De Keulense Clash of Civilazations

De Keulense Clash of Civilazations

In het zog van de betreurenswaardige en schaamtelijke gebeurtenissen in Keulen is er een stortvloed aan “analyses” en nieuwsberichten over immigranten/vluchtelingen en vrouwen. Blijkbaar is er daar volgens de media een groot maatschappelijk probleem te signaleren. En uiteraard is er ook een probleem, namelijk het feit dat de positie en behandeling van vrouwen ver weg ligt van ons Westerse politiek correcte praatje.

vrijdag 8 januari 2016 13:37
Spread the love

Dat (ons?) politiek correcte praatje (de “Europese regels”) is volgens Darya Safai op De Redactiesuperieur aan religieuze dogma’s”. Ze weet namelijk “uit ervaring dat mannen die opgroeien met dat gedachtegoed [genderscheiding in de Islamitische cultuur] een vrouw zonder hijab algauw schaamteloos en losbandig noemen”. Safai mag van VRT de gebeurtenissen in Keulen komen duiden.

Die duiding is vrij eenvoudig: een clash of civilizations: In het Westen hebben we zo’n hoge morele waarden, en die barbaarse mannen van Islamitische landen komen de boel verpesten. Ze zouden zich moeten aanpassen aan onze morele superioriteit. Daarbij impliceert ze dat deze morele superioriteit niet enkel in woorden is, maar ook de facto de positie van de “Westerlingen” is. Daar rekent ze natuurlijk ook zichtzelf bij, als verlichte vrouwenrechtenactiviste.

Letterlijk citaat: “Hier, in het Westen, worden ze plots geconfronteerd met een totaal andere cultuur, waarin vrouwen met respect behandeld worden en hun vrouwelijke en seksuele eigenheid ten volle kunnen beleven. Dat contrast wekt bij onbeschaafde mensen (want dat zijn het) lage, agressieve instincten op, het gevolg van een levenslange hersenspoeling.

BAM. Uiteraard horen daar louterende woorden bij: “Gelukkig denkt maar een minderheid van de moslims zo over vrouwen.” Gelukkig inderdaad! Het kan dus toch om moslim te zijn en geen vrouwen lastig te vallen. Voor deze poging tot nuance dacht ik eventjes dat ze zo ver ging als de gemiddelde Vlaams Belanger. Maar serieus nu: die louterende woorden veranderen niets aan haar eenvoudige verhaal dat een polariserende boodschap brengt. De politiek correcte idealen die we zo graag propaganderen zijn inderdaad lovenswaardig. Maar het punt is niet dat “anderen” deze niet feitelijk naleven, het punt is dat deze idealen kennelijk niet voldoende verwerkelijkt worden. De tragische gebeurtenissen hadden ook aanleiding kunnen zijn tot een breed, kritisch maatschappelijk debat over vrouwenrechten, en hoeveel werk er nog aan de winkel is. Dat er nog veel werk is is zeker: 43.000 verkrachtingen/jaar in België en 1/3 vrouwen werd ooit gedwongen tot seksuele betrekkingen.

Dat het niet daarover gaat in de media, maar vooral over immigranten/vluchtelingen en de daarbij horende clash of civilizations, is een keuze van deze media. De logica leek hier wel dat zeker Safai zo’n verhaal kan brengen omdat ze van Iraanse afkomst is. Als Bart De Wever het bovenstaande had geschreven (wat had gekund), zou het helemaal een circus geworden zijn in de media. Wat natuurlijk terecht is. Het algemene discours in de media nu zou beter ook op de korrel genomen worden.

Een voorbeeld van de scheve logica blijkt uit dit citaat uit Terzake: “De verhouding tussen mannen en vrouwen in onze contreien zorgt voor debat na de gebeurtenissen in Keulen. [vt: DUS->] Naar aanleiding daarvan kwam staatssecretaris Francken in beeld, die wil vluchtelingen namelijk inzicht geven in de zeden hier.” Dit alles onder de titel op De Redactie “Hoe krijgen nieuwkomers vrouwvriendelijke manieren aangeleerd?” En ook een John Crombez stapt blijkbaar mee in deze scheve logica: “Mocht blijken dat de daders vluchtelingen zijn, dan is Crombez van oordeel dat deze mannen hier niet kunnen blijven.” Eén misstap van een “andere”, en alle kansen zijn hier verkeken. Eén of meerdere misstappen van een blanke Belg, en het wordt met 10% kans gerapporteerd aan de politie, en dan wordt nog eens 44% daarvan geseponeerd. Laten we alsjeblieft het echte maatschappelijke probleem voor ogen houden: ons lovenswaardig Westerse praatje over vrouwenrechten is nog ver weg van de realiteit.

 

 

Referenties:

 

take down
the paywall
steun ons nu!