Opinie - Jeroen Lievens

Stop speelgoed en kinderen niet in hokjes!

Vlaams minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans was vorige week te gast Bij Karen & De Coster om te discussiëren over seksisme op straat en het nut van de nieuwe seksismewet. In de strijd tegen seksisme pleitte de minister terecht voor een mentaliteitswijziging bij mannen en vrouwen. Die mentaliteitswijziging zal echter enkel plaatsvinden als we stereotypen reeds op jonge leeftijd bestrijden.

woensdag 21 oktober 2015 17:29
Spread the love

Net om die reden is het jammer dat de Belgische Speelgoedfederatie stereotypen bestendigt door vast te houden aan een jongens- en meisjescategorie bij de uitreiking van de award ‘Speelgoed van het Jaar’. De kanshebbers in de categorie ‘meisjes’ waren een luxehuis/luxe jacht, een ijskar, een magische eenhoorn en een vliegend elfje. Uiteraard met paars en roze als dominante kleuren. De categorie jongensspeelgoed bestond uit auto’s, meer auto’s, dino’s, een schietspel en een lanceerbasis met ruimteraket. Hier geen roos en paars, maar wel rood en blauw.

“Waarom moeten we ons druk maken over speelgoed?”, vraagt u zich misschien af. Wel, het is al spelende dat kinderen de wereld rondom hen leren kennen en vaardigheden ontwikkelen. Daarbij is het wel cruciaal dat kinderen toegang krijgen tot een breed gamma aan speelgoed en spelervaringen. Want verschillende types speelgoed stimuleren verschillende vaardigheden. Zo stimuleert bijvoorbeeld constructiespeelgoed ruimtelijke vaardigheden en probleemoplossend denken. Verkleedkledij en speelgoed zoals poppenwagens en keukentjes laten kinderen toe hun sociale vaardigheden te oefenen.

De opdeling in jongens- en meisjesspeelgoed is tevens niet waardevrij en onschuldig. Het geeft de boodschap mee hoe ‘echte’ jongens en ‘echte’ meisjes zich gedragen. ‘Echte’ jongens zijn stoer en avontuurlijk. ‘Echte’ meisjes zijn mooi, lief en gedragen zich heel zorgend. Ben je als meisje wel geïnteresseerd in dino’s en astronauten of als jongen gecharmeerd door eenhoorns en elfjes, dan moet je al stevig in je schoenen staan. Iets wat ook de achtjarige zoon van Liesbeth Homans al ondervond. In diezelfde aflevering vertelde ze namelijk dat hij ‘de grootste fan’ is van ‘K3 zoekt K3’ en daarvoor uitgelachen wordt op school.

Kinderen pikken de signalen over wat wel ‘hoort’ en wat niet ‘hoort’ al heel vroeg op. Bij een experiment kregen jongens en meisjes een zelfde type speelgoed aangereikt. Wanneer de meisjes te horen kregen dat het speciaal voor hen bestemd was, toonden ze meer interesse dan wanneer het zogezegd voor de jongens bestemd was.

Door een lanceerbasis met ruimteraket als jongensspeelgoed te bestempelen en poppen als meisjesspeelgoed te bestempelen, bestendig je de heersende stereotypen in de samenleving. Dan is het niet verwonderlijk dat meisjes nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in STEM-studierichtingen en STEM-beroepen. Of dat het Belgisch tijdsbestedingsonderzoek aantoont dat mannen wekelijks 8 uur minder spenderen aan huishoudelijke taken en 1,5 uur minder aan kinderzorg dan vrouwen.

Willen we echt een mentaliteitswijziging in de samenleving, dan moeten we stoppen met speelgoed en kinderen in hokjes te steken. Misschien kan Liesbeth Homans eens samenzitten met de Belgische Speelgoedfederatie om hen hiervan te overtuigen.

Jeroen Lievens

Beleidsmedewerker Femma

In naam van het platform ‘Vrij Spel – Kinderen Kiezen Wel’

Link naar facebookpagina: https://www.facebook.com/VrijSpelKinderenKiezenWel

take down
the paywall
steun ons nu!