Een F-16 stijgt op van de basis van Kleine Brogel. Dit toestel is technisch aangepast voor het vervoer van atoombommen (WikiMediaCommons)
Opinie, Samenleving, Politiek, België - Karel Vereycken , Agora Erasmus

Kernwapens: waarom België drie maal NEE moet zeggen

Ondertekenaars van een petitie van de organisatie Agora Erasmus, waaronder politici van sp.a, Groen en PS, roepen op om de modernisering van de Amerikaanse B-61-atoomwapens in Kleine Brogel, beslist in 2007, te schrappen en ze te verwijderen.

maandag 14 september 2015 09:42
Spread the love

Toelichting bij de petitie

Een twintigtal van deze moordwapens liggen in België, op de NAVO-luchtmachtbasis in Kleine-Brogel, een deelgemeente van Peer (Limburg). Hoewel deze kernwapens werden verwijderd uit NAVO-lidstaat Griekenland in 2001, werden ze toch behouden in vijf andere lidstaten: België, Duitsland, Nederland, Italië et Turkije.

Volgens de organisatie Agora Erasmus, die het initiatief nam voor deze petitie geeft in de huidige context van spanningen over Oekraïne en Syrië, dergelijke modernisering het “verkeerde signaal” en kan dit alleen leiden tot een nieuwe wapenwedloop. “Modernisering betekent ook het cultiveren van de dodelijke illusie dat een tactische kernoorlog winbaar is”, aldus nog Agora Erasmus.

Bovendien wil Amerikaans president Obama België dwingen de huidige F16-vliegtuigen te vervangen door nieuwe, Amerikaanse F35-atoombommenwerpers. De kwaliteit van deze peperdure jachtvliegtuigen is verre van bewezen. Elk afzonderlijk kost een dergelijk gevechtsvliegtuig minstens 100 miljoen euro bij aankoop. In België gaat het over 40 nieuwe toestellen, dwz. 4 miljard euro, te vergelijken met het jaarlijks totaalbudget van het Belgisch leger: 2,6 miljard euro.

Over deze zaken is er meer en meer onrust en ontevredenheid binnen het leger. Als deze deal niet wordt opgezegd, zal België 40 atoombommenwerpers hebben. Die zullen dan echter opstijgen vanaf hun basis in Nederland, volgens critici, want geld voor de Belgische luchtmachtbasissen, de landmacht, de zeemacht of hospitaalschepen zal er dan niet meer zijn.

Dit alles is niet nieuw. Er waren reeds eerder petities, parlementaire resoluties en zelfs regeringsverklaringen. Zonder mobilisatie van het middenveld blijven dit echter alleen maar nobele intenties en mooie woorden. Nu is het “time for action” om dit aan de regering duidelijk te maken.

Karel Vereycken, namens Agora Erasmus

Petitie

Hierbij de tekst van de petitie van Agora Erasmus, ondertekend door onder meer een aantal volksvertegenwoordigers:

Wij ondergetekenden, verklaren dat België drie maal NEE moet zeggen:

NEE aan de modernisering van de atoomwapens van de NAVO, in strijd met opeenvolgende regeringsverklaringen en parlementaire resoluties, om te werken aan kernontwapening en zo bij te dragen aan de internationale ontspanning;

NEE aan de aanwezigheid van atoomwapens op Belgisch grondgebied, in strijd met de wil van de meerderheid der Belgen, die nooit daarover werd geraadpleegd;

NEE aan de verplichte aankoop van Amerikaanse F-35 atoombommenwerpers, in strijd met een evenwichtig defensiebudget en een polyvalent leger.

Eerste ondertekenaars:

 • Dirk Van der Maelen, federaal parlementslid (sp.a), Voorzitter Commissie Buitenlandse betrekkingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • Meyrem Almaci, federaal parlementslid (Groen), partijvoorzitster
 • Bert Anciaux, senator (sp.a), ondervoorzittter Senaat en fractievoorzitter sp.a
 • David Geerts, federaal parlementslid (sp.a)
 • Eric Lomba, burgemeester Marchin (PS)
 • Eric Massin, federaal parlementslid (PS), Voorzitter OCMW-Charleroi
 • Sébastian Pirlot, federaal parlementslid (PS), lid Commissie Landsverdediging, burgemeester Chiny;
 • Elke Roex, Brussels Parlementslid (sp.a); schepen Anderlecht
 • Tine Soens, Vlaams volksvertegenwoordiger (sp.a)
 • Alain Top, federaal parlementslid (sp.a), burgemeester Harelbeke
 • Steve Vandenberghe, Vlaams volksvertegenwoordiger (sp.a), burgemeester Bredene
 • Karin Temmerman, federaal parlementslid (sp.a); sp-a-fractievoorzitster Kamer;
 • Kris Verduyck, Eerste schepen (sp.a), Lommel
 • Evita Willaert, federaal parlementslid (Groen)
 • Lode Vanoost, journalist, voormalig ondervoorzitter Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • Ludo de Brabander, woordvoerder Vrede vzw
 • Karel Vereycken, journalist, stichter Agora Erasmus
 • Guillaume Dubost, voorzitter Agora Erasmus

Ondertekenen van de petitie kan op de website van Agora Erasmus

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!