Caroline Copers
Opinie - Vlaams ABVV

Niet asielzoekers maar N-VA grootste gevaar voor sociale zekerheid

Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV, reageert met afgrijzen op het N-VA-voorstel om asielzoekers pas kindergeld te geven nadat ze minstens vier jaar in België hebben gewoond.

maandag 21 september 2015 16:33
Spread the love

“Het getuigt van een ontzettend cynisme om dit te verkopen als een maatregel die de sociale zekerheid moet redden, terwijl het over amper 0,1 procent van de totale pot aan kinderbijslagen gaat. Met dit soort rechts-populistische voorstellen profileert de N-VA zich niet alleen op de kap van machteloze en onmondige mensen, ze wil daarmee ook haar eigen asociale besparingspolitiek verdoezelen die het doorsnee Vlaamse gezin jaarlijks vele honderden euro’s kost. Van sociale correcties die de laagste inkomens sparen, hebben we daarbij nog niet veel gezien. Niet de asielzoekers maar de N-VA zelf vormt het grootste gevaar voor de sociale zekerheid.

Voor ons moet kinderbijslag een recht blijven van elk kind. Kinderbijslag is essentieel om kinderarmoede te bestrijden. Zonder kinderbijslag zou maar liefst 15,4% van de kinderen in armoede leven. Vluchtelingen nog extra barrières opwerpen duwt kinderen en gezinnen bewust in financiële problemen. In haar poging om Viktor Orban te overtreffen vergeet de N-VA dat vele duizenden Vlamingen gelukkig wel voor meer menselijkheid en warmte kiezen. Het Vlaams ABVV brengt graag hulde aan alle solidariteitsinitiatieven die bewijzen dat Vlaanderen geen kille, hardvochtige samenleving is.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!