De ring rond Antwerpen en rond Brussel zijn de meest vervuilde plaatsen in België (ademloos.be)

Slachtoffers luchtvervuiling meer dan aids en malaria samen

Elk jaar sterven 3 miljoen mensen te jong door luchtvervuiling. Dat aantal kan nog verdubbelen tegen 2050. Verrassend genoeg is de landbouw bij de belangrijkste oorzaken. Dat zeggen wetenschappers van het Duitse Max Planck-Instituut in het tijdschrift Nature.

donderdag 17 september 2015 16:15
Spread the love

Elk jaar sterven wereldwijd 3,3 miljoen mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling, meer dan de slachtoffers van aids en malaria samen. De meeste slachtoffers van luchtvervuiling vallen door fijn stof, kleine stofdeeltejs die diep in de longen doordringen en er onder meer longkanker, hartaandoeningen en beroertes veroorzaken.

Er is ook niet meteen beterschap in zicht. Als er niet wordt ingegrepen, zal het aantal vroegtijdige overlijdens door luchtvervuiling tegen 2050 verdubbelen, voorspelt een studie door het Duitse Max Planck-Instituut.

De werkelijke tol is waarschijnlijk nog zwaarder want de wetenschappers hielden geen rekening met luchtvervuiling binnenskamers, wat naar schatting nog 3,4 miljoen slachtoffers per jaar maakt. De resultaten van de studie werden gepubliceerd in het tijdschrift Nature.

Bij luchtvervuiling wordt in de eerste plaats gedacht aan industrie en transport, maar de vervuiling blijkt afkomstig uit nog meer erg uiteenlopende bronnen, afhankelijk van de betrokken regio. Zo is het gebruik van vervuilende energie door gezinnen goed voor minstens de helft van de slachtoffers in China en India.

De grootste verrassing is echter het combinerend effect die luchtvervuiling door de landbouw veroorzaakt, wanneer ze wordt vermengd met stadsvervuiling. De westerse landbouw stoor ammoniak af uit meststoffen en de veeteelt. Die stof reageert chemisch in de lucht met partikels uit verkeer en industrie en wordt ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat. Die stoffen zijn goed voor een vijfde van alle slachtoffers van luchtvervuiling. In de VS, Rusland, Japan en Europa is dit gecombineerd vervuilingseffect zelfs de belangrijkste oorzaak van luchtvervuiling.

Bron: Fact: Air pollution kills more people than AIDS and malaria combined

take down
the paywall
steun ons nu!