Opinie - Tim Duerinck

De échte onderwijshervorming van de 21ste eeuw

"Dagelijks komen we in contact met jongeren die barsten van het talent, maar een andere manier van leren nodig hebben. Ze proberen zich aan te passen in de klas, maar de klassieke onderwijsvorm is gewoon niet juist voor hen. Ik weet dit. U, minister Crevits weet dit, dit is geen nieuwe informatie. Daarom vraag ik u, zet uw schouders onder een onderwijshervorming die de manier van lesgeven verandert."

dinsdag 7 juni 2016 10:14
Spread the love

Beste Mevr. Crevits,

Ik moet u, als Minister van Onderwijs, uiteraard niet vertellen dat één van de maatstaven van gelijkheid in onze westerse maatschappij het onderwijs is. U zegt dit waarschijnlijk zelf wel eens als u een speech moet geven, het bekt wel goed hé. Door iedereen dezelfde kansen aan te bieden in onderwijs willen we de ongelijkheid in de samenleving verkleinen, en al onze kinderen en jongeren een gelijke kans bieden op succes.

Het klinkt mooi, maar dat doen we niet. Totaal niet. De leermethodes die we gebruiken in ons onderwijs zijn ééntonig en spreken slechts een selecte groep van onze jongeren aan. Jongeren die beter leren op een andere manier zijn eraan voor de moeite: voor hen begint de waterval. Enkel door dit te veranderen kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs drastisch verhogen.

Ik stel aan u voor: de échte onderwijshervorming van de 21ste eeuw:

Als we al onze studenten optimaal willen doen groeien en een gelijke kans willen geven moeten we dat doen door meer verschillende leermethodieken te gebruiken in onze klassen. Educatieve games, interactieve powerpoints, projectwerking, digitalisering … het moet allemaal wekelijkse kost worden voor onze leerkrachten en studenten. Alleen op deze manier zal je de jeugd beter en meer doen leren.

Iedereen kent ze: de ‘moeilijke leerlingen’ in de klas. U zou ervan versteld staan hoe goed zij reageren op andere vormen van onderwijs. Dagelijks, Mevr. Crevits, voelen ik en mijn collega’s hoeveel potentieel er verloren gaat. Dagelijks komen we in contact met jongeren die barsten van het talent, maar een andere manier van leren nodig hebben. Ze proberen zich aan te passen in de klas, maar de klassieke onderwijsvorm is gewoon niet juist voor hen. Ik weet dit, u weet dit, dit is geen nieuwe informatie. Daarom vraag ik u, zet uw schouders onder een onderwijshervorming die de manier van lesgeven veranderd.

Er zijn talloze methodieken en tools beschikbaar, maar zij vinden amper hun weg naar de klassen. Ondersteun ze, verspreid ze. We moeten terug creatief nadenken over manieren van kennisoverdracht. Laat cursussen herwerken en maak het de leerkracht makkelijk. Geef hem/haar een draaiboek met nieuwe methodieken, toegepast in voorbeeld lessen.

Weg met de ouderwetse manier van leren uit de 20ste eeuw. Gebruik al het beschikbare onderzoek en maak het onderwijs echt op maat voor iedereen.

Ons huidig onderwijs faalt omdat het niet de taal van de jongeren spreekt. Als we jongeren willen klaarstomen voor het leven (en de arbeidsmarkt) moeten we hen de kans geven te leren op een manier die voor hen geschikt is. Tijdens zijn/haar opleiding moeten zij zich niet aanpassen aan ons onderwijssysteem, ons systeem moet voldoende gevarieerd zijn zodat iedereen er in past.

Als u die hervorming heeft doorgevoerd, Mevr. Crevits, dan mag u nog eens een speech geven over onderwijs en gelijkheid. Het zal dan niet alleen goed klinken, het zal goed zijn.

Tim Duerinck werkt als educatief project manager bij vzw [ew32], een vereniging die educatieve games ontwikkelt in co-creatie met jongeren.

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!