Belgische klimaatactivisten bezetten kantoor ENGIE in Parijs
Opinie -

Belgische klimaatactivisten bezetten kantoor ENGIE in Parijs

Op vrijdagochtend 11 december bezette een groep Belgische klimaatactivisten een kantoorgebouw van Engie (het vroegere GDF Suez). De activisten kiezen voor een feestelijke bezetting. Ze vieren met het bedrijf haar succesvolle campagne om zich onterecht een groen imago aan te meten. De activisten kiezen voor burgerlijke ongehoorzaamheid aan het eind van een klimaattop die getekend werd door het weren van elke vorm van protest.

vrijdag 11 december 2015 15:31
Spread the love

Greenwash Party: hoe groen is groen?

In het internationale klimaatdebat is veel aandacht voor de praktijk van greenwashing (letterlijk ‘groenwassen’). Naar analogie met het witwassen van zwart geld gaat het om bedrijven die vervuilende praktijken proberen te verstoppen achter een sluier van groene propaganda. ENGIE is een schoolvoorbeeld van wat greenwashing betekent.

Slechts 4 procent van Engie’s energieaanbod bestaat uit hernieuwbare energie. Engie beheert enkele van de grootste kolencentrales, nog steeds de meest vervuilende bron van energiewinning. Tegelijkertijd sponsort het bedrijf wel de klimaattop. Tegenstrijdigheid troef! Als moederbedrijf van Electrabel heeft Engie ook rechtstreeks belang bij de recente beslissing om twee Belgische kerncentrales tien jaar langer open te houden. Een keuze die investeringen in een snelle duurzame energie transitie opnieuw ontmoedigt.

Een reden temeer voor de Green Crashers om het bedrijf een bezoekje te brengen. Om bovenstaande redenen kiezen de activisten voor een greenwash party. Daarmee kaarten ze aan dat het bedrijf naar aanleiding van de klimaattop met succes haar imago, maar niet haar praktijk oppoetst.

Climate Games: twee dagen burgerlijke ongehoorzaamheid

De actie vindt plaats in het kader van de Climate Games. Een grootschalig actieconcept waarin activisten in teams een groot aantal acties van burgerlijke ongehoorzaamheid organiseren. De logica is dat het jarenlange uitblijven van daadkrachtig initiatief vanwege onze overheden ons ertoe dwingt zelf in actie te komen tegen de grondoorzaken van de klimaatverandering.

Na de aanslagen in Parijs van vorige maand stelde de Franse overheid de noodtoestand in. Ze verbood alle protesten die gepland stonden tijdens de klimaatonderhandelingen. De afgelopen weken trotseerden bezorgde burgers dit verbod. Ook de organisatoren van de Climate Games weigeren er gehoor aan te geven. In hun statement wordt beklemtoond dat we niet mogen toestaan dat onze burgerlijke vrijheden worden ondermijnd.

Terreur en klimaatverandering: keerzijde van eenzelfde medaille

Uit onderzoek blijkt ook dat de link tussen terrorisme en klimaatverandering minder vergezocht is dan men zou vermoeden. Klimaatverandering is geen fenomeen van de toekomst, maar maakt vandaag reeds slachtoffers. Zo was in Syrië een jarenlange droogte mede aanleiding tot sociale onrust waardoor de hele regio destabiliseerde. Deze destabilisatie speelde een belangrijke rol in de opkomst van IS.

Ons op winstmaximalisatie gerichte politiek-economisch systeem creëert bovendien wereldwijd niet enkel ecologische, maar ook zware sociale problemen die een belangrijke voedingsbodem zijn voor polarisering en uiteindelijk ook terreur.

Van klimaatverandering naar systeemverandering

Ons huidige economisch en politiek systeem maakt niet alleen de klimaatcrisis steeds omvangrijker, maar vergroot ook de sociale ongelijkheid. We voeren directe actie voor klimaatrechtvaardigheid in het volle besef dat we de wortels van het systeem moeten aanpakken, willen we de klimaatverandering beperken.

Facebook Greencrashers

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!