Feministisch Sociaal-Economisch Platform

Vrouwen blijven de rekening betalen van de besparingsmaatregelen van de federale regering.

Naar aanleiding van de manifestatie van 7 oktober herinnert het Feministisch Sociaal-Economisch Platform de regering eraan dat de huidige besparingsmaatregelen en geplande sociale hervormingen de bestaansonzekerheid van vrouwen nog vergroten.

donderdag 8 oktober 2015 15:45
Spread the love

Nochtans nam de federale regering zich in het regeerakkoord voor om “beter rekening te houden met de genderdimensie op de arbeidsmarkt”, oog te hebben “voor de verschillende situatie van vrouwen en mannen in het kader van socio-economisch hervormingen” en bijzondere aandacht te hebben voor “de verzoening van werk en familieleven”.

 De praktijk toont precies het tegendeel. Enkele maatregelen die vrouwen extra hard raken zijn:

–      Vermindering van de inkomensgarantie-uitkering (IGU) bij onvrijwillige deeltijdse arbeid: het bedrag is intussen opnieuw afhankelijk van de gezinssituatie. Na 2 jaar zal het bedrag gehalveerd worden. 8 op 10 getroffenen zijn vrouwen. Onvrijwillige deeltijdse arbeid komt heel vaak voor in ‘vrouwelijke’ sectoren zoals de schoonmaak en distributie waar de lonen al laag zijn.

–      Afschaffing van de uitkering bij tijdskrediet zonder motief en ook geen gelijkstelling meer voor het pensioen.

–      Optrekken van de leeftijd voor pensioen en vervroegd pensioen: omwille van hun onderbroken loopbanen zullen vrouwen nog moeilijker voldoen aan de voorwaarden.

En de toekomst belooft weinig beterschap: De regering onderzoekt momenteel de introductie van een ‘loopbaanrekening’, de overgang naar een pensioenstelsel op basis van punten, een lijst van zware beroepen… Als de regering niet waakzaam is, kan dit rampzalige gevolgen hebben voor vrouwen.

Het Feministisch Sociaal-Economisch Platform hangt nogmaals aan de alarmbel. De regering moet dringend de wet op de gendermainstreaming van 2007 toepassen om het effect van beleid op vrouwen en mannen te meten.

take down
the paywall
steun ons nu!