N-VA dan toch op Pride

Alan De Bruyne, coördinator van de Belgium Pride, preciseert dat de N-VA wagen zaterdag niet zal geweerd worden uit de parade." schrijft Knack. De N-VA'ers gaan dan toch met hun 'helfies' kunnen zwaaien op de parade van zaterdag. Maar niet iedereen is daar even gelukkig mee.

maandag 18 mei 2015 10:40
Spread the love

Het is een oud zeer. Het botert niet tussen de N-VA en Brussel. Stijn Paemelaere, lid van de harde kern van het N-VAHolebinetwerk, schreef donderdagavond nog op de facebookpagina van Knack:  “Brussel afgraven en teruggeven aan de Noordzee in plaats van de Vlaamse kust op te geven, dan kunnen de regenboogluizen uit Bruxelles tegen de andere kwallen wat uit hun nek lullen.”  Niet echt vriendelijk voor Brussel, en ook niet voor het Rainbowhouse (Regenbooghuis) , de Brusselse koepelorganisatie van holebi- en transgendergroepen. Paemelaere is duidelijk ‘not amused’ over wat hij terecht ziet als een aanval op zijn partij. Interessant is dat het Regenbooghuis verder kijkt dan de eigen stad en wijst op problemen in… Antwerpen.nva,cavaria,pride 2015

N-VA onderschrijft het Charter van de Pride maar…

De giftige aanval van Paemelaere op het Regenbooghuis is begrijpelijk. Het was deze organisatie die donderdag de kat de bel aanbond door een persbericht te wereld in te sturen waarin ze de N-VA confronteerden met de racistische uitspraken van hun voorzitter Bart De Wever over de Berbers in een interview op Reyers Laat: “Tijdens dat interview heeft Bart De Wever uitlatingen gedaan die op een zeer expliciete manier de Berberse minderheid stigmatiseren en in een vergelijking brengen met de Aziatische gemeenschappen, die hij presenteert als de ‘goede immigratie’. Hoewel deze uitlatingen geen directe oproep tot geweld bevatten, zijn zij niettemin stigmatiserend, en zetten zij aan tot vijandigheid tegen de betreffende minderheid. Op die manier zijn zij strijdig met de basisprincipes van de mensenrechten” schrijft het Rainbowhouse. In de officiële oproep van de N-VA voor deelname aan de Pride wordt met geen woord gerept over racisme.  Het blijft bij “Een discriminerend onderscheid maken op basis van geaardheid of genderexpressie, is onaanvaardbaar.” Zeker geen afstand nemen van het racisme van Bart De Wever dus.

Wat zei Bart De Wever ook alweer?

Bart De Wever verklaarde in Reyers Laat dat Berbers (de bevolkingsgroep die je ondermeer in Borgerhout vindt) zich  opsluiten in een getto en bewust voor allerlei problemen zorgen. Ik schreef hierover een artikel waarin ik ook aanstip dat het niet de eerste keer is dat De Wever de Berbers stigmatiseert. Hij beweerde zelfs in een eerdere uitzending van Reyers Laat dat homo- en transfobie enkel nog bij moslims kan worden vastgesteld. Een uitspraak waar je eens goed mee zou lachen als ze niet van de burgemeester van Antwerpen zou komen. En dan te weten dat het aantal incidenten met homo- en transfoob karakter in zijn eigen partij nauwelijks bij te houden is.

nva,cavaria,pride 2015Charter

Wat hebben die uitspraken over Berbers met een manifestatie in Brussel te maken? Wie tegenwoordig wil deelnemen aan de parade van de Belgian Pride in Brussel moet een charter ondertekenen. In dat charter staat heel duidelijk dat men zich als deelnemer aansluit bij Universele Verklaring van de Rechten van de Mens waarin afstand genomen wordt van een lange rij vormen van discriminatie. Daarin staan ook ‘nationaliteit, zogenaamd ras en huidskleur’ vermeld. Het charter heeft een logica: wie op straat komt tegen discriminatie van holebi’s en transgenders kan dat niet als men andere vormen van discriminatie gedoogt of beoefent. Dat zou glashelder moeten zijn, maar is dat niet voor de N-VA.

