Opinie -

Universiteiten VK buigen voor fossiele brandstofindustrie

Na drie jaar van studentencampagnes tegen investeringen in vervuilende brandstoffen buigt de universiteit voor de economische belangen van de departementen die gefinancierd worden door de fossiele brandstofindustrie. Dat zeggen Kirsty Haigh, Eric Lai en Ellen Young, lid van People & Planet Edinburgh, een studentengroep die campagne voert en er bij de universiteit op aandringt zich volledig terug te trekken uit investeringen in de fossiele brandstofsector.

maandag 18 mei 2015 16:02
Spread the love

De universiteit van Edinburgh zal niet desinvesteren in de sector van fossiele brandstoffen. Die beslissing gaat in tegen de aanbevelingen van zijn Central Management Group, die eerder vroeg om geen investeringen meer te doen in de kolen- en teerzandindustrie. Hun advies kwam er op basis van een rapport van de Fossil Fuels Review group.

Met de beslissing, die op 12 mei werd aangekondigd door het Universitaire Hof, het hoogste beslissingsorgaan, buigt de universiteit voor de economische belangen op korte termijn van de departementen die gefinancierd worden door de fossielenbrandstofindustrie, zonder daarbij rekening te houden met de gevolgen op lange termijn.

De beslissing illustreert de invloed van gevestigde belangen in academische instellingen in het Verenigd Koninkrijk (VK).

Alle universiteiten in het VK samen investeren meer dan 7 miljard euro in fossiele brandstoffen. Dat is meer dan 2600 euro per student.

De universiteit van Edinburgh heeft daarin de derde grootste bijdrage, na Oxford en Cambridge, met een totaal van 400 miljoen euro, waarvan 12 miljoen geïnvesteerd wordt in bedrijven zoals Total, Shell en BHP Billiton.

Blijkbaar kiest onze universiteit voor een reactionaire aanpak van de klimaatverandering, zonder enige beloftes te maken aan personeel of studenten die al drie jaar lang vragende partij zijn voor desinvesteringen in de fossielebrandstofsector.

In een verklaring zei de universiteit dat ze “haar geld zal weghalen uit fossiele brandstoffen als er realistische alternatieven voor duurzame energie beschikbaar zijn en de betrokken bedrijven niet mee investeren in technologieën die zich richten op de effecten van de broeikasgassen en de klimaatverandering.”

Deze aanpak laat te veel aan de verbeelding over, en dat terwijl de voortdurende teloorgang van onze planeet door toedoen van de fossielebrandstofindustrie maar doorgaat.

De klimaatverandering zorgt niet enkel voor een economische bedreiging maar is ook verantwoordelijk voor een wereldwijde gezondheidscrisis die de armste gebieden van de wereld het hardst treffen. De universiteit van Edinburgh weigert te erkennen dat het mee verantwoordelijk is voor de algehele klimaatchaos.

Onze universiteit beweert “de wereldleider te zijn inzake mondiale uitdagingen, waaronder … de klimaatverandering”, maar als de universiteit de morele leiding had willen nemen, had divesteren de boodschap moeten zijn.

Onderzoeken in het kader van de Vrijheid van informatie (FOI) hebben aangetoond dat onder meer het departement Geowetenschappen de afgelopen tien jaar fondsen hebben ontvangen van fossielebrandstofbedrijven zoals BP en Shell en giften en toelages van Total en Cairn Energy.

Vijfenzestig studenten van de School of Engineering hebben al een open brief geschreven aan het hoofd van de School, professor Hugh McCann, waarin ze hun boosheid uiten over zijn publieke oppositie tegen fossiele brandstoffen.

In de brief schrijven ze dat de School of Engineering een cruciale rol moet blijven spelen en de ingenieurs van de toekomst moet opleiden, “zij die mee deel zullen uitmaken van de transitie naar een koolstofarme samenleving”. 

De briefschrijvers verwijten de universiteit de studenten op deze manier niet terdege voor te bereiden op carrières in een snel veranderende energiemarkt.

Divesting is een manier om de grote fossiele brandstofbedrijven en de macht die ze in onze maatschappij en binnen onze overheden hebben, te ontmantelen. Divestment gaat ook over het creëren van meer democratische instellingen waar zij die deel uitmaken van een universiteit mee kunnen beslissen hoe en waar hun geld wordt geïnvesteerd. De aankondiging van de universiteit toont aan dat we nog een lange weg moeten gaan in het creëren van een transparant, democratisch en ethisch instituut. Het doet zelfs vragen rijzen bij de geldigheid van de besluitvorming van de universiteit.

De afgelopen drie jaar hebben personeel, studenten en alumni van de universiteit van Edinburgh de divestment-campagne ten volle gesteund. Hun oproep werd compleet genegeerd.

Ernstige vragen moeten worden gesteld over de reden waarom het rapport van de Fossil Fuels Review group van tafel werd geveegd in het voordeel van de standpunten van de afdeling Geowetenschappen van de universiteit. Die geeft trouwens toe dat ze met name geïnteresseerd zijn in het handhaven van een status quo om financiële redenen.

take down
the paywall
steun ons nu!