VN-SDG 11: Maak steden inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam (Simone D.McCourtie/Wereldbank)

Nieuwe ontwikkelings-doelstellingen VN zijn pleidooi voor andere economie

Er wordt veel verwacht van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG's), die op 27 september 2015 unaniem werden aangenomen door honderdvijftig wereldleiders in New York. Alles staat of valt met de uitvoering van deze nieuwe agenda en de bereidheid om die te financieren met de nodige middelen.

dinsdag 29 september 2015 14:57
Spread the love

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon beschreef de zeventien SDG’s voor 2015-2030, de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen (MDG’s) van 2000-2015, als integraal onderdeel van de ontwikkelingsagenda na 2015, gericht op het bestrijden van armoede in al zijn vormen. “De SDG’s zijn onze gids, een to-do-list voor mensen en de planeet, een blauwdruk voor succes”, zei Ban.

Om de SDG’s te implementeren in de komende vijftien jaar is heel wat nodig. Alleen zo kan de wereld radicaal veranderen op vlak van armoede en honger, genderdiscriminatie, verspreiding van ziekten en degradatie van het milieu. “De nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn ambitieus en kunnen historisch zijn in hun impact”, zegt Winnie Byanyima, directeur bij Oxfam International.

“Ze gaan verder dan het plakken van pleisters en richten zich op het uitroeien – niet alleen het verminderen – van extreme armoede en honger in elk land. De sleutel is om het contact te herstellen tussen de rijksten en de rest van de samenleving, in plaats van hen te laten bestaan in de bevoorrechte marge.”

Draagkracht aarde

Leida Rijnhout, directeur Global Policies and Sustainability bij het European Environmental Bureau in New York, zei dat de zeventien doelstellingen de basis kunnen zijn voor hogere ambities en meer coherentie in het beleid, hoewel de doelstelling ‘duurzame economische groei’ de andere doelen kan ondermijnen.

“Het is duidelijk dat de draagkracht van de aarde niet toeneemt en dat sommige landen hun gebruik van grondstoffen moeten minderen, om een eerlijker verdeling van die grondstoffen te bekomen en andere landen de mogelijkheid te geven zich ook te ontwikkelen en zich zelf te kunnen voorzien van basisbehoeften.”

“In Europa is er gigantische overconsumptie ten koste van het klimaat en van de ontwikkeling van armere landen. Dit is een trend die steeds vaker leidt tot conflicten over schaarser wordende grondstoffen.” De Europese Commissie heeft volgens Rijnhout een perfecte kans om met een actieplan te komen voor de SDG’s als de Europa 2020-strategie – een langetermijnactiestrategie voor duurzame ontwikkeling en economie – opnieuw wordt besproken.

Bredere opzet

Zubair Sayed, hoofd communicatie en campagnes bij Civicus, een wereldwijde alliantie van maatschappelijke organisaties, zegt dat de nieuwe SDG’s veel breder zijn in hun opzet dan de oude MDG’s. Ze zijn universeel en gericht op zowel rijke landen als ontwikkelingslanden. Als het gaat om de implementatie, spelen er echter twee kwesties, zegt hij. “Hebben landen voldoende middelen, en belangrijker nog, is er de wil om deze doelstellingen te implementeren?”

Succes zal in alle situaties afhangen van de politieke wil van regeringen om de doelstellingen serieus te nemen, ze een plaats te geven in de nationale ontwikkelingsplannen, er het benodigde geld in te investeren en burgers en het maatschappelijk middenveld erbij te betrekken, zegt hij.

Yolande Kakabadse, voorzitter van het Wereldnatuurfonds, meent dat de betrokken VN-lidstaten in de komende maanden moeten bepalen hoe ze gaan bijdragen aan het bereiken van de SDG’s. “We kunnen de eindstreep zien. We hebben echter wel enkele lopers nodig aan de start, als we willen dat dit in de komende vijftien jaar gaat lukken.”

Elk VN-lidstaat is verplicht nationale indicatoren en programma’s voor implementatie te ontwikkelen, zegt Kakabadse. In maart moeten de landen een aantal indicatoren overeenkomen die de VN kunnen gebruiken om te rapporteren over de jaarlijkse vooruitgang. “Dat zal een uitdaging zijn, maar als landen zich kunnen verenigen om de financiële crisis op te lossen, dan kunnen ze dit ook. Een cruciaal onderdeel is samenwerking en transparantie op het gebied van data.”

Rechtvaardigheid

Volgens Manish Bapna, vicevoorzitter en directeur van het World Resources Institute, reflecteren de SDG’s diepgaande veranderingen in de wereld en staat zorg voor het milieu centraal. “De SDG’s erkennen dat extreme armoede niet kan worden uitgeroeid en er geen duurzame economische groei kan zijn zonder zorg voor de planeet.”

Adriano Campolina, directeur van ActionAid, ziet de SDG’s als een stap vooruit omdat ze zich richten op de oorzaken van armoede. “Als we de regels van het huidige wereldwijde economische systeem niet veranderen, zullen dezelfde spelers blijven winnen. We zullen een rechtvaardiger toekomst moeten bouwen voor alle mensen en de planeet, een toekomst waar niet langer geld alles bepaalt.

Bron: U.N.’s New Development Goals Need Funds, Political Commitment for Success

take down
the paywall
steun ons nu!