Probleempje bij de N-VA

N-VA ondertekende het Charter van de Pride, maar neemt het blijkbaar niet zo nauw met wat er in staat.  Stel dat de N-VA zou opduiken op anti-racistische manifestaties (ik weet het, de kans is klein) maar over homo’s zou verklaren dat ze zich in getto’s opsluiten en enkel voor problemen zorgen? Dat is wat Bart De Wever over Berbers heeft gezegd. Zouden we ons daar prettig bij voelen? Uiteraard niet. We zouden de organisatoren van die manifestaties vragen waarom ze een partij toelaten die homo’s op deze wijze stigmatiseert.  Dat is wat het Regenbooghuis wil aankaarten. En ze doen dat echt niet zo maar: “Alhoewel we zeker federaal staatssecretaris Elke Sleurs willen feliciteren met haar betoog voor LGBTQI-rechten op Radio1 van woensdag 13 mei 2015, moeten wij toch tot onze spijt constateren dat geen enkele vertegenwoordig(st)er publiekelijk afstand heeft genomen van de uitlatingen van Bart De Wever van twee maanden geleden, of hierover een tegenovergestelde mening heeft geuit. Dit met inbegrip van de Minister van de Vlaamse Gemeenschap en de staatssecretaris van de federale regering van Gelijke Kansen, leden van de N-VA. Deze staatssecretarissen vertegenwoordigen nochtans, door hun functie, het geheel der samenstellende delen van de Belgische samenleving.”

nva,cavaria,pride 2015

De visie van de N-VA op minderheden

Met bovenstaand schema geeft het Regenbooghuis weer hoe de N-VA aankijkt tegen minderheden. Een interessant beeld en de boodschap is duidelijk: Eén minderheid stigmatiseren is alle andere stigmatiseren. Het Regenboog huis schrijft dat de NVA “de indruk wekt dat er volgens hen een schaal van tolerantie en acceptatie bestaat tussen de verschillende minderheden en gemeenschappen in België. Met, helemaal onderaan de ladder, de Berbers, ergens in het midden de Aziatische gemeenschap en een beetje hoger, waarom niet, de LGBTQI-personen. Voor de N-VA is een goede Berber, een goede Aziaat, een goede homoseksueel, een Belgisch burger die zwijgt en zich niet teveel toont, om het risico te vermijden de ‘norm’ te choqueren. In het tegenovergestelde geval wordt zij/hij, volgens de logica van dhr. De Wever, zelf verantwoordelijk voor de discriminaties waarvan zij/hij het slachtoffer is.”

Piet De Bruyn mag Sinterklaas spelen

N-VA-kamerlid en homo Piet De Bruyn mag naar aanleiding van de Pride bekend maken dat de Vlaamse overheid een beetje subsidies gaat toekennen aan de Holebifoon en aan het Transgender Infopunt. Wie de geschiedenis van de Pride  kent weet dat het de gewoonte is bij politici om hun povere inspanningen om de holebi- en transgenderbeweging van de nodige fondsen te voorzien te sparen tot vlak voor de Pride. Zo komen ze er toch nog goed uit.  Maar zo weet je meteen ook waarom je zaterdag mee de straat op gaat: de Pride blijft een belangrijk drukkingsmiddel om onze eisen door te drukken. 

nva,cavaria,pride 2015

Leden van het N-VA Holebinetwerk, net voor ze spitsroeden moesten lopen op de algemene vergadering van Çavaria, de Vlaamse koepel van holebi- en transgenderverenigingen.

Bijna weggestemd op de Algemene Vergadering van Çavaria

Het werd trouwens hoog tijd dat men met iets over de brug kwam. Op de jaarlijkse algemene vergadering van Çavaria van 21 maart kon je een interessant incident waarnemen. Er was eerder beslist dat men vanaf nu ook werkgroepen van politieke partijen zou toelaten. Toen er moest gestemd worden over het aanvaarden van het NVA Holebinetwerk stemden  47 leden voor en 48 tegen (bij 26 onthoudingen). De twee andere politieke werkgroepen die zich kandidaat hadden gesteld (CD&V en Groen) zagen het echter niet zitten om de N-VA achter te laten. Uiteindelijk werd beslist om in principe alle werkgroepen uit politieke partijen toe te laten en niet meer per werkgroep te stemmen. Zo werd de N-VA uit een hachelijke situatie gered. 

