Geen sancties voor liegende chef militaire inlichtingendienst

Geen sancties voor liegende chef militaire inlichtingendienst

donderdag 11 juni 2015 14:55
Spread the love

Uit een onderzoek van Comité I blijkt dat Eddy Testelmans, baas van de militaire inlichtingendienst, verkeerde informatie gaf omtrent drie aanslagen die in ons land verijdeld zouden zijn. In een interview in 2013 beweerde de generaal dat de aanslagen verijdeld werden met behulp van het PRISM-programma van de Amerikaanse spionagedienst NSA, maar hij geeft nu toe dat er nooit gevaar is geweest. Steven Vandeput (N-VA), bevoegd minister van Defensie, behoudt het vertrouwen in zijn de spionnenbaas. De oppositie reageert verontwaardigd.

Eddy Testelmans, chef van de inlichtingendienst van het leger moest begin mei toegeven dat hij in een interview met het magazine MO* verkeerde informatie had verschaft over de resultaten van de samenwerking met de Amerikaanse cyberinlichtingendienst NSA.

In het interview, dat dateert van 2013, beweerde Testelmans dat met gegevens verzameld door het omstreden PRISM-programma drie aanslagen in ons land werden verijdeld. PRISM is het computersysteem waarmee de Amerikaanse spionagediensten buitenlandse telefoongesprekken, e-mails en andere elektronische uitwisselingen live bewaken en centraal bundelen. Het interview werd overgenomen door de Vlaamse pers en tevens vertaald in het Engels.

In werkelijkheid was er geen sprake van deze verijdelde aanslagen, zo blijkt nu uit een onderzoek van het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen, beter bekend als Comité I. (De aanslag in Verviers werd verijdeld dankzij het werk van binnenlandse veiligheidsdiensten, zonder hulp van de NSA.)

In een gebundelde parlementaire vraag aan minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) vragen Benoit Hellings (Ecolo-Groen), Jean-Jacques Flahaut (MR) en Vanessa Matz (cdH) om meer duidelijkheid omstreeks de valse aanslagen.

Hellings is scherp. ‘Generaal Testelmans heeft gelogen om de betwistbare methoden van zijn Amerikaanse bondgenoot te rechtvaardigen.’ en vroeg de minister of tuchtsancties of verminderde samenwerking op tafel liggen.

De minister reageert kalm. ‘Generaal Testelmans heeft het interview publiekelijk in de juiste context geplaatst en zijn goede trouw benadrukt. Het lijkt me niet aangewezen om in het openbaar uit te weiden over een eventuele tuchtsanctie of over een herinnering aan de regels’

Onze minister van defensie, die momenteel krantenkoppen haalt met zijn oproep om het militair budget te verdrievoudigen, behoudt dus het vertrouwen in de liegende generaal. Het officiële verhaal zegt dat deze leugens onopzettelijk waren want gebaseerd op informatie verschaft door NSA zelf.

Een verklaring die vraagtekens oproept. Stefaan Vanhecke (Groen) die zetelt in de begeleidingscommissie van Comité P en I licht voor ons toe: ‘Sommigen beweren dat hij [Eddy Testelmans, red.] te goeder trouw was (en dus verkeerde info van de amerikanen heeft verspreid zonder dat hij wist dat de info onjuist is). Wij twijfelen sterk aan die uitleg zoals u in de reactie van mijn collega zal lezen. We weten dat de militaire inlichtingendiensten goed samenwerken met de Amerikaanse collega’s en de NSA. In tijden dat de NSA onder druk kwam in Europa en België door de spionage-activiteiten heeft hij wellicht de waardevolheid van de samenwerking willen benadrukken door successen te vermelden die in de praktijk niet hebben bestaan.’

Tevens bevestigt Vandeput dat samenwerking met buitenlandse spionagediensten gewoon doorgaat. ‘De ADIV (de militaire inlichtingendienst) zal zijn opdrachten blijven uitvoeren in samenwerking met en onder toezicht van het Comité I. Ook de samenwerking met de buitenlandse agentschappen van onze bondgenoten zal worden voortgezet.’

De oppositiepartijen reageren verontwaardigd. Voor cdH is de minister te mild. ‘Als het niet tot een tuchtprocedure komt, zou een terechtwijzing gepast zijn. Het is belangrijk dat de wetgever het initiatief neemt om zowel de vrijheden als onze veiligheid te vrijwaren’

De groene fractie benadrukt de ernst van de feiten, maar de onthulling ervan stemt hoopvol over de controlecapaciteit van Comité I.‘In ieder geval is het positief dat het parlementair controle-orgaan de onjuistheid van de uitspraken heeft aangetoond en dat heeft gerapporteerd. Dat is ook haar taak. Daarom is het ook belangrijk dat er een heel degelijke controle is op de inlichtingendiensten.’ aldus Stefaan Van Hecke.

Benoit Hellings voegt toe: ‘Generaal Testelmans heeft getracht het politieke debat te sturen. Twee jaar lang zijn de methodes van NSA op een manipulatieve wijze verdedigd. Ik hoop dat dit hoofdstuk nu afgesloten is.’ 

Het lijkt er echter op dat de blootlegging van de leugens van de spionnenbaas op weinig weerklank kan rekenen in de media. De meeste kranten hebben niet over deze onthulling bericht, en dit is het eerste artikel over de parlementaire discussie, die reeds twee weken geleden werd gevoerd.

Bron: dekamer.be, parlementair verslag van 27 mei ( http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic182.pdf#search p. 35)
De Tijd gaf als enige krant grondige duiding over de affaire-Testelmans   http://www.tijd.be/detail.art?a=9630003&n=8034&ckc=1

take down
the paywall
steun ons nu!