locaties in België

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!