Voedseldistributie in Mexico (IPS)

Meeste succes tegen honger bij progressieve regeringen Latijns-Amerika

Wereldwijd is het percentage mensen dat honger lijdt bijna gehalveerd, blijkt uit het meest recente VN-Hongerrapport van 27 mei 2015. Meer dan zeventig landen zijn erin geslaagd de honger te halveren. Vooral Latijns-Amerika scoort goed.

donderdag 28 mei 2015 14:58
Spread the love

Ondervoeding
treft in de ontwikkelingslanden nog 12,9 procent van de bevolking.
Dat is een flinke daling, want een kwarteeuw geleden leed nog bijna
een kwart van de bevolking in die landen aan ondervoeding. Van de 129
landen die in de studie van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie
(FAO) zijn opgenomen, slaagden 72 in de VN-millenniumdoelstelling
2015 om ondervoeding met de helft terug te dringen.

Zero-honger-generatie

Ondanks
de sterke bevolkingsaangroei is de honger ook in absolute cijfers
teruggedrongen, zegt het rapport The State of Food Insecurity in the
World 2015
.. Wereldwijd lijden nog 795 miljoen mensen honger – een daling met
216 miljoen tegenover 1990.

“Dat
de VN-millenniumdoelstelling 2015 tegen honger bijna gehaald werd,
bewijst dat het mogelijk is de gesel van de honger nog in deze
generatie uit te roeien”, zegt FAO-directeur-generaal José
Graziano da Silva. “We moeten de zero-honger-generatie worden en
die doelstelling zou in alle beleidsdomeinen en in het hart van de
nieuwe duurzame doelstellingen opgenomen moeten worden.”

Tegenslagen

De
vooruitgang die de voorbije jaren werd geboekt, werd vooral gehinderd
door het gerommel in de wereldeconomie, maar ook door extreem weer,
natuurrampen en politieke instabiliteit. In Afrika kampen 24 landen
nu met een voedselcrisis, dubbel zoveel als in 1990.

Het
rapport wijst er op dat de crises geëvolueerd zijn van catastrofale,
acute en opvallende gebeurtenissen op korte termijn naar meer
langdurige problemen, met name als gevolg van aanhoudende conflicten
en de klimaatverandering.

De
hongercijfers in landen die met dergelijke aanhoudende crises kampen,
zijn drie keer zo hoog als elders. In 2012 leefden 366 miljoen mensen
in die landen, van wie 129 miljoen ondervoed zijn.

Azië
en Latijns-Amerika

De
grootste vooruitgang werd geboekt in Azië, Latijns-Amerika en de
Caraïben, dankzij een combinatie van politieke stabiliteit, brede
economische groei, investeringen in de landbouw en sociale
bescherming. Het percentage ondervoede inwoners van Latijns-Amerika
en de Caraïben daalde van 14,7 procent in 1990 naar 5,5 procent nu.

In
Azië was de daling minder scherp – van 23,9 naar 15,7 procent –
maar werd ondergewicht bij jonge kinderen sterk teruggedrongen.
Afrika ten zuiden van de Sahara blijft de regio met de hoogste graad
van ondervoeding – 23,2 procent. Toch zijn met name West-Afrikaanse
landen erin geslaagd hun doelstelling te halen

take down
the paywall
steun ons nu!