Foto: Omar Chatriwala

Vluchtelingen opnieuw massaal aan hun lot overgelaten

De voorbije maand zochten meer dan 1000 vluchtelingen, of gemiddeld 40 per dag, medische hulp in het gebouw aan de Willebroekkaai in Brussel. Dokters van de Wereld roept de regering op deze mensen niet in de kou te laten staan.

maandag 30 november 2015 15:23
Spread the love

Sinds 14 november stelt de ngo Dokters van de Wereld een opvallende stijging vast van het aantal kinderen, jongeren en vrouwen. 1 patiënt op 5 is een vrouw en 18% van de patiënten is jonger dan 18 jaar. Onder hen zeer veel jonge kinderen. Gevoed door de barre levensomstandigheden en de wanhoop zijn er steeds meer spanningen tussen de vluchtelingen. 

“Opnieuw moeten we jammer genoeg vaststellen dat de opvang in de WTC volledig verzadigd is. Elke dag opnieuw zoeken we met man en macht naar slaapplaatsen voor de vluchtelingen. Elke dag opnieuw verzorgen onze vrijwillige dokters en verpleegkundigen deze mensen terwijl dit eigenlijk een taak is van de overheid”, benadrukt Pierre Verbeeren, algemeen directeur van Dokters van de Wereld. 

“We begrijpen dat de situatie complex is, we zien ook dat er inspanningen worden gedaan maar deze situatie is inhumaan en niet langer houdbaar.”

Ze roept de regering dan ook op om het aantal plaatsen in de WTC of elders drastisch uit te breiden. De ngo vraagt de regering om een duidelijk engagement aan te gaan om voor elke vluchteling in ons land een opvang te voorzien vanaf de eerste dag.

De discriminatie van Afghanen aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), de wachttijden die oplopen tot 15 dagen en de winterse weersomstandigheden veroorzaken steeds meer wanhoop en stress bij een populatie die vaak al een hele calvarietocht achter de rug heeft. Het team van de Dokters van de Wereld merkt dan ook een toegenomen spanning tussen de verschillende vluchtelingen.

In navolging van de medische activiteiten en het veldhospitaal in het Maximiliaanpark, is Dokters van de Wereld sinds 24 oktober dagelijks aanwezig in de Willebroekkaai. Een team van 50 vrijwillige dokters, verpleegkundigen, vertalers en onthaalmedewerkers neemt de medische zorg van de vluchtelingen op. De meerderheid van de behandelde patiënten logeert momenteel in de pre-opvang.

take down
the paywall
steun ons nu!