Na IMF ziet ook Oeso in dat neoliberalisme niet werkt

Na het IMF komt ook de Oeso tot het besluit dat het besparingsbeleid meer kwaad doet dan goed. Overheden moeten opnieuw investeren in publieke werken om de vicieuze cirkel te doorbreken waarin de economie beland is.

donderdag 2 juni 2016 18:09
Spread the love

Toegegeven, het ging ‘maar’ om drie economen van het IMF en het was ‘maar’ een artikel en dus geen officieel standpunt. Maar de kritiek op het neoliberalisme was bepaald scherp. De neoliberale hervormingen hebben de kloof tussen rijk en arm groter gemaakt en dat zet een rem op de groei.

De Oeso, de denktank van de rijke landen, komt nu tot een gelijkaardige conclusie in de jaarlijkse Economic Outlook. Mikpunt van de kritiek is hierin vooral het politieke beleid van de voorbije vijf jaar. De wereldeconomie zit vast in een vicieuze cirkel, klinkt het bij de algemeen secretaris van de Oeso Angel Gurría. De chronisch zwakke vraag zorgt voor trage groei en hoge werkloosheid wat op zijn beurt de vraag schaadt.

Tegen volgend jaar zal de werkloosheid in de Oeso-landen wel tot 6,2 procent dalen, maar ook dan zullen er nog altijd 39 miljoen mensen zonder werk zitten en dat is 6,5 miljoen meer dan voor het uitbreken van de crisis in 2008.

Hoge groei zit er de komende jaren niet in. Bovendien kunnen enkele externe gebeurtenissen de groei een nieuwe knauw geven. De Oeso ziet zelf een mogelijke Brexit of een nieuwe financiële crisis als risico’s.

De Oeso wijst er op dat de ongelijkheid groeit. Dat komt onder meer omdat de lonen minder snel stijgen dan de productiviteit. Het gevolg daarvan is minder vraag en dus minder groei.

Om uit die vicieuze cirkel te breken, grijpt de Oeso naar de klassieke keynesiaanse recepten. Overheden moeten meer investeren in de transport- of energiesector en in het onderwijs. Mochten alle Oeso-landen hun publieke investeringen met een half procent van het BNP doen stijgen dan zou de economie 0,6 procent extra groeien. Door die extra groei zou de schuldgraad dalen.

Natuurlijk pleit de Oeso ook voor ‘structurele hervormingen’ van de arbeidsmarkt. De Belgische of Franse regering zouden dat wel eens als een aanmoediging kunnen zien van hun beleid. Maar er is een angel. Door jaren van trage groei, lage lonen en hoge werkloosheid is er geen draagvlak meer voor dergelijke hervormingen. Sterke groei die netjes verdeeld wordt over de hele bevolking zou er wel voor kunnen zorgen dat de bevolking meer open staat voor hervormingen.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!