Foto Sarah Wagemans

Open Brief aan Rogier De Langhe

woensdag 1 juni 2016 14:07
Spread the love

Beste Rogier,

Ik leerde je onlangs kennen op het toekomstweekend van Hart Boven Hard, met een positief gevoel voor onze beweging. Vrienden hadden me gewaarschuwd voor je soms eigen benadering der dingen. Mijn aandacht werd dan ook getrokken door je bijdrage in De Standaard. De neiging was groot om meteen te reageren “Wat een onzin!”. Er zou te weinig zijn voor iedereen en daarom moeten we mekaar wat gaan pluimen.

Gelukkig dat de feiten ook hun rechten hebben.

De verdeling van de geproduceerde rijkdom gaat niet alleen over en via de begroting en het staatsbudget. Het BBP is ongeveer 350 miljard euro en een groot deel bereikt nooit het staatsbudget of de centrale RSZ-kas. Dus laat ons beginnen met daarover te discussiëren.

De rijken dragen absoluut te weinig bij. De bedrijven krijgen evenveel overheidssubsidies als dat er vennootschapsbelasting wordt geïnd. En het zijn de kleinere bedrijven die belasting betalen en de grote die met de meeste staatssteun gaan lopen. Elk jaar kunnen we in diverse overzichten zien dat de 200 grootste bedrijven bijna geen belastingen betalen. Jaarlijks komen er 12.000 euromiljonairs bij in ons land. De arrogantie van Huts en Couckenbak om grote sier te maken met ons geld hangt velen de keel uit.

Elk jaar is er ook weer een vers schandaal van rijke mensen die gewoon geen belasting betalen omdat ze de al dan niet legale achterpootjes gebruiken. Panamapapers, Swissleaks, Luxleaks, …  Telkens opnieuw zegt minister Van Overtveldt dat het een schande is en dat er een commissie zal opgericht worden, zonder effect.

Maar het is nog erger. De Europese Unie, toch niet de vriend van de kleine man, stelt vast dat België overdreven heeft met steun aan de bedrijven en dat enkele tientallen multinationals 900 miljoen moeten terugbetalen. Van Overtveldt gebruikt die opportuniteit niet om de staatskas te spekken, neen, hij doet de Europese Unie een proces aan.

Alleen al het dichten van alle fraudelekken brengt  vele miljarden in de staatskas. Alle bedrijven die staatssteun krijgen maar toch nog jobs vernietigen, laten terugbetalen, weeral enkele miljarden. Een vermogensbelasting voor de 1% rijksten, kortom middelen genoeg om de nationale welvaart te herverdelen.

Om één of andere reden tellen die miljarden niet mee in jouw verhaal, beste Rogier. Eén van de rijkste landen van de wereld zou niet in staat zijn te zorgen voor welvaart en welzijn voor iedereen, een beetje ernstig blijven.

De culturele centra, vluchtelingenorganisatiss en opbouwwerpers hebben groot gelijk om samen met de vakbonden tegen deze wantoestanden te betogen. Het gemiddeld pensioen van een ambtenaar is zeker geen 2000 euro, dat van universiteitsprofessor zal er wel wat bovenliggen. Het gemiddeld ambtenarenpensioen is in België het enige pensioen dat voldoet aan de Europese pensioennorm. Het is niet toevallig dat een groot deel van de armen in België gepensioneerden zijn die met hun pensioentje van de privé niet toekomen, niet om te leven en zeker niet om een rusthuis te betalen.

De verdediging van de ambtenarenpensioenen is de verdediging van een menswaardig leven voor elke oudere. Uiteraard dat de solidaire mensen die zich inzetten voor de vluchtelingen, en de kunstenaars, die samen met de rest van de bevolking hun toekomst zien verdwijnen in de besparingsput, samen met de vakbonden opkomen voor een eerlijke fiscaliteit en een andere samenleving.

De vakbonden zouden privilegies verdedigen en de revolutie prediken. Noch het één, noch het ander strookt met de werkelijkheid. De vakbonden verdedigen zo goed en zo kwaad mogelijk de jobs en de inkomens van de werkende mensen en de vervangingsinkomens van zieken, werklozen en gepensioneerden. Rechten die ze zelf hebben afgedwongen, RSZ-fondsen waaraan ze zelf hebben bijgedragen.

Op de tweedaagse van Hart Boven Hard bleek dat je onze achterban een warm toedraagt. Maar met je artikel bewijs je hen wel geen dienst door ze op te stoken tegen hun natuurlijke bondgenoot.

Op één punt heb je gelijk: er moet meer dialoog zijn tussen de vakbonden, de kunstenaars en de sociale bewegingen, niet om de kruimels beter onder mekaar te verdelen, maar wel om samen op zoek te gaan naar het grote geld en het te halen waar het zit

Vele groeten,

Luk Vandenhoeck, vakbondsmens en actief in Hart Boven Hard

take down
the paywall
steun ons nu!