Olietanker Exxon Valdez in betere tijden (CC)

Olietanker Exxon Valdez blijft na 26 jaar slachtoffers maken

De effecten van de ramp met de olietanker Exxon Valdez op 24 maart 1989 blijven na 26 jaar voelbaar in het leefmilieu. Uit nieuw onderzoek blijkt dat zelfs lage concentraties olievervuiling de hartontwikkeling van jonge vissen aantasten en hun kans op overleven drastisch verminderen.

donderdag 10 september 2015 15:11
Spread the love

In de jaren na de ramp voor de kust van Alaska gingen lokale visbestanden sterk achteruit, onder meer van de voor de lokale vissers belangrijke haring en zalm. Sceptici, al dan niet verbonden met de oliesector in het algemeen en Exxon (het voormalige Esso) in het bijzonder, trokken in twijfel of er wel een oorzakelijk verband was. Nieuw onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift Nature suggereert dat de olie een belangrijke invloed kan hebben.

Visembryo’s

De wetenschappers stelden embryo’s van zalmen en haring bloot aan lage concentraties van met olie vervuild zeewater van de kust van Alaska. Ze ontdekten dat beide vissoorten de vervuilende chemicaliën op een gelijkaardige manier absorberen in hun weefsel. De embryo’s werden vervolgens verplaatst naar schoon zeewater en een achttal maanden gevolgd.

Op het eerste gezicht zagen de meeste exemplaren er aan de buitenkant normaal uit, maar bij nader onderzoek bleek dat niet het geval. Zo bleken de zalmen trager dan normaal te groeien naarmate ze meer olie hadden geabsorbeerd. Dat is belangrijk, want kleinere exemplaren hebben een grotere kans als prooi van roofdieren te eindigen.

Bovendien bleken deze vissen trager te zwemmen naarmate ze hogere concentraties van olievervuiling vertoonden. Een lagere zwemsnelheid duidt op een verminderde hart- en longfunctie, en is een bijkomend nadeel in de strijd met roofdieren. Tot slot bleek ook de structurele ontwikkeling van de vissenharten aangetast.

“Jonge vissen zien er aan de buitenkant helemaal normaal uit, maar hun hart functioneert niet naar behoren en dat vertaalt zich in directe gevolgen voor hun zwemcapaciteit en overlevingskansen”, zegt John Incardona van de NOAA. “De olieramp heeft waarschijnlijk veel grotere gevolgen voor de vissen dan we ons tot nog toe voorstelden.”

Concentraties

De wetenschappers zochten de data op van olieconcentraties sinds de ramp in 1989. De meeste van de 233 bij het onderzoek gebruikte stalen bevatten minder olie dan tot nog toe als onveilig werd bestempeld. Bijna al deze stalen bevatten echter concentraties hoger dan de concentraties die in de studie naar de hartontwikkeling gebruikt werden.

“Ons onderzoek verandert de parameters voor de inschatting van de risico’s en potentiële gevolgen van een olieramp”, zegt medeauteur Nat Scholz, deskundige Ecotoxicologie aan het Northwest Florida State College. “We weten nu dat een ontwikkelend vissenhart bijzonder gevoelig is voor de giftigheid van ruwe olie en dat subtiele veranderingen in de ontwikkeling van het hart belangrijke vertragende gevolgen hebben tijdens het eerste levensjaar. Dit bepaalt mee de toekomst van visbestanden op lange termijn.”

Bronnen: 

25 years after the Exxon Valdez crash, scientists explain fishery collapses

Very low embryonic crude oil exposures cause lasting cardiac defects in salmon and herring

take down
the paywall
steun ons nu!