SDG13: Dringende actie om de klimaatverandering en zijn impact tegen te gaan (Visser op de Nijl in Soedan) (Arne Hoel/World Bank)

“België, pas wetten aan voor nieuwe VN-ontwikkelings-doelstellingen”

De Belgische wetgeving moet dringend aangepast worden als ons land de 17 nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen wil halen die op 27 september 2015 werden goedgekeurd op de VN-conferentie in New York. 36 organisaties hebben daarom 336 wetgevende adviezen overgemaakt aan de federale regering.

maandag 28 september 2015 13:20
Spread the love

Voor België gingen vier federale ministers naar de VN-topconferentie in New York van 25 tot 27 september 2015: federaal eerste minister Charles Michel en zijn ministers Alexander De Croo (ontwikkelingssamenwerking), Didier Reynders (buitenlandse zaken) en Marie-Christine Marghem (duurzame ontwikkeling). Ze ondertekenen er de 17 nieuwe Sustainable Development Goals (SDG’s – Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 2015-2030), een geheel van ontwikkelingsdoelstellingen die de vorige Millenniumdoelstellingen (MDG’s) van 2000-2015 vervangt.

Deze 17 nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen werden onder de loep genomen door 36 organisaties van het middenveld en vergeleken met het huidige Belgische regeringsbeleid. Het resultaat van die analyse zijn 336 adviezen over hoe België de nieuwe VN-doelstellingen kan halen. Eén duidelijke vaststelling: de Belgische wetgeving heeft dringend nood aan aanpassing en verbetering.

Globalisering

“De nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen die tegen 2030 gerealiseerd moeten worden, verschillen van de vorige MDGs of Millenniumdoelstellingen”, zegt koepelorganisatie 11.11.11. “In 2000 ging het nog over hoe het Noorden het Zuiden ging helpen om armoede en honger de wereld uit te werken, vandaag is het plaatje compleet anders: wat moet alle landen in de wereld doen om te zorgen dat er wereldwijd een verbetering van een aantal levensstandaarden komt?”

“De globalisering heeft ook toegeslagen in de manier waarop deze VN-ontwikkelingsdoelstellingen moeten gehaald worden. Het is niet meer ‘wij voor zij’, maar ‘iedereen voor iedereen’.”

Dat betekent volgens 11.11.11 dat ook België de eigen Vlaamse, Belgische en Europese wetgeving moet gaan herbekijken. Daarbij komen alle beleidsdomeinen in het vizier: “De SDGs zijn niet langer een zaak van enkel de minister(s) van ontwikkelingssamenwerking, maar van iedereen, zowel op Vlaams als federaal niveau”.

België moet ook afstappen van het bruto nationaal product (bnp) als voornaamste indicator van vooruitgang. Het bnp moet vervangen door een bredere maatstaf die naast economie ook het milieu en sociale vooruitgang opneemt. De SDGs vragen met andere woorden een bredere aanpak.

Bedrijfswagens

“Tot slot moet de wetgeving meer rekening houden met de gevolgen van bepaalde beleidsbeslissingen op andere beleidsdomeinen”, zegt 11.11.11, “zowel in eigen land als elders. Te vaak moet men de negatieve ecologische of sociale gevolgen van bepaalde wetgeving ‘repareren’ met nieuwe wetjes, met als gevolg een wildgroei aan regels waar niemand nog wijs uit raakt”.

“Wie het document doorneemt, zal merken dat veel van de adviezen oplossingen zijn voor bestaande incoherenties in het huidige wettelijke kader”, zegt Bogdan Vanden Berghe, directeur van 11.11.11. “Zo kiest België voor het stimuleren van bedrijfswagens, wat totaal niet compatibel is met onze klimaatdoelstellingen. Zo draagt ons handelsbeleid onvoldoende bij tot de verwezenlijking van sociale normen die we tegelijk via het beleid van ontwikkelingssamenwerking verdedigen.” 

17 Sustainable Development Goals

take down
the paywall
steun ons nu!