Sociale bewegingen en progressieve staatshoofden verenigd in Brussel

De Europese Unie en Celac (Gemeenschap van de Latijns Amerikaanse en Caribische Staten, zonder de VS of Canada) hielden op 10 en 11 juni hun tweede top. Gelijktijdig met de top voor de staatshoofden en in echte latino-traditie werd er een “volkerentop” gehouden, waaraan meer dan 343 organisaties uit 43 verschillende landen deelnamen. Een terugblik.

woensdag 1 juli 2015 14:51
Spread the love

De Belgische organisaties, en dan vooral intal, ICS en de ngo Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W), hebben een groot deel van de logistieke organisatie op zich genomen, aangezien zij zich in het gastland van de top bevinden.

Ronde tafels van de sociale bewegingen

Tijdens deze Cumbre werden er overdag 8 workshops georganiseerd in Passage 44.

Er namen meer dan 500 mensen uit meer dan 40 landen aan deel. De delegaties uit Ecuador en Venezuela waren verrassend talrijk aanwezig. Toch stond vooral Cuba in de belangstelling, omwille van de aanwezigheid van Aleida Guevara, de dochter van Che. Zij was vanuit Havana overgekomen om deel te nemen aan de workshop over regionale integratie, die werd georganiseerd door ICS.

DeWereldMorgen.be

De zaal was gevuld voor het atelier over de integratie in Latijns-Amerika

Op hetzelfde moment modereerde intal de workshop over de vrijhandelsakkoorden en werd de vraag gesteld voor wie ze eigenlijk echt vrij zijn. Er waren verschillende Belgische en buitenlandse actoren uit het middenveld aanwezig om hun standpunt hierover te verduidelijken. Zo waren Marc Maes van de koepel van Nederlandstalige ngo’s: 11.11.11 en Barend Claessens van D19-20 aanwezig. Intal had ook Juanjo Ginger uitgenodigd. Hij is lid van IAP ( International Action for Peace), een Spaanse vereniging die werkt met Colombiaanse boeren die dagelijks slachtoffer zijn van de dumpingpolitiek die door de vrijhandelsakkoorden wordt opgelegd.

DeWereldMorgen.be

Atelier Vriijhanden: vrij voor wie?

G3W maakte van de gelegenheid gebruik om de campagne voor sociale bescherming die ze samen met een twintigtal organisaties leidt, voor te stellen aan het progressieve en internationale publiek van de Cumbre. Hiervoor had G3W verschillende ngo’s (Oxfam, en Le monde selon les femmes), een vakbond (LBC) en een studiecentrum (CETRI) uitgenodigd om verschillende standpunten over het thema weer te geven. In een tweede deel van de workshop discussieerden de deelnemers in kleinere groepen over het belang van mobilisatie om de sociale verworvenheden te verdedigen. Ze deelden ook inspirerende voorbeelden van de sociale overwinningen die ze de laatste jaren in hun eigen land hebben geboekt.

DeWereldMorgen.be

Atelier over Sociale Bescherming

De vierde en laatste workshop in de voormiddag was een debat over “Vrede en soevereiniteit, interventies en sancties” waar gerenommeerde auteurs zoals Hernando Calvo Ospina en Raf Custers van Gresea, en het CNAPD het woord kregen.

De workshop van Climate Express over de gevolgen van de klimaatsverandering, was in de namiddag voer voor discussie. Dankzij een zeer internationaal panel konden de deelnemers standpunten van ongeveer overal ontdekken. Allemaal klaagden ze het huidige economische systeem aan. Een systeem dat volledige vrijheid geeft aan multinationals die niet aarzelen om het milieu te verwoesten, met als enige doel winsten op korte termijn te verzekeren.

DeWereldMorgen.be

Deelnemers aan het atelier over de klimaatverandering.

Tijdens de workshop over ‘mensenrechten voor iedereen’ debatteerden Jan Fermon van Progress Lawyers Network en zijn gasten over de grote ongelijkheid tussen het vrij verkeer van goederen en diensten. Deze ongelijkheid wordt aangemoedigd door de neoliberale politiek en de vrijhandelsakkoorden die er uit voortvloeien. Ze hadden het ook over de steeds meer beperkende maatregelen voor het verkeer van personen.

DeWereldMorgen.be

Atelier: Mensenrechten voor iedereen

Michel Collon (Investig’action) en Lode Vanoost (DeWereldMorgen) debatteerden samen met enkele Latijns-Amerikaanse specialisten over de macht van de media. Centrale vraag: hoe oefenen ze invloed uit op het politieke proces dat aan de gang is in Latijns Amerika? Of het nu gaat om het geven van verkeerde informatie of de weigering om bepaalde informatie te communiceren, de massamedia speelt vaak een rol in het ondermijnen van de progressieve vooruitgang van de regeringen en sociale bewegingen in Latijns Amerika.

De slotverklaring van de Cumbre de los Pueblos in Brussel, die het resultaat is van de discussies die tijdens deze dag werden gehouden, kan je hier nalezen: http://www.intal.be/nl/article/slotverklaring-van-de-vokerentop-2015-te-brussel

Apotheose

‘s Avonds kwamen 1500 mensen samen aan de Basiliek van Koekelberg voor een buitengewoon evenement. Paula van intal en Isabelle van ICS namen de presentatie van de avond op zich. Ze stelden alle gerenommeerde deelnemers voor en leiden de culturele tussenkomsten in.

