Push back
Mathias Pierquin

Push back

dinsdag 2 februari 2016 12:22
Spread the love

Net wanneer sp.a gestaag klimt in de peilingen van vorige week, heeft de partij zich opnieuw in haar voet geschoten. Het plan Samsom, van de Nederlandse PvdA-leider Diederik Samsom, houdt in dat Europa de asielcrisis onder controle moet houden door de vluchtelingen die via Turkije en Griekenland passeren terug te sturen van waar ze komen. In ruil daarvoor mag Turkije vanaf dit jaar maximaal 250.000 vluchtelingen, die reeds in het land verblijven, legaal doorsturen naar Europa. Met andere woorden, Samsom pleit voor een push back-beleid in Europa. Stuur de vluchtelingen terug van waar ze komen en laat hen aan hun lot over. Of je kan het verwoorden met de uitspraak van Theo Francken (N-VA) van vorige week op de Europese top: ‘I don’t care if you drown them, just push them back’. Net wanneer je denk dat je als overtuigde socialist het niet kan vatten waarom zulke uitspraken en ideeën de wereld worden ingestuurd, wordt jouw verontwaardiging met de grond gelijk gemaakt. John Crombez, voorzitter sp.a, gaat akkoord met de plannen van Samsom. Sp.a steunt zowaar het push back-plan.

Welke richting zijn wij als socialisten aan het indraaien? Waar zijn onze waarden gelijkheid, solidariteit en verbondenheid terug te vinden in het socialistische discours? Wie zijn wij in godsnaam geworden? Deze existentiële vraag die we ons hardop stellen, dwingt het socialisme in ons zich te herpositioneren na weken van verontwaardiging die gisteren een apotheose van woede en teleurstelling heeft bereikt.

Het politieke toneellandschap wordt gedomineerd door rechtse en populistische scenario’s die tal van kijkers in Europa weten te overtuigen en hen in hun ongewisse laat inzake de werkelijke waarheid van de vluchtelingeninstroom. Juist daarom hebben wij, socialisten, de taak om weerklank te bieden en onze maatschappij bewust te maken dat het anders kan. Anders spelen we in de kaart van het neoliberale en conservatieve spook die door Europa dwaalt. Wij mogen niet de stroom volgen die rechts inslaat omdat we kiezers willen paaien en de publieke opinie voor ons willen winnen. Wij moeten de waarden van links ongegeneerd blijven verdedigen en blijven verkondigen. Wij kunnen de authenticiteit van onze moraliteit en onze overtuiging niet laten vallen en verliezen aan zij die denken dat in onze maatschappij er geen plaats is voor socialisme.

In plaats van zich gemakkelijk te scharen achter een aannemelijke idee, moeten we zelf met alternatieven naar buiten komen. We moeten opperen voor open en veilige routes die de instroom van mensen aan de grenzen van Europa veilig kunnen ontvangen. We moeten een solidair spreidingsplan opstellen die zonder plafond de vluchtelingen kan opvangen. Er moeten gecontroleerde grenscontroles komen die het toelaten om iedereen op een gelijkwaardige manier in Europa te ontvangen. We moeten alle asielzoekers meer kansen bieden op de Europese markt om sneller aan het werk te kunnen gaan, om zo ook de economie een duw in de rug te geven. De economische vluchtelingen moeten dermate begeleid worden dat ze beschermd kunnen terugkeren naar huis. We moeten meer inzetten op een veilige oversteek van vluchtelingen, de Middellandse Zee heeft al genoeg levens geëist. Maar bovenal moeten we het vertrouwen en het optimisme van een positief mensbeeld behouden en blijven verdedigen. Hoezeer we ook stevig worden uitgedaagd door deze maatschappelijke crisis.

Tenslotte heeft sp.a toch wel in één ding gelijk en heeft ze haar standpunt vandaag al wat bijgestuurd. Deze situatie kan niet verder. We moeten beginnen met alternatieven voor te stellen en deze ook daadwerkelijk uitvoeren. We mogen de kracht van ons socialisme niet verliezen, ook al is ze even zoek. Anders wordt de push back van rechts een push back in het gezicht van sp.a.

John, herpak je en breng je partij opnieuw op de rails. We hebben geen andere keus.

Deze tekst verscheen ook op https://mathiaspierquin.wordpress.com/2016/02/01/push-back/

take down
the paywall
steun ons nu!