Bart Tommelein (Open VLD).
Opinie - Frank Moreels

Staatssecretaris Tommelein mist de kans om orde op zaken te zetten in transportsector

In de pers verklaart staatssecretaris Bart Tommelein dat de 200 geparkeerde trucks die de Hongaarse firma Waberer in Opglabeek parkeerde eigenlijk geen sociale fraude waren. Na onderzoek van de sociale inspectie zou "alles in orde" zijn. De Staatsecretaris geeft op die manier een vrijgeleide aan bedrijven die teren op sociale dumping. Bovendien zijn er huizenhoge vraagtekens te plaatsen bij zijn "onderzoek".

vrijdag 19 februari 2016 16:22
Spread the love

Fraude met de rij- en rusttijden

Hoewel ik momenteel niet beschik over de verslagen van de inspectiediensten waarnaar de staatsecretaris verwijst, weet ik dat Waberer massaal fraudeert met de rij- en rusttijden. Zo werd na de zogenaamde Opglabeek story één van de betrokken Waberer trucks door de wegbrigade van de Federale politie aan de kant gezet voor controle. Met als gevolg een boete van 1200 € voor fraude met de rij- en rusttijden.

De chauffeur had de verplaatsingen van en naar Hongarije doelbewust fout ingebracht in de tachograaf. Ik weet dat het geen vergissing van de chauffeur was, maar gewoon de uitvoering van de richtlijn van de baas. Waberer betaalde trouwens de boete.

Bovendien bevestigde de sociale inspectie aan journalisten dat men de “Opglabeek trucks” tot vandaag niet (allemaal) controleerde op de tachograaf! Op die manier heeft de Belgische overheid mogelijks 240.000 € aan boetes links laten liggen, en tegelijk naast flagrante sociale fraude gekeken.

Bart Tommelein ontkent het licht van de zon!

De zogenaamde “Rome 1” richtlijn, en de Belgische CAO “gelijk loon voor gelijk werk” zijn duidelijk: buitenlandse chauffeurs die hoofdzakelijk hun opdrachten uitvoeren in België of de buurlanden, die moeten ook de loon- en arbeidsvoorwaarden van dat land krijgen. Zonder al te technisch te worden: het is niet omdat men bijvoorbeeld de cabotageregels respecteert, dat de Rome 1 richtlijn niet van toepassing is. Wie in de foute richting door een één richtingsstraat rijdt, maar wel de snelheidsbeperkingen respecteert, blijft een overtreding begaan.

Eigenlijk ben ik stomverbaasd over de “zalvende woorden” van Bart Tommelein. De staatssecretaris zegt dat er in dit dossier geen sprake is van sociale fraude. Hij zou evengoed het licht van de zon kunnen ontkennen. Tot einde 2015, dat was toen de trucks in Opglabeek geparkeerd werden, betaalde Waberer zijn chauffeurs per kilometer, wat volledig onwettelijk is. De chauffeurs nemen op de dag van vandaag nog steeds hun weekendrust in de vrachtwagen, opnieuw volledig onwettelijk. Er worden foute gegevens in de tachograaf gebracht: weeral onwettelijk…

Door zijn zalvende woorden heeft de Staatsecretaris de kans gemist om orde op zaken te stellen in de transportsector! Wat heeft de Staatssecretaris eigenlijk nog méér nodig om over sociale dumping te spreken?”

Volgens wat ik weet organiseert Waberer inderdaad hoofdzakelijk internationaal transport, maar niet van en naar Hongarije. De activiteiten van veel van deze trucks situeren zich hoofdzakelijk in West Europese staten, met toepassing van Hongaars recht, dus Hongaarse loon- en arbeidsvoorwaarden. En daar wringt ook het schoentje. Waarom zou een transportfirma als Waberer 200 trucks “parkeren” in België, indien de transportactiviteit zich niet in België en omgeving situeert?

Wat met de Vlaamse Milieuwetgeving?

Om een parking voor vrachtwagens te organiseren moet een transportfirma de juiste vergunning hebben. Truckparkings moeten voldoen aan de regionale millieuwetgeving. In dit geval de Vlarem normen. Moeten enkel Belgische transportfirma’s deze normen naleven?

Blijkbaar gelden dezelfde regels niet voor Waberer, die zonder vergunning 200 trucks parkeert op een weide. Zal de overheid de nietsvermoedende boer, die ongetwijfeld ter goeder trouw zijn weide ter beschikking stelde, vervolgen? Of zal men Waberer aanpakken voor overtreding van de Vlaamse Millieuwetgeving?

Bart Tommelein zou nu best zijn eigen actieplan uitvoeren

Eén inspectiedienst kan dergelijk complex dossier niet alleen aanpakken. De inspectiediensten moeten meer gecoördineerd optreden. Sociale inspectie, economische inspectie, douanediensten, inspectie mobiliteit … zouden samen dit soort dossiers onder de loep moeten nemen. Want sociale dumping en oneerlijke concurrentie worden georganiseerd door malafide transporteurs, geadviseerd door sluwe juristen. Via diverse subtiele overtredingen tegen de transportwetgeving, de sociale wetgeving, het arbeidsrecht, en … blijkbaar ook de milieuwetgeving.

Staatssecretaris Tommelein ontwikkelde een actieplan voor de bestrijding van de sociale dumping, net om dit soort toestanden tegen te gaan. Hij zou nu best uitvoering geven aan de actiepunten die hij vastlegde. Zijn “milde” houding naar Waberer en consoorten toe is echter ronduit onrustwekkend.

Frank Moreels

Co Voorzitter BTB-ABVV

take down
the paywall
steun ons nu!