DeWereldMorgen.be

Basiliek van Koekelberg – Slotmeeting (foto Salim Hellalet)

DeWereldMorgen.be

Isabelle (ICS) en Paula (Intal) als ceromoniemeesters

Na een inleidende speech van Aleida Guevara nam de Ecuadoraanse president – Rafael Correa – het woord. Tijdens zijn toespraak van meer dan één uur maakte hij de link met wat er besproken werd op de top tussen de EU en de Celac-landen. Maar hij bleef vooral stilstaan bij de politiek in Latijns-Amerika van de laatste jaren. Hij benadrukte het belang van de oprichting van Celac en ook het belang van het oprichten van andere regionale organen, waaraan de VS niet deelneemt. Omdat zij, langs de ene kant, Latijns-Amerika steeds als hun achtertuin hebben beschouwd en omdat ze anderzijds steeds geweigerd hebben om Cuba te laten deelnemen aan die internationale ontmoetingen.

DeWereldMorgen.be

Aleida Guevara, dochter van Che. (foto Salim Hellalet)

De Ecuadoraanse president vermeldde natuurlijk ook de rol die de sociale bewegingen hebben gespeeld om de eisen van de bevolking kenbaar te maken. De sociale bewegingen staan zeer sterk tegenover de rechtse partijen, zo kan de overheid vaak progressieve maatregelen opleggen, die niet altijd in goede aarde vallen bij de rechtse partijen. Rafael Correa gaf het voorbeeld van de ideologische strijd die er nu woedt rond de belasting op erfenissen die hij wil introduceren. Hoewel die slechts 2% van de bevolking raakt, weekt het voorstel hevige reacties los bij de oppositie.

DeWereldMorgen.be

Katrien Demuynck van ICS overhandigt de bloemen aan President Correa (foto Salim Hellalet)

Onder de 1500 aanwezigen was vele Ecuadoraanse migranten. Het grootste deel onder hen had het land verlaten na de diepe economische crisis die het land in 1999 volledig had verwoest. De opeenvolgende bezuinigingsregeringen hadden het land volledig uitgeput. Rafael Correa legde ook uit hoe hij met verschillende landen (waaronder Spanje) had onderhandeld om een systeem op poten te zetten voor de bijdrageregeling voor gemengde pensioenen. Hierdoor hadden de migrantenarbeiders recht op een volledig pensioen, in Ecuador of in het land waarnaar ze gemigreerd waren, onafhankelijk van het land waarin ze hun bijdragen hadden betaald.

Hieronder vind je een deel van de toespraak van de Ecuadoraanse president ( in het Spaans), dat werd uitgezonden op Telesur. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y7Ftr2Ija2s

De Cubaanse vicepresident, Miguel Diaz-Canel, nam het woord na de Ecuadoraanse president. Hij kreeg het meeste applaus op het moment dat hij de groeten van Fidel Castro aan de deelnemers van de Cumbre de los pueblos overbracht.

DeWereldMorgen.be

Miguel Díaz-Canel, Vice-President van Cuba (foto Salim Hellalet)

Nadien volgden er nog enkele tussenkomsten. Zo was er een Griekse volksvertegenwoordigster van Syriza die getuigde over de dramatische sociale situatie in Griekenland. Zij gaf het woord door aan de Nicaraguaanse volksvertegenwoordiger van FSLN, waarna de avond werd afgesloten met een de speech van Jorge Arreaza, vicepresident van Venezuela. Sommige leden van intal die in 2009 naar Venezuela waren gereisd hadden hem daar al ontmoet, toen werkte hij nog met jongeren in de volkswijken. En nu zes jaar later is hij de nummer 2 van zijn land. Een snelle opkomst die hem niet naar het hoofd lijkt te zijn gestegen. Hij blijft bescheiden en zijn discours is nog niet veranderd in vergelijking met toen, hij stelt nog altijd de rol van volksbewegingen voorop.

DeWereldMorgen.be

Paula Polanco, voorzitster van intal bedankt de Vice-President van Venezuela Jorge Arreaza. (foto Salim Hellalet)

Uittreksel in het Spaans van de speech van Venezuelaans Vice-President Jorge Arreaza tijdens Cumbre de los Pueblos: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JyRWzHRnvNM

Onze sterkte: onze vrijwilligers

Toen we enkele weken geleden begonnen met de organisatie van deze Cumbre de los Pueblos, hadden we niet gedacht dat het zo’n groot succes zou worden. Twee keer hebben we van locatie moeten veranderen om voldoende toegang en veiligheid te garanderen voor de bezoekers. Zes dagen voor het evenement hebben we de beslissing genomen om de slotmeeting te organiseren in de Basiliek van Koekelberg. Techniek, vertalingen, pers, veiligheid, protocol,.. het was een hels karwei! Gelukkig waren er tientallen vrijwilligers op post die deze uitzonderlijke dag mogelijk hebben gemaakt. Heel hard bedankt aan alle helpende handen!

DeWereldMorgen.be

Hartelijk bedankt aan alle vrijwilligers! Zonder hen was de Cumbre de los Pueblos nooit gelukt!

Meer info op de Facebookpagina’s van intal en de Cumbre de los Pueblos en op de twitteraccounts van intal en de Cumbre de los Pueblos.

take down
the paywall
steun ons nu!