Spuiten van pesticiden op een veld, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Pesticiden gevaarlijk voor boeren

Boeren, hun gezinnen en mensen die in de buurt van intensieve industriële landbouw wonen, zijn kwetsbaar voor de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Dit blijkt uit een vandaag verschenen rapport van de milieuorganisatie Greenpeace.

dinsdag 12 mei 2015 11:06
Spread the love

Greenpeace onderzocht de meest recente studies over het
verband tussen bepaalde pesticiden en verschillende soorten kanker,
neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en Alzheimer,
en ziekten bij pasgeboren kinderen. Daaruit blijkt dat blootstelling aan
sommige pesticiden verband houdt met een aantal soorten kanker. Specifieke
middelen, zoals pyrethroïden, kunnen het menselijke immuunsysteem en de
hormoonhuishouding verstoren. Pesticiden worden ook in verband gebracht met
chronische ziekten zoals astma.

Blootstelling aan middelen tijdens de
zwangerschap brengt bijkomende risico’s voor het kind met zich mee, doordat
gifstoffen via de baarmoeder bij het ongeboren kind kunnen leiden tot
geboorteafwijkingen en vertraagde cognitieve ontwikkeling. Het risico voor de
gezondheid van kleine kinderen is groter, omdat ze te maken hebben met
relatief grotere blootstelling en hun lichaam de middelen langzamer afbreekt,
stelt Greenpeace in het onderzoek. Bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor
het zenuwstelsel zijn bijvoorbeeld de organofosfaten, carbamaten,
pyrethroïden en neonicotinoïden. Zelfs bij lage blootstelling zouden
sommige van deze chemicaliën tot langdurige ondermijning van de gezondheid
kunnen leiden.

Onaanvaardbaar

“Het is onaanvaardbaar dat
diegenen die ons voedsel produceren het meeste te lijden hebben onder het
enorme gebruik van bestrijdingsmiddelen op onze akkers”, zegt Brecht Van der
Meulen van Greenpeace. “Boeren en hun families dragen de giftige last van ons
falende industriële landbouwsysteem. Dit rapport laat duidelijk zien dat
bestrijdingsmiddelen nooit ‘veilig’ zijn en onderstreept de urgentie van een
snelle koerswijziging naar ecologische landbouw – voor gezond voedsel en
gezonde boeren.”

“Het is vandaag nagenoeg onmogelijk om niet in
aanraking te komen met pesticiden”, zegt Bruno Schiffers, hoogleraar aan de
Universiteit van Luik en expert in pesticiden, die de Greenpeace-studie heeft
ingekeken. “Je hoeft niet zelf bestrijdingsmiddelen te gebruiken om eraan
blootgesteld te worden. De meesten van ons komen ermee in aanraking via
voedsel, maar pesticiden zitten ook in de lucht, in het milieu, in water,
enzovoort.”

De enige zekere manier om onze blootstelling aan giftige
pesticiden te beperken, is een omschakeling naar volledig ecologische
landbouw, vindt Greenpeace. “Door duurzaam te telen, kan je de bodem, het
water en het klimaat beschermen, en de biodiversiteit stimuleren – zonder het
milieu te verontreinigen met chemicaliën”, zegt Van der Meulen.

Nederlandstalige samenvatting “Pesticides and our Health – A Growing Concern”.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!