Afbouw subsidies kunstensector door Gatz: donkere wolken voor het sociaal-cultureel werk?

Afbouw subsidies kunstensector door Gatz: donkere wolken voor het sociaal-cultureel werk?

donderdag 30 juni 2016 16:57
Spread the love

Vandaag kondigde Vlaams Minister van Cultuur Gatz de werkingssubsidies voor de kunstensector aan. Voor een groot deel van de sector en heel wat werknemers betekende dat slecht nieuws. De BBTK Social-Profit en ACOD-cultuur zijn vandaag solidair met hun collega’s. En stellen zich de vraag of dit een voorbode is van een gelijkaardige beslissing voor het sociaal-cultureel werk. 

Naar aanleiding van het bekend maken van de resultaten rond de subsidieronde in het kunstendecreet tonen BBTK-Social Profit en ACOD-Cultuur hun solidariteit met de getroffen collega’s. Hardwerkende mensen en hun organisaties worden opgeofferd op het altaar van de bezuinigingen en privatiseringen. 

In plaats van de 106 miljoen euro die de toewijzingscommissie adviseerde, meldde de Minister dat hij slechts 86 miljoen euro veil had voor de kunstensector, die vreest voor het verlies van honderden banen en het verdwijnen van enkele waardevolle projecten en festivals (Watou, Nijdrop, Muziekodroom, De Vaartkapoen, Let’s go Urban, Trefpunt, Rataplan…).

Minister Gatz werkt ook aan een nieuw decreet voor het socio-culturele werk. Dit is gebaseerd op het kunstendecreet. De ingrediënten: openheid naar privé-projecten en snellere in- en uitstroom van organisaties. Wij onderschrijven de tekst die een honderdtal docenten, personeelsleden en organisaties (o.m. Gezinsbond, VELT, vzw Climaxi, Vrede, Forum voor Vredesactie, De Wereld Morgen, Netwerk Bewust Verbruiken) daar rond maakten. 

Wij vrezen dat dit ook in onze sector zal leiden tot het sluiten van organisaties, ontslagen en nog hogere werkdruk en een groter verloop. De militanten en leden van de bevoegde ABVV-centrales en andere spelers binnen het socio-culturele werk komen eind augustus samen om te kijken op welke manier we acties kunnen voorbereiden in onze sector.

take down
the paywall
steun ons nu!