Senegalese vrouwen organiseerden in december 2010 een vredesbetoging tegen een intern conflict in hun land (Abdullah Vawda/IPS TerraViva)

Rol van vrouwen in vredesgesprekken onderschat

Regeringen pleiten er al lang voor om meer vrouwen rond de tafel te hebben bij vredesonderhandelingen, maar komen met die intentie meestal niet verder dan mooie woorden. Toch is het perspectief van vrouwen levensnoodzakelijk bij de vredesopbouw na conflicten.

dinsdag 28 april 2015 15:52
Spread the love

Om
sneller verandering te brengen in die rol voor vrouwen en de effecten die zij sorteren, organiseerde het Global
Network of Women Peacebuilders
(GNWP) samen met de permanente VN-missies van Chili en Nederland van
20 tot 25 april 2015 een seminarie in New York. De klemtoon lag op de
implementatie van de resoluties 1325 en 1820 van de VN-Veiligheidsraad, die over vrouwen, vrede en veiligheid
handelen.

Mavic
Cabrera-Balleza, GNWP-coördinator, benadrukte de “behoefte aan
een systematische implementatie van resolutie 1325 op internationaal
niveau”. Het GNWP wil een wereldwijde hervorming van de
ordediensten en het leger om vrouwen te betrekken bij vredesopbouw.

Sinds
2011 organiseerde het netwerk meer dan vijftig workshops in tien
landen, waarbij ook politieagenten en soldaten uitgenodigd werden.
“We staan er niet meer van te kijken als blijkt dat deze agenten
nog nooit van resolutie 1325 gehoord hebben. Maar alleen op dat
lokale niveau werken is frustrerend, omdat het uiteindelijk hun
oversten zijn die beslissen over een volledige hervorming en over de
training van de agenten”, verklaarde ze.

Ambassadeur
Anwarul Chowdhury, gewezen ondersecretaris-generaal en lid van een
adviesgroep over resolutie 1325, was aanwezig op dit seminarie. Hij
wees op het onvermogen van regeringen en vredessoldaten om burgers –
en dan vooral vrouwen – te beschermen in de afgelopen jaren.

Filipijnen

Een
positief voorbeeld van het verschil dat vrouwen kunnen maken in
vredesonderhandelingen, komt uit de Filipijnen. Miriam
Coronel-Ferrer, die voor de regering het vredesproces met het Moro
Islamic Liberation Front
leidt, legde uit dat na zeventien jaar onderhandelen tussen de
Filipijnse autoriteiten en het front het vredesproces beschaafder is
geworden.

“Er
werden steeds meer vrouwen bij betrokken, van regeringsleden en
vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld, tot academici.
Ze namen allemaal plaats aan de onderhandelingstafel.”

Coronel-Ferrel
merkte op dat de inbreng van vrouwen heeft geleid tot meer oog voor
gender bij het ondertekenen van het definitieve vredesverdrag tussen de
Filipijnse regering en het Moro Front. “Niet alleen omdat er
meer vrouwen rechtstreeks bij de onderhandelingen betrokken waren: er
waren ook vrouwen die bij de regering en de tegenpartij lobbyden, om
zich ervan te vergewissen dat verschillende raamwerken in de tekst
opgenomen zouden worden.”

Daarnaast
voorzag de hervorming van de veiligheidssector in de Filipijnen in de
oprichting van lokale teams voor monitoring, waarbij politieagenten
of soldaten nauw samenwerkten met leden van het Moro Front, met het
opbouwen van vertrouwen en samenwerking voor meer veiligheid op het
terrein, zei Coronel-Farrel.

Aan
het seminar namen ook politieagenten en soldaten deel uit Argentinië,
Australië, Burundi, Canada, Colombia, Ghana, Nepal: landen die
hervormingen implementeren binnen hun veiligheidssectoren op lokaal,
regionaal en nationaal niveau.

Bron: Peace
Is Not a Boy’s Club

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!