Biologische landbouw goed voor overbevolkte planeet

Biologische landbouw is een goede manier om de snelgroeiende wereldbevolking te voeden, zelfs als de opbrengst lager is dan bij conventionele landbouw. Dat stellen onderzoekers van de Washington State University in de Verenigde Staten.

donderdag 11 februari 2016 12:38
Spread the love

Biologische gewassen zijn beter bestand tegen ongewone weersomstandigheden zoals droogte. Ook is diversiteit in gewassen goed voor de voedselzekerheid van mensen in arme landen. Met het oog op de klimaatverandering en de voorspelde groei van de wereldbevolking naar 9,6 miljard mensen in 2050, is biologische landbouw daarom een haalbare en duurzame optie, stellen de onderzoekers.

Ze bekeken honderden studies over biologische landbouw en vergeleken die op vier punten met conventionele landbouw: de productiviteit, milieuvriendelijkheid, economische opbrengst en menselijk welzijn. Biologische landbouw kan voldoende opbrengst leveren, winstgevend zijn voor boeren, het milieu beschermen en het welzijn van de arbeiders en boeren verbeteren, is hun conclusie.

Inefficiënt

Critici stellen dat biologische landbouw inefficiënt is: er is meer land nodig voor dezelfde opbrengst. De opbrengst van biologische landbouw is, afhankelijk van het gewas, tussen 8 en 25 procent lager dan die van conventionele landbouw. In het nieuwe onderzoek worden ook methoden beschreven waarbij de opbrengst van biologische landbouw juist hoger kan zijn.

“Bij ernstige droogte, die we naar verwachting vaker zullen krijgen als gevolg van de klimaatverandering, hebben biologische gewassen het potentieel om een hogere opbrengst te produceren. Dit komt doordat bodems die op biologische wijze bewerkt worden, meer water vasthouden”, zegt hoofdauteur John Reganold.

Biodiversiteit

Diverse studies wijzen op de milieuvoordelen van biologische landbouw. Biologische bedrijven stoten minder CO2 uit, hebben een betere bodemkwaliteit en minder last van bodemerosie. Ze veroorzaken minder water- en milieuvervuiling. Biologische landbouwmethoden leiden ook tot meer biodiversiteit in planten, dieren, insecten en microben. Door deze biodiversiteit wordt de bestuiving eenvoudiger en verbetert de veerkracht van de natuurlijke omgeving.

Aangezien slechts 1 procent van de landbouwgrond in de wereld momenteel gebruikt wordt voor biologische landbouw, is er volgens Reganold nog een wereld te winnen. Huidige methoden van biologische landbouw kunnen volgens hem het beste gecombineerd worden met innovatieve ecologische methoden die in de toekomst nog ontdekt zullen worden. “Eén bepaalde benadering volgen, is niet voldoende. We hebben eerder een combinatie van methoden nodig.”

De studie Organic agriculture in the twenty-first century is gepubliceerd in Nature Plants.

take down
the paywall
steun ons nu!