(thinkprogress.org)

Luchtvervuiling grootste risico voor gezondheid in Europa

Luchtvervuiling is de grootste bedreiging voor de volksgezondheid in Europa, gevolgd door de klimaatverandering en een ongezonde levensstijl. Maar liefst 95 procent van de Europese stadsbewoners ademt ongezonde lucht in, blijkt uit het jaarrapport van het VN-milieuagentschap UNEP.

vrijdag 10 juni 2016 14:02
Spread the love

In zijn jaarrapport Global Environment Outlook 2016 GEO6 onderzoekt het VN-milieuprogramma UNEP de grootste milieuproblemen in de pan-Europese regio. Dat is naast de EU ook de Kaukasus en Centraal-Azië.

Uit dat onderzoek blijkt dat luchtvervuiling is uitgegroeid tot de grootste bedreiging voor de volksgezondheid in heel Europa. In 2012 was vervuiling van de buitenlucht zelfs verantwoordelijk voor meer dan een half miljoen vroegtijdige overlijdens. Slechte luchtkwaliteit binnenskamers veroorzaakte nog eens honderdduizend vroegtijdige overlijdens.

Klimaat en biodiversiteit

De klimaatverandering is de tweede grootste bedreiging voor de gezondheid van mens en ecosysteem in Europa en zwengelt andere problemen aan. De klimaatverandering heeft een impact op de volksgezondheid door overstromingen, hittegolven, droogte, lagere oogst, luchtvervuiling, allergieën en oprukkende ziekten.

Ook de biodiversiteit in Europa ligt verder onder vuur, mede door veranderingen in landgebruik, intensieve landbouw, verstedelijking en fragmentatie van de habitats van dieren en planten. De teloorgang van de biodiversiteit is vooral erg in Oost- en West-Europa, iets minder in Centraal-Europa en Rusland. UNEP benadrukt het belang van biodiversiteit voor de mens: de rijkdom aan soorten vormt de basis voor het hele ecosysteem en garandeert de aanvoer van goederen en diensten zoals voedingsstoffen, zuivere lucht en zuiver water.

Transitie

De milieu-uitdagingen in de pan-Europese regio zijn meer systemisch en complex geworden, zegt het rapport en zijn afhankelijk van een aantal globale trends die niet in Europa alleen kunnen worden opgelost.

“Dit rapport toont aan dat de transitie naar een groene, inclusieve economie moet bouwen op veerkrachtige ecosystemen, een degelijk beheer van chemicaliën en schone productiesystemen, naast gezonde consumentenkeuzes”, zegt Jan Dusik van UNEP. “Betere samenwerking en een meer geïntegreerde aanpak zijn nodig om deze problemen aan te pakken over de grenzen heen, zoals ook bepaald is in de VN-Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Bron:  GEO-6 Healthy Planet, Healthy People (CoP)

take down
the paywall
steun ons nu!