Honderddertig. Totaal onzinnig.

Honderddertig. Totaal onzinnig.

woensdag 10 februari 2016 10:42
Spread the love

130

Vorige week werd de snelheid op een aantal snelwegen in Nederland verder verhoogd tot 130 km/uur. Dit was al op een aantal stukken het geval, maar geleidelijk worden de snelle trajecten uitgebreid. Dit zorgde meteen voor een aantal discussies in de media met als topper de uitspraak van premier Rutte dat de uitstoot bij 130 km/uur lager is dan bij 120, gezien de reistijd korter is. Gekker moest het niet worden.

Ook bij ons kondigde minister Galant recent aan dat de snelheidslimieten best eens herzien kunnen worden. Ze hield nog wijselijk de lippen stijf op elkaar of ze dan dacht aan verhoging of verlaging, maar Touring was er natuurlijk als de kippen bij om de populistische kar te springen met het pleiten voor een verhoging naar 130 km/uur.

Op sociale media was het item ook meteen brandend actueel. Iedereen had er wel een mening over. Sommigen leken hun eigen waarheden zelf te geloven. Hun auto stootte minder uit bij een hogere snelheid, er waren helemaal niet meer ongevallen en de files zouden er korter van worden. Helaas voor hen klopt er niets van dit alles.

Vooreerst de files. Bij een hogere snelheid neemt de afstand tussen de auto’s automatisch toe. De grotere snelheidsverschillen zorgen voor meer versnellingen en vertragingen. Daardoor vermindert de capaciteit van een snelweg. Er is berekend dat de optimale capaciteit van een snelweg rond de 85 à 90 km/uur ligt.

Dan is er nog de verkeersveiligheid. Hoe sneller er gereden wordt, hoe langer de reactietijd. En ook hier spelen de grotere snelheidsverschillen een rol bij de toename van het aantal ongevallen. Zeker bij druk verkeer is een hogere snelheid absoluut geen goed idee. Vaak wordt verwezen naar Duitsland, maar ook daar zijn er, ondanks de uitstekende infrastructuur en de brede snelwegen, aanzienlijk meer ongevallen op die stukken waar er harder mag gereden worden.

En dan tenslotte de luchtkwaliteit en het milieu. Er is berekend dat 130 km/uur zorgt voor 17% meer uitstoot en ook voor meer CO2. In landen met een slechte luchtkwaliteit zoals België en Nederland is de verhoging van de maximumsnelheid dan ook een zeer slecht idee. En voor wie niet wakker ligt van het milieu, doet er goed aan om eens naar de cijfers van het jaarlijks aantal doden door luchtvervuiling te kijken. Uiteraard ligt dat niet alleen aan het autoverkeer, maar de bijdrage ervan is wel aanzienlijk. 17% meer maakt dus wel degelijk een verschil. Dat de Nederlandse regering een privaat studiebureau onder de arm nam waarvan ze zelf de pen kon van vasthouden, zegt genoeg. Onafhankelijke instanties werden buiten spel gezet.

En wat heeft de automobilist er bij te winnen? Op lange trajecten hooguit enkele minuten, tenminste als hij over het ganse traject dan de maximumsnelheid kan rijden, wat zelden het geval is. Meer rijplezier? Voor sommigen wel, maar het valt te betwijfelen of die 10 km/uur echt veel verschil zal maken. Rijplezier kan je ook krijgen als iedereen zich eens wat meer aan regels zou houden en zich wat hoffelijker zou gedragen in het verkeer.

Dan maar de snelheid overal verlagen?

We zouden al een hele stap vooruit zetten als op veel meer plaatsen de maximumsnelheid van 120 km/uur ook effectief zouden gecontroleerd worden én dat zonder tolerantiedrempel. Mensen die argumenteren dat ze in dat geval niets anders moeten doen dan hun snelheidsmeter in de gaten houden, zijn vaak diezelfde die het gebruik van een Coyoto radarverklikker goedpraten. Of ze rijden in een wat duurdere wagen met (adaptive)cruise control. Trouwens, wat is dan het verschil dan tussen 130 of 120? Ook bij 130 moet je op de meter letten, toch?

Ook is het in feite onvoorstelbaar dat er op de ring van Brussel op grote stukken nog steeds 120 mag gereden worden, ondanks de drukte en de vele op- en afritten. Aan de oostkant zijn er stukken met maximum 90 km/uur, maar ook daar wordt er haast nooit gecontroleerd. Wat meer discipline en controles zijn dus in het voordeel van iedereen. De luchtkwaliteit wordt iets minder slecht, het aantal ongevallen vermindert, de capaciteit verhoogt en dus verminderen de files en het wordt een beetje rustiger op de weg. Hou het dus maar op 120 in normale omstandigheden en verlaag de snelheid op ringwegen naar 90 of 100 km/uur.  Niet populistisch, maar wel verstandig.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!