(USDA)

Ftalaten in plastic en cosmetica verhogen kans op miskraam

Ftalaten zijn veel gebruikte chemische stoffen in plastics, cosmetica en inkt. Uit onderzoek van zwangere vrouwen blijkt een verband van deze stoffen met miskramen tussen de vijfde en dertiende week van de zwangerschap.

vrijdag 18 september 2015 14:28
Spread the love

Ftalaten worden op grote schaal gebruikt als weekmakers in plastic en pvc (stoffen die anders hard en breekbaar zijn), maar zijn ook te vinden in parfums, eetverpakkingen en lijm. Uit eerder onderzoek bleek al dat ze de kans op geboorteafwijkingen vergroten. Nu blijkt ook dat er een verband is tvan deze stoffen met miskramen tussen de vijfde en dertiende week van de zwangerschap.

Onderzoekers in de Chinese hoofdstad Beijing vergeleken urinestalen van 132 vrouwen na hun miskraam met die van 172 gezond zwangere vrouwen op de reststoffen van acht verschillende ftalaten. Daaruit bleek dat de vrouwen met een miskraan aanzienlijk hogere concentraties aan reststoffen vertonen van drie ftalaten: diethylftalaat (DEP), di-isobutylftalaat (DiBP) en dibutylftalaat (DnBP).

Diabetes

Eerder was uit onderzoek al gebleken dat ftalaten ook de kans op diabetes type 2 (ouderdomsdiabetes) aanzienlijk verhogen. Patiënten die meer ftalaten in het bloed vertonen, hebben gemiddeld een dubbel zo grote kans om op latere leeftijd diabetes te krijgen, ook bij een erg lage blootstelling.

Vroeger onderzoek in de VS toonde reeds aan dat ftalaten de hersenontwikkeling van kinderen kunnen schaden. Kinderen die tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan bepaalde weekmakers bleken in de lagere school gemiddeld zes punten lager te scoren op een IQ-test. 

Bron: Association between Pregnancy Loss and Urinary Phthalate Levels around the Time of Conception

take down
the paywall
steun ons nu!