Socio-culturele bewegingen en docenten vragen uitstel decreet Gatz
Opinie - Filip De Bodt

Socio-culturele bewegingen en docenten vragen uitstel decreet Gatz

Meer dan honderd socio-culturele werkers, organisaties en docenten hebben een petitie ondertekend over het nieuwe decreet socio-cultureel werk van Minister Gatz. Het decreet wijzigt een aantal werkvoorwaarden. De minister wil het graag voor het zomerreces door het Vlaams Parlement sluizen. De ondertekenaars zeggen dat het sociaal-cultureel werk dreigt te commercialiseren.

maandag 6 juni 2016 16:17
Spread the love
Ze vinden dat ze hun bestaanszekerheid verliezen en vragen de minister een grondige dialoog met het werkveld. Onder hen bewegingen zoals de Bond Zonder Naam, LETS, VELT, Climaxi, vzw Vrede, Vredesactie, KifKif, Fairfin, GetBasic en een aantal kunstenaars, docenten en vrijwilligers.

Het nieuwe decreet van GATZ hertekent de sector grondig. De socio-culturele methodiek, die eigen is aan de sector en onderwezen wordt zou geen voorwaarde meer zijn om subsidies te krijgen. Zelfs het vzw-statuut is niet meer nodig. Dat betekent, dat net zoals in de kunstensector ook bedrijfsinitiatieven aan bod kunnen komen.

Indien het budget hetzelfde blijft, betekent dat voor de echte vrijwilligersbewegingen een achteruitgang” zegt initiatiefnemer Famke Vekeman: Er kan ook enkel in de vrije tijd gewerkt worden, zegt de minister, wat dan weer een probleem is voor organisaties die met scholen werken, binnen de werkuren vorming geven e.a. alsof vb. een actie of vorming altijd in de vrije tijd plaats vindt.”

Daarnaast komt ook de erkenningszekerheid in het gedrang. Sinds 2012 verliezen organisaties die het volgens de administratie of inspectie wat minder doen, geleidelijk aan hun centen. Gatz vindt nu dat dit sneller moet gebeuren en dat er ook sneller nieuwe initiatieven moeten erkend worden.

De ondertekenaars wijzen op de voortdurend wettelijke veranderingen binnen de sector, die het werk van duizenden vrijwilligers en arbeidskrachten bemoeilijken. Nu er uiteindelijk een erkenning was wordt ze na drie jaar opnieuw op de helling gezet.

De ondertekenaars vragen de minister een grondig debat en voldoende tijd om dit te voeren. Ze vragen dat het decreet dan ook niet met haast en spoed door het parlement gejaagd wordt. Ook de vakbonden uit de sector (BBTK-Social Profit, ACOD-Cultuur, ACV-Oost-Vlaanderen) ondersteunen de vraag. Ze kregen in elk geval ook al een positieve reactie van GROEN-voorzitter Almaçi en SP.a parlementslid Jamilla Idrissi.

De tekst en de ondertekenaars vind je hier.

Filip De Bodt

take down
the paywall
steun ons nu!