De inheemse volkeren van Latijns-Amerika zijn de afstammelingen van de volkeren die al duizenden jaren voor de Spaanse en Portugese conquista op het continent leefden dat door de kolonisatoren Amerika werd genoemd. Zij worden nog steeds gediscrimineerd door de afstammelingen van deze kolonisatoren (un.org)

Inheemse volkeren Latijns-Amerika blijven arm

Miljoenen Latijns-Amerikanen zijn sinds 2000 uit de armoede geraakt, maar dat geldt niet voor de inheemse volkeren. Dat is moreel onaanvaardbaar en bovendien onverstandig, zegt de Wereldbank in zijn recentste rapport.

woensdag 17 februari 2016 17:38
Spread the love

In de eerste tien jaar van het nieuwe millennium zijn 70 miljoen Latijns-Amerikanen uit de armoede geraakt, zegt de Wereldbank in een pas gepresenteerde studie. Daar zijn weliswaar leden van de inheemse volkeren bij, vooral in Bolivia, Brazilië en Peru. Voor die volkeren verloopt dat ontwikkelingsproces echter veel minder snel dan voor de andere Latijns-Amerikanen.

“Latijns-Amerika heeft een grondige sociale transformatie doorgemaakt die de armoede heeft teruggedrongen en de middenklasse heeft uitgebreid, maar de inheemse gemeenschappen hebben daar veel minder de vruchten van geplukt dan de rest van de Latijns-Amerikanen”, zegt de Mexicaan Jorge Familiar, ondervoorzitter Latijns-Amerika van de Wereldbank.

De armoedekloof wordt groter

De kloof tussen de inheemse gemeenschappen en de andere Latijns-Amerikanen is niet kleiner geworden en soms zelfs vergroot. De inheemse gemeenschappen vormen 14 procent van de totale bevolking van het continent, maar in de groep van Latijns-Amerikanen die in extreme armoede leven, loopt hun aandeel op tot 17 procent. Wie inheemse ouders heeft, heeft meer kans om in armoede op te groeien, ongeacht het onderwijsniveau van de ouders.

De Wereldbank vraagt daarom aan de overheden een dringend beleid dat de achterstand van inheemse volkeren op verschillende domeinen wegwerkt, vooral met het oog op de verwezenlijking van de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 2015-2030 (SDG’s), die eind 2015 in de VN zijn vastgelegd. De zeventien SDG’s bevatten afspraken over het recht van inheemse volken op onderwijs, grond en markten. (zie Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) van de VN?).

“Als de inheemse volken een sleutelrol willen spelen in de ontwikkelingsagenda na 2015, dan moeten we naar hun opinies en ideeën luisteren”, zegt Ede Ijjasz-Vasquez, die bij de Wereldbank verantwoordelijk is voor stedelijke, rurale en sociale ontwikkeling.

“De betrokkenheid van de inheemse volkeren bij het beleid en de ontwikkelingsprogramma’s dringt niet alleen de armoede terug, het verbetert ook hun capaciteit en kansen om een belangrijke rol te spelen in de samenleving”, zegt Ijjasz-Vasquez. “Hun inclusie is voor overheden niet alleen juist vanuit moreel standpunt, het is ook slim vanuit economisch perspectief.”

Wel politieke vooruitgang

Op politiek vlak is er wel vooruitgang te noteren. In een groot deel van Latijns-Amerika zijn inheemse volken zichtbaarder aanwezig en betrokken in de politiek. In Bolivia zijn ze nu zelfs goed voor 30 procent van de parlementsleden en Boliviaans president Evo Morales is de allereerste Latijns-Amerikaanse president van inheemse oorsprong.

Verscheidene landen aanvaardden ook inheemse tradities in verkiezingsprocessen. In de Mexicaanse deelstaat Oaxaca worden 418 van 570 gemeenten volgens inheemse tradities bestuurd. Dat is deels een gevolg van de toepassing van internationale verdragen en verklaringen, zoals de VN-Verklaring voor de Rechten van Inheemse Volken uit 2007.

Ook op onderwijsvlak gingen de inheemse Latijns-Amerikanen erop vooruit, zegt de Wereldbank. De studie noemt de toegang tot lager onderwijs voor inheemse kinderen een van de belangrijkste verwezenlijkingen van die eerste tien jaar. Landen als Ecuador, Mexico en Nicaragua hebben de onderwijskloof met hun inheemse bevolking zo gedicht.

Bronnen:

Indigenous Peoples Benefited to a Lesser Extent from Latin American Boom

World Bank report: Indigenous Latin America in the Twenty-First Century

Indigenous Latin Americans Excluded From Development

take down
the paywall
steun ons nu!