Meer dan 80 procent van de bevolking van Papoea-Nieuw-Guinea leeft van de informele landbouw en ziet van de inkomsten uit de mijnbouw niets (Catherine Wilson/IPS)

Winsten mijnbouw Papoea-Nieuw-Guinea naar bedrijven, niet naar bevolking

Papoea-Nieuw-Guinea is economisch afhankelijk van zijn grondstoffen. Het land in de Stille Oceaan heeft olie, gas, koper, goud, zilver en ook tropisch hout. De winsten uit die sectoren gaan echter niet naar de bevolking. Door de daling van de prijzen van de grondstoffen wordt de situatie voor de bevolking nog moeilijker.

donderdag 25 februari 2016 14:35
Spread the love

“De ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen en van de landbouwsector is essentieel om de impact van de dalende prijzen te beperken”, zegt econoom Busa Jeremiah Wenogo. Hoewel er in de afgelopen decennia miljarden dollars circuleerden in de mijnbouwindustrie, moet nog steeds een groot aantal burgers buiten de formele economie overleven, zonder goede toegang tot basisdiensten en infrastructuur.

Corruptie en lage bedrijfsbelastingen – zoals afgesproken in bilaterale belastingverdragen (zie Belgische belastingverdragen kosten ontwikkelingslanden jaarlijks miljoenen) – zijn twee van de oorzaken van die discrepantie. De natuurlijke rijkdommen van het land worden niet geïnvesteerd om de hardnekkige armoede van de bevolking te aan te pakken: 40 procent van de 7,3 miljoen inwoners van het land leeft onder de armoedegrens.

Ambitieuze plannen

In 2014 werd de bouw van het project PNG LNG voor de winning van gas afgerond, het grootste project tot nu toe in de hoogvlaktes van het land. Het gaat om een samenwerkingsverband onder leiding van Exxon-Mobil, die jaarlijks 6,9 miljoen ton vloeibaar aardgas (LNG = Liquefied Natural Gas, gas uit de bodem dat na het opzuigen onder hoge druk vloeibaar wordt gemaakt) moet opleveren voor export. Van de 21.220 werknemers die in de drukste fase van de bouw werkten aan het project, waren slechts 9.000 met de Papoea-Nieuw-Guineese nationaliteit.

Hetha Yawas, voorzitter van de Rural Women’s Empowerment Association, zegt dat de plaatselijke bevolking slechts tijdelijk profijt heeft gehad van het project. “Het weinige geld dat de echtgenoten en andere mannelijke gezinsleden die aan het werk waren aan hun gezin gaven, werd besteed aan het kopen van eten. Dat kon echter maar een korte tijd. Veel moeders moeten nu weer een stap terug zetten en zelf eten verbouwen in hun tuin.”

Op grond van de verwachte hoge inkomsten uit het gasproject lanceerde de regering in 2014 ambitieuze plannen voor de aanleg van infrastructuur. Een jaar later meer dan halveerde de olieprijs echter van 76 dollar per vat naar minder dan 30 dollar begin dit jaar. Ook de gasprijzen daalden. Daarmee daalden ook de belastinginkomsten uit de mijnbouwindustrie, met als gevolg dat de overheid het budget voor onderwijs en transport met 20 procent inkortte.

Koffiesector

Econoom Wenogo en mevrouw Yawas zien landbouw als een goede keuze voor diversificatie. Tachtig procent van de bevolking is al in mindere of meerdere mate actief in die sector. De veelal kleinschalige landbouw is voor eigen gebruik of semi-commercieel. Negentig procent van de koffieproductie op Papoea-Nieuw-Guinea komt bijvoorbeeld van kleine boeren. Wenogo noemt ook de pluimvee-industrie als belangrijke sector “waar tienduizenden kleine boeren in de informele sector” van leven.

De regering heeft in 2015 de intentie uitgesproken om de landbouwsector een impuls te geven en ongeveer 42 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het ontwikkelen van kleine en middelgrote ondernemingen. Wenogo zegt echter dat het schort aan implementatie van die plannen. Er moet volgens hem veel meer gebeuren om plantages te herstellen, boeren bij te scholen, hindernissen aan te pakken in de distributieketen en toegevoegde waarde te creëren. De infrastructuur in het land vormt ook een probleem. “De kosten van het transport naar de dichtstbijzijnde markt zijn vaak hoger dan de prijs van het product zelf”, zegt Yawas.

Bron: Fall in Commodity Prices Rings Alarm Bells in Papua New Guinea

 

take down
the paywall
steun ons nu!