Kent State University, Ohio, 4 mei 1970: één van de vier dodelijke slachtoffers.

Hell No, We Won’t Go!

dinsdag 12 mei 2015 09:05
Spread the love

Enkele soldaten draaien zich 180° om en vuren zonder
verwittiging in de menige studenten.  Zevenenzestig kogels in dertien seconden. Vier
studenten sterven ter plaatse, negen anderen worden gewond – waarvan één
levenslang verlamd blijft. Kent State University,  4 mei, 45 jaar geleden. De dagen daarna zwelt
het protest tegen de oorlog in Vietnam nog sterker aan en gaan de meeste
universiteitscampussen dicht. Enkele weken later, vatten Crosby, Stills, Nash
& Young hun ongeloof en woede over deze moordpartij samen in het beklevende
nummer “Ohio”. Als toppunt van cynisme, weigerden veel Amerikaanse
AM-radiostations het nummer te draaien.

Welkom op de blog van
Radio 68!

 Hell no, we won’t go
In het Amerika van 1970 laaide het protest tegen de oorlog in Vietnam zeer hoog
op en op zowat alle universiteitscampussen werd fel actie gevoerd. Veel
mannelijke studenten, toen de overgrote meerderheid, verzetten zich specifiek
tegen hun mogelijke inlijving in het leger, want ze hadden geen zin om in
Zuidoost Azië te sneuvelen in een oorlog die ze zelfs als ongrondwettelijk beschouwden.
Overal werden oproepingsbevelen in het openbaar verbrand, onder het roepen van de
slogan “Hell no, we won’t go!”.  Ook aan
de relatief onbekende Kent State University in de niet bepaald radicale staat
Ohio, groeide het protest tegen de oorlog. Op 4 mei 1970 voltrok zich daar een
drama dat de val van Nixon inluidde en ondertussen jaarlijks door veel
Amerikaanse media wordt herdacht: vier studenten werden in koelen bloede
neergeschoten, de “our dead in Ohio” uit het nummer van CSN&Y.

Vergeten we niet dat Richard Nixon in 1968 tot president
werd verkozen onder de uitdrukkelijke belofte de oorlog in Vietnam te
beëindigen. In werkelijkheid, verliepen de zaken precies omgekeerd.  Kort nadat hij op 22 april 1970 had
aangekondigd 150.000 Amerikaanse soldaten uit Vietnam terug te trekken, vergrootte
hij acht dagen later het front: op 30 april 1970 verklaarde Nixon op televisie dat
het Amerikaanse leger Cambodja was binnengevallen. Meer was niet nodig om het  antioorlogsprotest van de studenten te
voeden, ook zo aan Kent State University, Ohio.

180 graden en vuur
Op verzoek van de rector, trokken leden van de National Guards op 4 mei de
campus van Kent State binnen. Gedurende enige tijd werden de studenten wat
opgejaagd en vuurden de soldaten traangasgranaten af. Maar toen de weerstand
niet ophield, gebeurde het onverwachte, het onwaarschijnlijke zelfs: enkele
soldaten draaiden zich 180° om en schoten zonder verdere verwittiging in de
menigte. In 13 seconden werden 67 kogels afgevuurd. Vier studenten lieten het
leven ter plekke. Negen andere werden gewond, waarvan één zijn hele leven lang
verlamd bleef. De talloze opnames, filmpjes en foto’s die toen werden gemaakt door
individuen, de studentenpers en de professionele media, tonen één ding
onomstotelijk aan: niets, maar dan ook niets, verrechtvaardigde het plotse
optreden van enkele soldaten die zonder verwittiging en zonder specifiek
doelwit 67 schoten afvuurden in een menigte. Algauw werd duidelijk dat één
student in de rug was geschoten. Een ander dodelijk slachtoffer was een heel
eind verderop helemaal alleen op weg naar een auditorium. 

4 May Museum
Neil Young componeerde over dit gebeuren een nummer dat door Crosby, Stills,
Nash & Young op plaat werd gezet en nog altijd tot hun repertorium behoort:
Ohio, met de simpele zin die wordt herhaald en herhaald: “four dead in  Ohio”. Op YouTube staan talloze filmpjes  waarin studenten van toen getuigenis afleggen
van hun woede en ongeloof. Nu vijfenveertig jaar na datum.  De soldaten gingen vrijuit.  Geconfronteerd met de woede van
honderdduizenden en een politiek probleem dat president Nixon recht in zijn
gezicht trof, besefte de universitaire overheid vrij snel dat haar reputatie op
het spel stond. De vierde mei werd een herdenkingsdag. De herdenking verwaterde
niet, maar won elk jaar aan kracht: in 1990 werd een heus memoriaal onthuld, op
4 mei 1997 gaven Crosby, Stills & Nash er 
een concert met “Ohio”  als
toppunt, uiteraard meegezongen door de massa. In 2010 werden delen van de
campus opgenomen in het “National Register of
Historic Places” en in 2012 werd op de campus zelfs een museum geopend
dat enkel en alleen aan de gebeurtenissen van 4 mei 1970 is gewijd. In 2011
weigerde president Obama om het dossier te heropenen, hoewel justitie sinds
enkele jaren over een opname beschikt waarop duidelijk het bevel tot vuren te
horen is, wat altijd officieel werd ontkend.

De doden: Allison Krause, Jeffrey Miller, Sandra Scheuer en William Schroeder.  De gewonden: Alan Canfora, John Cleary,
Thomas Grace, Dean Kahler (verlamd voor het leven), Joseph Lewis, Donald
McKenzie, James Russell, Robert Stamps en Douglas Wrentmore.”

 Eddy
Bonte

De uitzending 
Deze aflevering: dinsdag 12 mei  om 12
uur en 16 uur, woensdag 13 mei om 12 uur, op 
www.radio68.be.  Je hoort Crosby,
Stills, Nash & Young, Graham Nash solo, P.F. Sloan, The Fugs, The Monks, Steppenwolf,
Thunderclap Newman etc., alsook audio met getuigenissen en beschouwingen.
“De Gedachten zijn Vrij” is een wekelijks programma van vier uur op maandag,
dinsdag en woensdag. 

Radio 68
Radio 68 www.radio68.be is een
niet-commerciële en onafhankelijke internetradio die opkomt voor bepaalde types
muziek en woord die je zelden of nooit
hoort
in een samenleving waar enkel geld en glitter telt. Radio 68 wil ook
de herinnering levend houden en focust daarom op zeldzame, vergeten, over het hoofd geziene, onterecht opzijgeschoven,
niet-commerciële en door de media verbannen
artiesten, genres en muziekjes.

Referentie:
Ohio b/w The Cost of Freedom, werd in juni 1970 als single uitgebracht en staat
op diverse platen van CSN&Y.  Het
nummer is ook in diverse versies op YouTube te vinden
Een begrijpelijke en verhelderende tv-uitzending van dit jaar op LIP TV: https://www.youtube.com/watch?v=P3tSB2T7WNQ

Het 4 May Museum: http://www.may4.org

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!