Opinie -

Mijn beste wensen meneer de premier

"Beste premier Michel, zoals de scheurtjes duidelijker worden in reactorwanden van de kerncentrales, zo ook worden de scheurtjes in het gelaat van uw federale regering duidelijker."

dinsdag 5 januari 2016 14:56
Spread the love

Geachte meneer de premier,

Beste Charles Michel,

Proficiat. Mag ik u als eerste student het beste wensen voor het nieuwe jaar? De kurken van de champagneflessen zijn nog maar net opgeruimd, de laatste restjes van de gourmet zijn binnengespeeld en onze benen recupereren van het urenlange feesten. Het vieren van het nieuwe jaar was, zoals altijd, een feestelijk gebeuren waar we de toekomst samen eventjes zonder zorgen tegemoet gaan. Alleen was dat echter van korte duur. De ontnuchtering die de Wetstraat 16 liet overspoelen over het hele land, schudde iedereen wakker en deed ons vergeten waarom we enkele dagen geleden nog zorgeloos aan het vieren waren. We konden in de eerste dagen van het nieuwe jaar de krantenkoppen en nieuwsredacties niet negeren. Uw regering mept ons allen in het land opnieuw met een harde knock-out tegen de grond.

‘Jobs, jobs, jobs’. Zo omschreef u met eenvoudige woorden het akkoord van de federale regering over de taxshift en over de begroting. U zei dat de prioriteit van de federale regering moet liggen in het nemen van beslissingen voor jobcreatie en koopkracht. Uw collega, Kris Peeters, noemde het akkoord zelf ‘rechtvaardig’. Maar wat de realiteit aan het daglicht brengt in de eerste week van het nieuwe jaar, blijkt juist het omgekeerde wat u en uw collega’s ons wilde doen geloven in de afgelopen zomer.

We zullen allemaal langer moeten werken. Het aanvullend pensioen zal slechts 1,75% opbrengen in plaats van 3,25%. Een gemiddeld Vlaams gezin zal dit jaar naar schatting 1005 euro betalen aan elektriciteit, dat is de helft meer dan vorig jaar. Uw regering verhoogt de taksen op suiker, tabak, alcohol, diesel, aandelen en dividenden. Maar we moeten niet wanhopen. Uw taxshift zal ervoor zorgen dat we meer geld aan ons loon zullen overhouden. Ongeveer 50 euro per maand voor een werknemer en 80 euro per maand voor mensen met een minimumloon. Al krijgt slechts de helft van de werknemers deze verbetering. Is dit de grote prioriteit waarover u sprak toen u enkele maanden geleden de taxshift en begroting voorstelde? Het beloofde geld dat we allen meer zullen overhouden van ons loon, wordt opgesoupeerd aan een nieuwe tsunami van belastingverhogingen die alle middenklasgezinnen en arme gezinnen treft maar de rijke gezinnen ongemoeid laat. Uw ‘jobs, jobs, jobs’ wordt een ‘kost, kost, kost’ voor ons allemaal.

Maar het verhaal is niet ten einde. Terwijl in Parijs een historisch klimaatakkoord gesloten wordt, besliste u om de sluiting van de kerncentrales van Doel 1 en Doel 2 met tien jaar op te schorten. Vandaag ligt de kernreactor van Doel 1 stil omwille van een probleem met de alternator. Een paar dagen geleden wijdde de gerenommeerde Duitse krant Die Welt een reportage aan Tihange waarbij ze hun ongerustheid uit over de situatie waarin de kerncentrale verkeert nadat er kleine scheurtjes teruggevonden waren in de reactorwand en geen ingrijpende maatregelen getroffen werden. Beseft u dat de keuzes die uw regering maakt inzake klimaatbeleid tegen de stroom ingaat van wat Parijs vorige maand beslist heeft? Beseft u dat uw regering België belachelijk maakt tegenover al de andere landen die wél fors zullen inzetten op hernieuwbare en groene energie? Of heeft u met het signaal van de ‘Fossiel van de dag’-award de duidelijk boodschap niet begrepen dat u de verkeerde keuzes maakt? U heeft natuurlijk wel gemakkelijk spreken. De klimaatproblemen waarmee we zullen geconfronteerd worden, liggen nog enkele decennia voor ons uit. U zal die niet moeten oplossen. Wij, de toekomstige generatie, zullen dat moeten doen. Maar u ontglipt uw verantwoordelijkheid om ons hierbij te helpen door de kerncentrales open te houden, door de uitbreiding van de vervuilende industrie te laten voor wat het is, door het toenemende verkeer fijn stof in de lucht te laten pompen. U laat het probleem verder groeien zonder besef te hebben van de impact die het zal hebben op onze toekomst.

Nog tot 2019 heeft u de tijd om uw keuzes te wijzigen. Tot dan kunnen we de hoop koesteren dat u tot het besef komt dat deze verandering niet tot vooruitgang leidt. Maar hoe langer de tijd tikt, hoe duidelijker alles wordt. Zoals de scheurtjes duidelijker worden in reactorwanden van de kerncentrales, zo ook worden de scheurtjes in het gelaat van uw federale regering duidelijker.

Desalniettemin wens ik u toch het beste toe voor het nieuwe jaar. Dat u een goede gezondheid kent en dat u met uw 50 euro extra per maand heel wat nuttige zaken kan doen. Want die kans zullen mijn generatiegenoten en ik niet krijgen.

Met vriendelijke groeten,

Mathias Pierquin

 

Deze tekst verscheen oorspronkelijk op de persoonlijke blog van Mathias Pierquin

take down
the paywall
steun ons nu!