Onredelijke besparingen bij de Politie

Onredelijke besparingen bij de Politie

zondag 19 juni 2016 19:00
Spread the love

Politievakbonden VSOA en NSPV vragen de politieke wereld niet te raken aan het statuut van de politiemensen. “Men moet ons met rust laten, ons werk laten doen en van ons statuut blijven”, stelde Carlo Medo van het NSPV vandaag in De Zevende Dag. “Als men beweert dat men de politie apprecieert, dan vragen we geen woorden maar daden”, vulde zijn VSOA-collega Vincent Houssin aan.

Medo wees er in het Eén-programma op dat de politiemensen al maanden in de weer zijn en “heel erg moe” zijn. “We zitten krap. Het zijn ook telkens dezelfde mensen die worden ingezet voor verschillende opdrachten.” Houssin gaf toe dat het aantal politiemensen per inwoner erg hoog ligt in ons land, maar nuanceerde dat België ook een draaischijf is voor criminele bendes.

Hij gaf bovendien aan dat de federale politie met een tekort van 22 procent op haar personeel zit, ofwel zowat 3.000 mensen, en dat de regering nu pas meer aanwervingen gaat doen. “Deze regering beweert te investeren in veiligheid, maar dat heeft ze pas gedaan na de operatie in Verviers. Deze regering heeft vorig jaar 600 minder effectieven aangeworven dan vertrekkenden.”

Houssin merkt daarnaast op dat er initiatieven ter sprake komen waarbij wordt geraakt aan het statuut, zoals over de medische bescherming en de functionele verloning. “Onze mensen willen meer appreciatie”, aldus de VSOA’er.

Beide vakbondsmannen vragen ook “eenheid van gezag”. Ze verwijzen daarbij naar de vraag of agenten hun wapen mee naar huis mogen nemen. Het huidige koninklijk besluit schrijft voor dat de politiechef daarover beslist, waardoor de ene chef daar net om vraagt terwijl zijn collega’s elders dat kunnen weigeren. “Wij vragen eenheid van gezag zodat de minister kan beslissen hoe de zaak in mekaar zit voor de hele politie”, aldus Houssin.

Medo ziet er ook geen graten in dat politiemensen hun wapen ook gewoon zouden meedragen buiten hun dienst. “Je moet alles in de juiste context zien”, zei de NSPV’er. “In de jaren tachtig, ten tijde van de CCC en de Bende van Nijvel, werd agenten zelfs opgedragen hun wapen mee te nemen tijdens het winkelen”, legt Medo uit. “Het wapen op tafel is niet gevaarlijk, het is wie het hanteert die gevaarlijk is.”

Houssin beklaagt er zich tot slot over dat de toelating voor de ongeveer 1.600 agenten van politie, de vroegere hulpagenten, om een wapen te dragen, “tergend traag” tot stand komt. “Het is not done nu mensen in uniform op de baan te sturen zonder wapen”, luidt het. De teksten daarover zijn al maanden onderhandeld, maar er is nog steeds niets gepubliceerd, gaat Houssin voort. Dat coalitiepartner MR nu zelf een wetsvoorstel heeft ingediend, ziet hij als een vingerwijzing richting minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon om een tandje bij te steken.

take down
the paywall
steun ons nu!