Opinie - Luk Vandenhoeck

Slangen neemt het helemaal niet op voor de VRT

In een opiniestuk van voormalig VRT-bestuurder Noël Slangen gisteren in De Morgen doet de titel vermoeden dat hij het opneemt voor de VRT en de VRT-medewerkers, niets is minder waar.

donderdag 10 september 2015 10:37
Spread the love

Slangen laat uitschijnen dat de vakbonden de directie en regering in een houdgreep hebben en dat de personen met de hoogste anciënniteit en dus het hoogste zogenaamd sociaal passief, het sterkst vertegenwoordigd zijn in die vakbond. En uiteraard zijn het die mensen die echt een blok aan het been zijn doordat ze niet geschikt zijn voor het digitale tijdperk. Geen van deze beweringen strookt met de realiteit.

In onze vakbond zijn jongeren en ouderen, statutaire en contractuelen, mannen en vrouwen, programmamakers, technici en ondersteunende diensten in dezelfde mate aanwezig als in de totale VRT-populatie. We hebben overigens al veel acties gevoerd voor de jongeren en de jonge gezinnen. Tegen interim-contracten en contracten van bepaalde duur, voor correcte toepassing van het ouderschapsverlof en van de hospitalisatieverzekering. Het is pas sinds de verwijdering van de vorige HR-manager begin dit jaar dat er terug enigszins sprake is van respect voor de vakbonden en voor het sociaal overleg, want voor het minste moesten we serieus op tafel kloppen.

Inderdaad, Noël, wat de regering vraagt aan de VRT is niet te doen, maar wat je zelf voorstelt is even erg, asociaal en onrealistisch.

Maar de meest ongegronde belediging is dat de huidige VRT-populatie niet geschikt zou zijn voor het digitale tijdperk. De digitale cultuursite cobra.be is niet afgeschaft door de zogezegde onbekwaamheid van  programmamakers, wel door beleid van het management.

Inderdaad is er een probleem met de personeelscultuur, maar niet op de manier waar de heer Slangen het over heeft. Het door hem geprezen modern management is zo goed dat bij een ,door de directie zelf, los van de vakbonden, georganiseerde enquête slechts 8% van de medewerkers vond dat het management een voorbeeldrol speelt. Communicatie, opleiding, carrièremogelijkheden, inspraak, scoren allemaal onder de Europese benchmark.

Als er talent weggaat is dat niet omwille van het ontbreken van evaluaties, maar omdat er in de VRT geen sprake is van talentmanagement en dat veel managers zich liever omringen met ja-knikkers dan met eigenzinnig talent.

Dat ondertussen dit onbekwaam personeel toch voor weinig geld één van de beste openbare omroepen maakt, is natuurlijk binnen de logica van Slangen moeilijk te verklaren. En dat de afbouw van de VRT meer is ingegeven door de wensen van Medialaan en Telenet-De Vijver dan door de besparingen is hem ook ontgaan.

Dat de heer Slangen slechts korte tijd VRT-bestuurder is geweest, kan hem niet verweten worden. Maar dat hij zonder ooit één gesprek te hebben gehad met de VRT-vakbonden de rekening maakt van vakbonden en personeel wel.

Luk Vandenhoeck, voorzitter acod-vrt

take down
the paywall
steun ons nu!