Echt links is humanitair en menswaardig oorlogsvluchtelingen opvangen
Opinie - Aaron Ooms

Echt links is humanitair en menswaardig oorlogsvluchtelingen opvangen

De Jongsocialisten spreken zich radicaal uit tegen het plan Samsom. “Dit plan rammelt aan alle kanten én gaat in tegen zowel de internationale rechtsregels als een humanitair beleid”, zegt voorzitter Aaron Ooms. “Het is een schande dat sp.a zelfs nog maar de schijn wekt dat dit plan een oplossing zou kunnen zijn voor de humanitaire vluchtelingencrisis.” Deze boodschap hebben de Jongsocialisten dan ook meegegeven op het Partijbureau van sp.a.

maandag 1 februari 2016 16:05
Spread the love

Het plan Samsom faalt op verschillende essentiële punten. Turkije is géén veilig land voor vluchtelingen en zal dit in de nabije toekomst ook niet worden. Een bovengrens plaatsen op het aantal oorlogsvluchtelingen die we als Europa opvangen, is geen optie: het gaat in tegen de internationale rechtsregels en is allesbehalve humanitair.

Het is dan ook onbegrijpbaar dat sp.a ook maar de schijn wekt om hier achter te staan. Zelfs als start van een oplossing. Dit strookt niet met de waarden van het socialisme, door sp.a nog maar recent vernieuwd op het congres in Leuven.Die waarden hebben de Jongsocialisten opnieuw aangehaald samen met de inhoudelijke opmerkingen op het partijbureau van sp.a.

We zijn als Jongsocialisten tevreden dat sp.a haar eigen waarden vandaag opnieuw zal centraal stellen en zich enkel zal scharen achter menselijke oplossingen voor de vluchtelingencrisis. Maar het is onbegrijpbaar dat het schenden van mensenrechten en een belachelijk plafond voor het aantal mensen in nood dat we ‘willen’ opvangen plots een zweem van realiteitszin kreeg.

Wat klopt is dat de chaos op zee moet stoppen, we de smokkelaars stokken in de wielen moeten steken en een Europees antwoord nodig hebben. Ons getalm eiste al teveel levens. Wij pleiten voor veilige overtochten naar Europa, veilige havens, voor grenscontroles gericht op het redden van mensen, voor een Europees spreidingsplan en het bieden van realistische toekomstperspectieven aan mensen die oorlog ontvluchten. 

 

De retoriek van ‘vol is vol’ of ‘we kunnen het niet aan’ staat in schril contrast met ‘Wir schaffen das’. En net dat laatste is de boodschap die sp.a moet brengen, als verantwoordelijke politici. Het paaien, de behaagzucht, van de zogezegde publieke opinie, of meestappen in een rechts frame is voor ons als Jongsocialisten nooit een optie. Dat sp.a zich hiertoe soms laat verleiden moet uitgebannen worden. Wij zullen ons als Jongsocialisten dan ook beraden over acties om sp.a weer op het linkse pad te brengen. Dit lijkt vandaag jammer genoeg noodzakelijk.

Aaron Ooms
Voorzitter Jongsocialisten

take down
the paywall
steun ons nu!