Wie treft schuld voor de dood van Aylan?

Wie treft schuld voor de dood van Aylan?

maandag 7 september 2015 11:57
Spread the love

In een interview in HLN (*) zei Bart De Wever dat het niet zijn schuld is dat het kind gestorven is, ‘Is er een kind gestorven op de vlucht voor oorlog en geweld? Nee, er is een kind gestorven doordat zijn ouders op zoek waren naar een betere economische toekomst’ aldus BDW. Hiermee schuift hij de schuld blijkbaar in de schoenen van de ouders. Dit is grof en tart de verbeelding van ieder normaal denkend mens.
De onmenselijke toestand als gevolg van de oorlog heeft deze mensen verplicht om te vluchten. Zonder die ellende waren deze mensen nog steeds in Syrië. Zij waren voordien niet gevlucht en op zoek naar een beter economisch leven. Ze bleven tussen de bommen zolang het mogelijk was.
En ja, het zijn de interventies van de machtigste landen van het rijke westen, die door de heersende politieke klasse in België worden gesteund, dat het conflict nog voortduurt en verergert.

Het zijn de VS en Europa die de vroegere regimes, die ze vroeger soms steunden en bewapenden, met geweld hebben verdreven. Na de regimewissels kwam er telkens oorlog waar Europa en ook ons land bij betrokken waren. Afghanistan, Irak, Libië, Syrië. Al die interventies werden beslist door politici. Deze landen liggen nu in puin, ook politiek en maatschappelijk. Sinds toen vluchten van daar uit miljoenen mensen voor de oorlog, het geweld en de onmenselijke leefsituatie. Wie is hier anders voor verantwoordelijk dan de politieke klasse?

Gedurende de vier jaar dat de oorlog reeds duurt hebben de Europese landen bovendien weinig of geen Syrische vluchtelingen opgevangen, laat staan veel gedaan om de oorlog op een vredevolle diplomatieke manier te beëindigen.

Terwijl Europa slechts een paar honderdduizenden vluchtelingen opving, zorgden de armere aangrenzende landen zoals Jordanië, Libanon en Turkije, voor de opvang van meer dan 3 miljoen vluchtelingen.
Ondertussen wuift Bart De Wever alle schuld en verantwoordelijkheid van politici en van Europa weg en verklaart “dat hij zich geen schuldgevoel laat aanpraten”. Die houding neemt natuurlijk niet weg dat het de politieke klasse in de VS en Europa is die door hun optreden in die landen de vluchtelingencrisis hebben veroorzaakt. De regerende politici in België, N-VA incluis, hebben dat optreden gesteund en zijn dus minstens medeplichtig. Ik argumenteerde dat reeds uitvoerig in mijn eerder geschreven artikel. (**)

De N-VA-voorzitter Bart De Wever gaat verder met zijn beproefde tactiek: anderen beschuldigen, zijn eigen fouten verdoezelen en tezelfdertijd in de slachtofferrol kruipen. Zo is hij het onder meer beu dat hij een slecht mens wordt genoemd, omdat hij het geen goed idee vindt dat Europa de grenzen opent voor honderdduizenden vluchtelingen. Hoe moet men dan mensen noemen die de deur sluiten voor wie in nood komt aankloppen?
Of BDW zich door zijn uitspraken over vluchtelingen een slecht mens toont, daar moeten anderen maar over oordelen. Voor mij is het wel grof en onbeschoft en getuigt het van weinig empathie om te verklaren dat “een kind niet gestorven is op de vlucht voor oorlog en geweld. Die verklaring afleggen op het ogenblik dat de vader zijn vrouw en twee kinderen begraaft, maakt het alleen maar erger.

In het interview verklaart BDW verder: “ Als die Syriërs, die Irakezen en die Afghanen toch nog de boot willen nemen naar Griekenland, en vandaar uit bij voorkeur via Hongarije naar Duitsland, dan gaat het om economische vluchtelingen….ze zijn maar oorlogsvluchtelingen tot ze de grens met Turkije over zijn….” Een redenering waar een scholier zich zou voor schamen. Alsof men, eenmaal op de vlucht, niet het recht heeft zich op de veiligste en meest kansrijke plek voor het verdere leven te richten?

Door zijn verklaringen komt de NV-A in een schizofrene situatie. Aan de ene kant bewerkt BDW de publieke opinie bestendig met populistische uitspraken. Aan de andere kant moeten zijn ministers in de regering noodgedwongen de wetten, Europese verordeningen en internationale verdragen respecteren en toepassen.

Zo kan BDW verklaren dat de Syrische vluchtelingen die naar België komen economische vluchtelingen zijn (en dus niet erkend kunnen worden), terwijl staatssecretaris Theo Francken uiteraard moet verklaren dat de meerderheid een erkenning zal krijgen als oorlogsvluchteling.
Zo kan BDW verklaren dat de vluchtelingen, eens ze erkend zijn en in België mogen verblijven, een speciaal statuut moeten krijgen, terwijl zijn ministers geen ander statuut kunnen geven omdat dat onwettelijk zou zijn.
Volgens Bart De Wever is het onmogelijk de vluchtelingenopvang uit te leggen aan de bevolking. Dat is juist, wat zijn houding betreft.
Hij en vele politici vergeten bovendien dat het juist hun taak is om aan de bevolking uit te leggen dat een beschaafd land vluchtelingen helpt en opvangt. Dat bekwame en verantwoordelijke politici zich moeten inzetten om de oorzaken van de vluchtelingenstromen te voorkomen. Dat ze er alles moeten aan doen om vrede te bewerkstelligen en oorlog te vermijden. Dat ze moeten zorgen dat de vluchtelingen kansen krijgen op inburgering en werk in plaats van ze te stigmatiseren en te criminaliseren.
Tenslotte willen we BDW aanraden om eens te luisteren en te kijken naar de solidariteit van de Vlaming.

Pol Van Camp
vrijwilliger vzw Recht op Migratie
www.rechtopmigratie.be

(*) Op 5 sept 2015 verschenen in HLN en verkort in verschillende media, o.m. in DM.
(**) Verschenen op 1 sept 2015 in Dewereldmorgen

 

take down
the paywall
steun ons nu!