Duitse politica mag BDS-activist niet van anti-Semitisme beschuldigen

Duitse politica mag BDS-activist niet van anti-Semitisme beschuldigen

Een Duitse rechter heeft korte metten gemaakt met de door pro-Israël groepen vaak geuite beschuldiging dat  pleiten voor boycot, desinvestering en sancties (BDS) tegen Israël anti-semitisch is.

vrijdag 24 juni 2016 18:03
Spread the love

Vorige week boog de arrondissementsrechtbank in Oldenburg (Duitsland) zich over een zaak die was aangespannen tegen sociaal-democrate Sara Rihl. Op 25 april verstuurde Rihl een email waarin zij beweerde dat Christoph Glanz een “bekende anti-semiet” is die voor een “antisemitische organisatie werkt”, namelijk de BDS-beweging.

Rihl uitte haar beschuldiging toen zij de Evangelische Studenten Gemeente, die de lezing organiseerde, benaderde in een poging om een lezing door Christoph Glanz over BDS te stoppen. De lezing werd mede door Rihl’s beschuldigingen afgezegd.

De uitspraak in de zaak tegen Rihl

De wereldwijde, geweldloze BDS-beweging is ontstaan als reactie op de oproep van Palestijnse organisaties om Israël ter verantwoording te roepen voor de voortdurende schendingen van rechten van het Palestijnse volk.

Christoph Glanz besloot zich te verdedigen tegen Rihl’s laster en stapte naar de rechter. We kennen de strategie van de Israël-supporters om bij gebrek aan argumenten naar intimidatie en laster te grijpen om BDS-activiteiten te stoppen, zegt Glanz in een persbericht. Zij schuwen daarbij beschuldigingen van anti-semitisme niet.

De rechter legde Rihl een verbod op om de beschuldigingen te herhalen. Rihl riskeert bij elke overtreding van het verbod een gevangenisstraf of een boete van maximaal 250.000 Euro. Rihl meldde op Facebook dat zij in beroep zal gaan terwijl zij noch haar advocaat de moeite hebben genomen om de zitting bij te wonen.

Vorige maand bevestigde anti-apartheid veteraan Ronnie Kasrils tegenover mij dat het onjuist is om critici van “Israëls onmenselijke beleid en praktijken gelijk te stellen aan antisemieten of zelfhatende joden. De critici staan voor rechtvaardigheid, voor fatsoen en voor de rechten van alle mensen.”

Nederlandse BDS-activisten kunnen steun putten uit de antwoorden van Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken op vragen van Tweede Kamerlid Rik Grashof. De minister verzekerde dat “uitingen en bijeenkomsten betreffende BDS worden beschermd door de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering, zoals onder meer vervat in de Nederlandse Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.”

De pro-Israël lobby in Nederland deed een poging BDS-activisme aan banden te leggen door een Kamermotie te bepleiten waarin de regering wordt opgeroepen geen ”directe of indirecte” subsidies te geven aan ”organisaties die een boycot of sancties van Israël nastreven of bevorderen.” De motie werd met steun van het CDA aangenomen. Het is niet waarschijnlijk dat Koenders gehoor zal geven aan deze oproep.

take down
the paywall
steun ons nu!