Paus Franciscus betreedt het Amerikaanse Congres (Li Muzi/POOL)

Gemengde reacties op bezoek paus aan VS en VN

De uitgesproken mening van paus Franciscus over politiek beladen thema’s wordt over het algemeen positief onthaald, vooral door hulporganisaties. Zijn zwakke commentaar op kindermisbruik in de kerk kreeg minder bijval. Reactionaire stemmen in de VS vinden dan weer dat de paus zijn boekje te buiten gaat.

dinsdag 29 september 2015 10:53
Spread the love

De vlotte manier waarop de paus over politiek beladen thema’s zoals vluchtelingen, migratie, mensenrechten, de doodstraf, klimaatverandering, de nucleaire deal met Iran, de Amerikaans-Cubaanse betrekkingen en de wereldwijde wapenhandel spreekt, heeft in de VS een gevoelige snaar geraakt.

De meeste van deze thema’s staan op de agenda van de VN-topvergadering, waar de paus vrijdag 25 september 2015 een sessie van de Algemene Vergadering toesprak.

Republikeinse presidentskandidaten

Ten minste twee van de Republikeinse presidentskandidaten, gouverneur Chris Christie van New Jersey en senator Marco Rubio van Florida, beiden praktiserende katholieken, ieten expliciet horen dat ze van mening verschillen met de paus.

“Ik denk dat de paus verkeerd was”, zei Christie, verwijzend naar de rol die de paus speelde bij de hervatting van de diplomatieke betrekkingen tussen de VS en Cuba. “Zijn onfeilbaarheid geldt voor religieuze aangelegenheden, niet voor politieke.”Rubio meent dat “de paus als individu ook politieke meningen heeft, maar dat ze vrij zijn om het daar niet mee eens te zijn.”

Troon van Petrus

Eric LeCompte van Jubilee USA, een koepelorganisatie van 75 organisaties en 400 geloofsgemeenschappen in de VS, ziet de uitspraken van de paus anders: “Belangrijker om weten is dat de uitspraken van de paus een leidraad vormen voor de katholieken. Als hij spreekt over ongelijkheid, armoede, milieu, oorlog en economie, geeft hij ons een morele leidraad.”

“Hij past de katholieke leer over armoede, mededogen en barmhartigheid rechtsreeks toe op het economisch beleid dat armoede veroorzaakt”, haalt LeCompte aan als verdediging voor de openbare uitspraken van de paus.

Toen de paus de VN toesprak, benadrukte hij zijn bezorgdheid over de economische ongelijkheid en de aftakeling van het milieu. In zijn uitspraken over de financiële crisis was de paus ook niet mals voor de schuldeisers en benadrukte hij dat “woekeren” een zonde is volgens het katholieke geloof.

Kritisch

De meest positieve reacties op de uitgesproken meningen van de paus kwamen van ngo’s. Ben Philips van ActionAid is blij met het morele leiderschap dat de paus toont. “Hij komt op voor miljoenen mensen wereldwijd die de effecten van de economische ongelijkheid en de klimaatverandering nu voelen. De dringende actie die nu nodig is, moet van de politieke leiders komen”, zegt Philips.

“De paus richt de schijnwerpers op de benarde toestand van de meest kwetsbaren, zij die het meest van al getroffen worden door de ongelijkheid en de gevolgen van de klimaatverandering”, zegt Barbara Frost van WaterAid.

Kritischer was Barbara Blaine, die met het Network of those Abused by Priests, opkomt voor de rechten van mensen die als kind misbruikt werden door een priester. Zij gaat niet akkoord met de uitspraak van de paus dat er “grote offers” gebracht werden door bisschoppen die betrokken waren bij misbruik of het verzwijgen ervan.

“Welke offers?” vraagt Blaine zich af. “Welke bisschop neemt minder vakantie, rijdt in een kleinere auto, doet zijn eigen was of heeft een promotie gemist omdat hij roofdieren afschermt en kinderen in gevaar brengt? Geen enkele. Als je vrouw bent, kun je geen priester worden. Als je getrouwd bent, kun je geen priester worden. Als je kinderen verkracht hebt, kan je nog steeds priester zijn”, zegt Blaine.

Bron: Pope’s Outspoken Views Rattle U.S. Conservatives but Not U.N.

take down
the paywall
steun ons nu!