Rajendra Sigh, 'waterman' van India, strijdt al 35 jaar voor drinkbaar water op het Indiase platteland (Stella Paul/IPS)

“Drinkbaar water is topprioriteit voor ontwikkeling”

“Alles moet wijken voor de kwestie van proper water, meent de Indiër Rajendra Singh, die de Stockholm Waterprijs 2015 kreeg voor zijn jarenlange inzet voor de beschikbaarheid van veilig zuiver drinkwater.

woensdag 9 september 2015 14:48
Spread the love

Wereldwijd hebben meer dan 748 miljoen mensen geen enkele toegang tot veilig drinkwater. Uit VN-cijfers blijkt dat 1,8 miljard mensen water drinken dat besmet is met fecaliën. Jaarlijks sterven ook meer dan 2 miljoen mensen door gebrek aan proper water.

De kwestie komt steeds hoger op de ontwikkelingsagenda te staan. Terwijl beleidsmakers oeverloos debatteren, zijn er ook enkele stemmen die klaarheid scheppen in een van de meest complexe en urgente problemen ter wereld.

Indiase ‘Waterman’

Eén van die stemmen is Rajendra Singh. Hij ontving de prestigieuze Stockholm Waterprijs 2015 voor zijn 35 jaar lange inzet voor waterbeheer en –behoud. De ‘Waterman van India’ past een oude techniek toe om regenwater op te vangen om zo rivieren nieuw leven in te blazen. Met deze techniek heeft hij meer dan 1200 dorpen in de Indische deelstaat Rajasthan terug van proper water voorzien.

Met zijn grote rivieren en talloze vertakkingen is India een van de meest complexe zoetwatersystemen in de wereld, een ideale casestudie voor waterbeheer. Bovendien hebben meer dan 150 miljoen van de 1,2 miljard inwoners nog steeds geen toegang tot zuiver drinkwater.

“We hebben geen behoefte aan nieuw beleid maar wel aan concrete actie”, vindt Singh. “De bestaande regelgeving in India wordt niet goed uitgevoerd. Daarom moeten we nu starten met duidelijke, gedecentraliseerde maatregelen vanuit de gemeenschap. De rol van de regering bij dit type van waterbeheer is zeer belangrijk: voldoende middelen verschaffen aan de lokale bevolking en een klimaat scheppen dat aanzet tot actie.”

Waterparlement

“Voor echte verandering hebben we de regering en de bevolking nodig. We mogen niet zomaar alles overlaten aan de privésector. In Rajasthan bijvoorbeeld zijn veel bedrijven actief, maar hebben we ook een zogenaamd waterparlement. Zo blijven de rechten van de bevolking gerespecteerd”, verklaart Singh.

Hij ziet met lede ogen aan hoe er langs verschillende wegen beslag wordt gelegd op watervoorraden en waterlopen, bijvoorbeeld door de vastgoedlobby. Dit is een groot probleem in onder andere India, Pakistan, Nepal en Bangladesh.

“Armoede in deze regio is het gevolg van een watercrisis, waarbij de rechten van de bevolking worden geschonden. Als we daar een eind aan kunnen maken, kunnen we overal in het gebied voldoende water verschaffen.”

Ganges

Rajendra Singh is ook bestuurslid bij de organisatie Mission Clean Ganga. “Kan de derde grootste rivier van India opnieuw tot leven worden gewekt? Het is moeilijk maar niet onmogelijk”, denkt hij. “De regering laat zich echter adviseren door ingenieurs en technici. De bevolking – de zonen en dochters van de Ganges – laat ze links liggen. Als ze de mensen bij deze missie zou betrekken, duurt het hooguit tien jaar om de rivier te doen herleven.”

Bron: Q&A: “We Must Put Everything Aside and Just Focus on Water”

take down
the paywall
steun ons nu!