Twee gezondheidswerkers reinigen hun laarzen in bleekwater bij een ebola-isolatietent van een hospitaal in Biankouma, Ivoorkust (Marc-André Boisvert/IPS)

Angst voor ebola stigmatiseerde Afrikaanse migranten in VS

De manier waarop over ebola werd bericht in sommige kranten in de VS ten tijde van de uitbraak in West-Afrika, heeft ertoe bijgedragen dat Afrikaanse migranten er zich gestigmatiseerd voelden.

donderdag 5 november 2015 12:41
Spread the love

De uitbraak van ebola in West-Afrika heeft ook op sociaal vlak zijn tol geëist voor één van de snelst groeiende bevolkingsgroepen in de Verenigde Staten: de Afrikaanse immigranten.

Guy-Lucien Whembolua van de Universiteit van Cincinnati analyseerde het nationale nieuws in verschillende grote printmedia in de VS en focuste op de artikelen die spraken over Afrikaanse immigranten in de VS in relatie tot het ebolavirus.

Stigma

De onderzoekers stelden vast dat de Afrikaanse immigranten gestigmatiseerd werden in een mate die te vergelijken is met de stigmatisering van bepaalde bevolkingsgroepen in de periode van de aidsepidemie in de jaren 1980.

“Tijdens de aidsepidemie was er een sterke discriminatie van  homoseksuele mannen. Hen werd vaak verweten dat ze het virus mee verspreid hadden”, zegt Whembolua. “In het vroege stadium van de ebola-uitbraak in West-Afrika, en vooral in de sensatiepers, vonden we een ondertoon van angst die gelinkt werd aan Afrikaanse immigranten en de kans dat zij het virus op Amerikaans grondgebied zouden kunnen verspreiden.”

“Sommige van deze bevolkingsgroepen hadden daarom de neiging om hun etniciteit verborgen te houden, in een poging om het stigma te voorkomen.”

Liberia

Met name in New York, waar een grote groep Liberianen woont, voelden velen zich beschaamd om openlijk over hun afkomst te spreken. “Kinderen werden gepest op school, volwassenen waren vaak het onderwerp van spot op het werk”, zegt Whembolua.

Net als mensen uit Liberia, voelden ook inwijkelingen uit Nigeria het stigma. “De algemene angst voor ebola gaf die mensen gedurende een hele periode veel stress en ellende”, zegt Whembolua.

Volgens een onderzoek van het Pew Research Center is de groep zwarte immigranten die momenteel in de VS verblijft vier keer groter dan in 1980. Verwacht wordt dat de groei van deze bevolkingsgroep in de VS nog zal toenemen.

take down
the paywall
steun ons nu!