Zoekt opa Geert Bourgeois naar 200 extra koffiemolens?

Zoekt opa Geert Bourgeois naar 200 extra koffiemolens?

maandag 7 december 2015 22:15
Spread the love

Geachte minister-president
Beste Geert

U bent een rasechte politicus, een aimabel man en een lieftallige opa!
Meer dan ooit krijg ik interesse voor uw beleid, vooral nu u uw zo doortastend Vlaams klimaatplan aankondigde. Een waar sinterklaasgeschenk!
Gelukkig droeg u daarbij geen mijter en geen lange sneeuwwitte baard want met het vigerende veiligheidsniveau 3 zou u wis en zeker opgepakt zijn en voor enkele uren opgesloten in een politiecel.

Terwijl de grote klimaatmars in Oostende uit de startblokken kwam, hoorde ik u verklaren dat u zich als Vlaams minister-president verantwoordelijk voelt voor de toekomst én dat u daarom de inplanting van 200 extra windmolens te midden van het Vlaamse platteland overwoog.

Ik herinner me dat u zich tijdens de voorbije verkiezingscampagne ook als een bezorgde vader en grootvader profileerde. Toen wou u ook de Vlaamse burger, die u zo lief had, een riem onder het hart steken met uw imposant plan voor ver-ander-ing.
Helaas hanteerde u al vlug een eigen-aardige definitie waarin de “ander” totaal werd weggeschrapt. Ver-ander-ing werd bijgevolg: nog wat meer de zakken leeghalen van uw “boontjes”! U maalde hen met het grootste plezier door uw koffiemolen. Daarbij vroeg u hen om nog harder te werken voor uw suikerooms, nog meer geduld te oefenen en nog meer begrip te tonen voor “uw” problemen.

Ik kijk u recht in de ogen terwijl ik samen met mijn klimaatvrienden een spandoek ontrol en denk: ” Hoe aandoenlijk toch, onze zo bezorgde minister-president die, zittend in zijn windvrije ruimte, de weg baant naar een klimaatvriendelijke toekomst.

Langzaam echter dringt het tot me door dat uw boodschap, beste Geert, helemaal niet zo positief is. Beweert u dat de Vlaamse burgers uw 200 windmolens zullen financieren zodat vooral de kansarme Vlamingen van goedkope en gezonde energie zullen kunnen genieten? Of bedoelt u dat u de spelregels wil versoepelen opdat de grote spelers, uw echte kameraden, met hun al jarenlang toegeschoven subsidies en niet betaalde belastingen deze extra windmolens kunnen neerpoten? En dat zij daarna als producent en distributeur de rekening opnieuw kunnen doorschuiven naar jan modaal?

Bent u nu plots een klimaatfanaat geworden? Of hanteert u alweer uw koffiemolen?Zoekt u naar 200 extra koffiemolens om die cadeau te geven aan uw rijke vrienden zodat zij zo samen met u uw “boontjes” mee kunnen vermalen? Foei!

Waarde minister-president, zonder schroom nodigt u de diverse klimaatbewegingen uit om mee te stappen om  “uw” plan uit te voeren nadat u hen eerst in de wind hebt gezet!
Niet zo fraai, beste Geert!
U had u best eerst op de borst geklopt en sorry gezegd. Vervolgens had u met een groot hart kunnen aankondigen dat de klimaatbewegingen u de ogen hadden geopend én dat u daarom nu onverwijld uw miskleunen weer wenste recht te zetten.Uit met het eenrichtingsprofijt dat u mee had georganiseerd, afgelopen met die gratuite cadeaus aan lobbygroepen, afschaffing van die extra taksen voor de kleine mensen!

Mijn geachte vriend, wees gerust hoor, al die klimaatbewegingen staan paraat om zorg te dragen voor de toekomst. Ze beseffen duidelijk dat vooruitgaan betekent: “niemand in de kou laten staan door de klimaatopwarming tegen te gaan!”.
Ze zijn echter niet bereid om u uit te roepen tot klimaatmanager van het jaar, noch om u in 2018 te belonen voor niet gepresteerde diensten!
Die eer komt de bevolking toe, vooral die talrijke burgers die al vele jaren gedreven ijveren voor echte klimaatoplossingen. Zij zijn, in  de mate van het mogelijke op 6 december jl. afgezakt naar Oostende.
Ze zijn niet te stoppen, ook niet als ze daar zelf hun levenshouding voor moeten veranderen. Hun molens geven vaart aan het zeilschip van de wereld, richting hoop en toekomst voor de volgende generaties.
Ze zitten niet thuis, met hun koffiemolen in de hand, dromend hoe ze mensen kunnen “vermalen” tot pro-stemmen bij de volgende verkiezingen.

Beste Geert, hartelijk dank om mijn eenvoudig schrijven aandachtig door te nemen.

Met oprechte groeten.

Bertin Debergh

take down
the paywall
steun ons nu!