Oproep aan alle Brusselaars

De voorbije edities van de Pride hebben de Brusselaars de N-VA hard aangepakt. Piet De Bruyn doet daar regelmatig zijn beklag over, zoals in deze column uit 2013:  “Net als alle voorgaande jaren kregen we ook dit jaar weer heel wat naar ons hoofd geslingerd waarbij ‘racistes’ en ‘fascistes’ zowat het refrein vormden. Een refrein dat overigens regelmatig kracht bijgezet werd met de inhoud van een pint of zelfs met de uithaal van een paraplu, de restjes van een zakje friet of een vol blikje van de frisdrank die je vleugels geeft. En in alle eerlijkheid; dat begrijp ik niet!” Brusselaars, jullie zijn niet dom. Maar ik zou  toch vragen dit jaar de euro’s die jullie aan friet en frisdrank besteden beter te gebruiken. Het is trouwens niet eerlijk om er enkel mee naar de N-VA te gooien. Jullie weten toch dat ook de CD&V, MR en VLD in jullie zakken zitten?  Gaan jullie de projectielen – die er niet goedkoper op worden – evenredig verdelen en ze naar al die partijen gooien? Ik stel voor van dit niet te doen en voedsel en drank te gebruiken waar ze echt voor dienen. De Gezinsbond berekende wat de besparingen van de Vlaamse en federale regering voor gezinnen kosten.  Met dank aan de N-VA en de andere regeringspartijen.

nva,cavaria,pride 2015,hart boven hardWat hebben we vandaag geleerd?

Er zitten flinke blutsen in het homovriendelijke imago van de N-VA en dat is niet nieuw. De verdienste van het Brusselse Regenbooghuis is dat men daar het belang van solidariteit nog eens heeft onderstreept en er terecht op wijst dat je daarbij op de N-VA niet moet rekenen. En ze hebben overschot van gelijk dat een partij die Berbers stigmatiseert niet zonder blikken of blozen op manifestaties voor holebirechten kan verschijnen.  Ook bij de Vlaamse koepelorganisatie Çavaria benadruk men het belang van solidariteit met andere gediscrimineerde groepen. Bij de aankondiging van de actie Rainbow Rangers luidt het: “Religie en cultuur kunnen een grote invloed uitoefenen op waarden en normen over seksuele geaardheid en genderidentiteit. De Rainbow Rangers gaan samen met Çavaria voor dialoog en ontmoeting. Onder de regenboog is immers geen plaats voor racisme!”

Méér tegengif

nva,cavaria,pride 2015Alan De Bruyne (foto), coördinator van de Pride in een interview met Bruno De Lille: “Als je niet in dat plaatje past, dan is het nog altijd niet makkelijk. Een man die zich ‘vrouwelijk’ gedraagt, een lesbienne die zich ‘mannelijk’ kleedt heeft een probleem. Wanneer gaan we aanvaarden dat iedereen uniek is? Mensen moeten zichzelf kunnen zijn en zich ook zo kunnen uiten. En als je daarmee buiten de norm valt, so be it. Dat is voor mij de toekomst van de Pride. We hebben daar trouwens binnen het LGBT-milieu ook nog werk aan: racisme, het uitsluiten van oudere homo’s, van mensen met een andere godsdienst, van transgenders of queers … het is ons allemaal niet vreemd. Het hoort bij het menselijk beestje maar we hebben daar zelf ook nog een hele lange weg in af te leggen.”

Het beste tegengif voor de racistisch georiënteerde N-VA delegatie is een delegatie van de basisbeweging Hart boven Hard. Je zal ze dan ook zien op de Pride: “Diversiteit kleurt onze samenleving. Die grote verscheidenheid is onze realiteit. Toch versterkt nog te veel beleid de ongelijke behandeling van mensen op basis van afkomst, religie, geslacht en/of seksuele geaardheid. Samen moeten wij voor gelijkwaardigheid gaan. Van ‘wij’ tegen ‘zij’ naar ‘onze’ samenleving. Omdat de toekomst pas begint waar racisme, discriminatie en uitsluiting stoppen.” Toch raar dat ze bij de N-VA dit soort evidente zinnetjes die over hun lippen krijgen.

Yvan Brys is actief in de holebi-transgenderbeweging

take down
the paywall
steun ons nu!