Open brief aan Sven Gatz: maak het ontslag van hoofdredacteur BDW ongedaan

In een Open Brief aan de ministers Sven Gatz, Pascal Smet en Guy van Hengel, de leden van de Raad van Bestuur van de Vlaams-Brusselse Media vragen journalisten en publicisten om het ontslag van Anne Brumagne als hoofdredacteur van BDW en Agenda ongedaan te maken.

dinsdag 30 juni 2015 10:40
Spread the love

Tientallen
petities, lezersbrieven, steunbetuigingen, opiniestukken en columns
in nagenoeg alle kranten schijnen geen indruk op u te maken. U bent
in de reorganisatieplannen van de vzw Vlaams-Brusselse Media vrij
vlug teruggekomen op uw voornemen om FM-Brussel uit de lucht te
halen, maar u hebt nog geen woord uitleg gegeven bij, laat staan
argumenten aangevoerd waarom u Anne Brumagne, hoofdredactrice van
Brussel Deze Week, op staande voet aan de deur hebt gezet. We hoeven
niet meer in te gaan op wat honderden cultuurliefhebbers uit het
Brusselse al hebben betoogd: Brumagne heeft van BDW een
kwaliteitskrant zonder weerga gemaakt, een onmisbare informatiebron
voor al wie ook maar enigszins geïnteresseerd is in het vooral, maar
niet uitsluitend, culturele leven in Brussel. We begrijpen dan ook
niet wat u ertoe kan hebben aangezet haar onschatbare verdiensten te
belonen met een ezelsstamp, ongezien in de journalistiek.

Of
was het nu net niet om journalistiek te doen?

We
zouden graag zien, geachte heren ministers, dames en heren
bestuurders, dat u het wijdverbreide vermoeden ontkracht dat hier
politieke en/of commerciële motieven de doorslag hebben gegeven.

Nog
liever zouden wij zien dat u het ontslag van Anne Brumagne ongedaan
maakt en dat u haar liever vandaag dan morgen weer in dienst neemt
als hoofdredactrice van het blad dat ons allemaal zo na aan het hart
ligt. Ook willen wij dat ze zoals voorheen in alle onafhankelijkheid
haar werk kan doen en dat ze geen “algemeen hoofdredacteur” als
waakhond boven zich krijgt.

Met
hoogachtende en hoopvolle groeten,

De
initiatiefnemers,

Walter
Zinzen, Rosanne Germonprez, Karel Anthierens

Getekend:

Brigitte
Raskin
Freddy
Depauw
Paul Vanden Bavière
Jef Lambrecht
Jef Coeck
Rik
van Cauwelaert
Geert Van Istendael
William Van Laeken
Gerrit
Six
Lode Vanoost
Ludo De Brabander
Jan Jonckheere
Jörgen
Oosterwaal
Gal
(Gerard Alsteens)
Kris
Smet
Johan
Leman
John
Vandaele
Liesbet
Walckiers
Johan
Depoortere
Ciska Hoet
Thomas Decreus
Bieke Purnelle
Greet Brauwers

Raf Custers

take down
the paywall
steun ons nu!